100 yılında yazıldığı tarihlenen Suriye, Sura Türk yazıtı

.


Sura oyma yazıtının üzerinde bulunduğu sütun parçası bir gömüt yapısının bileşeni
.
Suriye’nin Rakka kentinin 22 km batısında yer alan Sura antik kentinde, 2013 yılında bölgeyi ele geçirdikten sonra IŞİD teröristleri talan amaçlı, yasadışı kazılar yaptı. Bu talan ve yıkımı yerel bağlantılarının kendisine cep telefonu
üzerinden ilettiği fotoğraflardan uzaktan üzüntü içinde izlemekte olan, bölgeden ayrılmak zorunda kaldığı 2011’e dek Sura’da kazıbilimsel çalışmalar yürütmüş, Paris Üniversitesi’nden Geç Antik Çağ uzmanı Ali Othman, 2015 yılında fotoğraflarda, kazı çukurlarının birinde rastlantı sonucu açığa çıkmış bir sütun parçasının üzerinde yeni bir yazıt ayırt etti.

Bu yazıt Anadolu bölgesinde birçok yerde bulunan eski Türk yazıtı örneklerinden biridir..
.

ALINTI:

https://www.turkishnews.com/tr/content/wp-content/uploads/2019/07/Sura_Oyma_Yaziti.pdf
.
.

Orhun Yazıtlarından yaklaşık olarak 1200 yıl önce yazılmış Kıbrıs Hece Yazısı Türkçe olarak okundu.

Orhun Yazıtlarından yaklaşık olarak 1200 yıl önce yazılmış Kıbrıs Hece Yazısı Türkçe olarak okundu.

.

.

Hakkında Türk Bilimi