• BOP- BÜYÜK İSRAİL İMPARATORLUĞU

  Bu haritaları Avrupalı müttefiklerimiz bizim için hazırlamışlar, bizim geleceğin planlarını görmemiz için.. 2000 yıllarında Asya Türkleri yönetimi için hazırlanmış plan haritalar, bu haritalar Batı siyasetçiler ve Amerika tarafından hazırlanmıştır, haritalarda Türkiye’nin Sevr haritası gibi kırpıldığı görülmektedir, haritalar kırpılmış ve Trakya bölgesi Türkiye sınırlarının dışında bırakılmı...

 • 6 OK VE TAMAMLANMAMIŞ DEVLET TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKİLAP TARİHİ

  DÜNYANIN ÖLÇÜM VE TİCARET MERKEZİ MİLYON TAŞI VE DÜNYA BAŞKENTİ İSTANBUL Bizans İmparatorluğu’nda Konstantinopolis- İstanbul şehrine ulaşan tüm Antik Roma yollarının başlangıç noktası ve dünya üzerindeki diğer şehirlerin bu şehre olan uzaklığının hesaplanmasında kullanılan sıfır noktasıdır. İtalya’da Roma şehrinde bulunan bir diğer anıt olan Milliarium Aureum ile aynı işlevi görmektedi...

 • 9. YÜZYIL İPEK YOLU TİCARET TARİHİ “al-Masālik wa-l-Mamālik; meslekler ve mülkler” KİTABI

  İbn Khordadbeh, Abbasi halifesi el-Memun ( hükümdarlık dönemi  813-833 ) yönetimindeki Kuzey İran bölgesi Taberistan’ı yöneten ve 816/17’de komşu Deylem bölgesini fetheden ve geri püskürtülmüş olan Abdullah ibn Khordadbeh’in oğluydu. Tabaristan’ın dağlık bölgelerinden Bavandid ispahbadh (hükümdar) I. Şehriyar ( h.  817–825 ). İbn Khordadbeh’in büyükbabası, Barmakidler...

 • GÖK TANRIDAN TEK TANRIYA, TEK TANRIDAN TEK DEVLETE…

  GÖK TANRI İNANÇLI TÜRKLER Gök tanrı inancı,  canlıların evren – gök ve dünya – yer ilişkisindeki enerjiden oluştuğu ve doğanın bir parçası olduğu, doğanın her varlığının bir birine ilişkili olduğu, eko sistem ile varlığını sürdürdüğü ve her canlının kutsal olduğu antik dönem insanlarının inanç ve bilinci olarak binlerce, belki de milyonlarca yıl süren sosyal yaşam … ...