• Hint ve Koptik yazı tarihinde T ve TT tamga bağı

  Koptik Mısır ve Telugu Hint alfabeleri T tabanlı alfabelerdir, her ikisi de ayni döneme ait farklı coğrafyaların eşit inanç geçmişi kültürleridir. T ve TT tanrısal tamgaları kullanmışlardır, bu tamgalar 12000 yıllık Göbeklitepe kültürünün devamıdır. Buradaki örnekte en önemli iki fark: 1. Telugu yazılarlında kelimelerin harfleri T tamgasının üst çizgisi uzatılarak kelimeyi bağlamıştır.., Kıpti alf…

 • Türk havacılığı ve Dünyanın en yüksek kalitesi ASKERİ KALİTE

  Normal insan yaşamında hatalar telafi edilerek yenilenir ve başarı sağlanıncaya kadar süreç devam eder… Savaştaki “Askeri kalite” yaşam ve ölümün ayni anda işlendiği hareketin kalitesidir… buradaki hatada tekrar yoktur… Askeri hareketlerde domino etkisi çok dikkate alınır. Atasözü şöyle der; Bir mıh bir at kurtarır, bir at bir savaş kurtarır, bir savaş bir devlet kurt…

 • ANADOLU SELÇUKLU – BİZANS BİRLİKTELİĞİ VE SELÇUKLU RUM TEŞKİLATLARI

  Anadolu Selçuklu devletleri dönemi Selçuklu Türklerinin Bizans devleti ile olan birliktelikleri görülmektedir., Anadolu selçuklu Türk beyliklerine “Rum beylikleri” de denmiştir, bu birlikteliklere “Rum teşkilatları” denmiş ve bir çok bilimsel çalışmalarda bunları görmek mümkündür. Bacıyan ı rum, Ahiyan ı rum, Gaziyan ı rum, Abdalan ı rum bunlardan bazılarıdır. Birçok Anadol…

 • RUS KOMİNİZMİNDE TÜRK VE MÜSLÜMAN KATLİAMLARI

  DÜNYA MÜSLÜMAMLARI DEVLETİ OSMANLI İMPARATORLUĞU İstanbul’u alıp dünyanın merkezinde hakimiyet kuran ve Halifeliği alıp Dünya Müslümanlığı yönetim merkezi olan Osmanlı Türk Devleti gücü Avrupa’daki güçlerin Okyanus keşiflerini, Amerika’nın işgalini, Afrika halkı köleliğini ve koloni köleliği dönemini oluşturmuştur. AVRUPA’NIN AMERİKA’YI İŞGALİ VE AFRİKA’YI KÖLE …

 • BOP- BÜYÜK İSRAİL İMPARATORLUĞU

  Bu haritaları Avrupalı müttefiklerimiz bizim için hazırlamışlar, bizim geleceğin planlarını görmemiz için.. 2000 yıllarında Asya Türkleri yönetimi için hazırlanmış plan haritalar, bu haritalar Batı siyasetçiler ve Amerika tarafından hazırlanmıştır, haritalarda Türkiye’nin Sevr haritası gibi kırpıldığı görülmektedir, haritalar kırpılmış ve Trakya bölgesi Türkiye sınırlarının dışında bırakılmı…

 • 6 OK VE TAMAMLANMAMIŞ DEVLET TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKİLAP TARİHİ

  DÜNYANIN ÖLÇÜM VE TİCARET MERKEZİ MİLYON TAŞI VE DÜNYA BAŞKENTİ İSTANBUL Bizans İmparatorluğu’nda Konstantinopolis- İstanbul şehrine ulaşan tüm Antik Roma yollarının başlangıç noktası ve dünya üzerindeki diğer şehirlerin bu şehre olan uzaklığının hesaplanmasında kullanılan sıfır noktasıdır. İtalya’da Roma şehrinde bulunan bir diğer anıt olan Milliarium Aureum ile aynı işlevi görmektedi…