2000 yillik bilim ve kalite tarihinin nirengi taslari

Ev / Genel / 2000 yıllık Bilim ve Kalite Tarihi’nin nirengi taşları.

2000 yıllık Bilim ve Kalite Tarihi’nin nirengi taşları.

.
.
Tanrıların yönetiminde bilimsel çalışmalar, “Bilgelik Evleri”nin kurulması ile başlar.
– 830 Halife Memun’un “Dünyadaki bütün bilim kitaplarını Arapça’ya çevirterek” başlattığı “bilgelik evleri” ve İslamiyet bilimsel yaşamı.
İlk kuruluşu Bağdat’ta başlıyan bu bilim merkezleri ikincisi İspanya’da, üçüncüsü Timbuktu’da dördüncüsü Hindistan’da kurulmuş, daha sonra İslam coğrafyasına yayılmış isede zaman içersinde ilgi azalmış ve yok olmuştur.

Haife Memun, 832’de Beytü’l-Hikme (Bilgelik Evi) adlı bir akademi kurdu. Burada Yunanca, Süryanice, Farsça ve Sanskritçe yapıtlar Arapça’ya çevrildi

“İslami bilimsel çalışmalarında” “Zaman Sistemleri ve Gök Bilimi” öncelikli çalışma alanı olmuştur, bu çalışmalar yapı tekniğinde “Geometri” kullanımı önemlidir.
Selçuklu Türklerinde’ki yapılardaki medreslerde “Gök Bilimi” birinci bilim çalışmasını oluşturmuş, birçok medreseye Gök Medrese denmiştir. Buna bağlı olarak saatler ve mekanik otomasyon çalışmaları yapılmıştır.
Gemicilik ve haritacılık ikinci önemli çalışmalardır, bu çalışmalar sonucu 1200 lü yıllarda müslümanlar tarafından “Amerika kıtası keşfedilmiştir”, çalışmalar Osmanlı Devletinde’de devam etmiş Piri Reis tarafından yapılan haritalar ve özellikle “okyanus haritası” bu günün bilimcileri tarafından hala çok ileri bir sır olarak incelenmektedir.
.


“Davranış bilimleri ve kalite bilimleri”ni bir araya getiren “Ahilik felsefesi”:
– 1204 Selçuklu Türk Devleti’nin gönül fermanı; Ahilik kurumu; “Üretimde inanç kuralları” ve “toplam kalite kuralları” ile oluşan toplum.

AHİ EVRAN (d.1171-ö.12 Nisan 1261) BİR İMPARATORLUĞUN TEMEL TAŞI VE KAYBEDİLEN EN DEĞERLİ TOPLUM KURALI; TÜRKLERDE “BİLİM, SANAT VE ERDEMİ YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİREN BİR KURUM OLARAK AHİLİK”

Selçuklu Devleti’nin son zamanlarında oluşan bu bilimsel çalışmanın en önemli yeri “bilim ve inanç yönetimlerindeki muhalefet”tir. Herne kadar ikisinide kapsıyan bir oluşum olan ahilik, çok yayılmasına rağmen, Selçuklu’nun yıklıması ile bu miras yeni mirasçısı Osmanlı’da bir süre devam etmiştir.
AHİLİK “OSMANLININ AVRUPA’DA YAYILMASINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR SEBEP” OLMUŞTUR, AVRUPA İNSANLARI BU YAŞAMIN KENDİLERİNDE OLMASI İÇİN OSMANLI DEVLETİNİ BENİMSEMİŞLERDİR.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahi_Evren
.
Toplumun kendini yönetmesinden kıral’ın yönetimine geçen toplumsal bilim kontrol yaşamı:
– 1502 Osmanlı Kalite Kanunu; Sultan 2. Bayezıd’a ait ferman; Kanunname-i İhtisab-ı Bursa, Osmanlı’nın kuruluş yıllarında halkın kuruluşu olan ahilğin devlet tarfından yönetilmesine dönüşen kanunlardır (bu tarihten sonra Osmanlı tebasında Ahilik son bulmuştur) fakat ömrü çok uzun olmamış, osmanlı’nın batı ülkelerinden gelen baskı ile zamanla erimiştir.
.
Osmanlı’nın almadığı “kendi dilinde bilim çalışmaları”nın Avrupa Devletleri’nin eline geçişi:
– 1550 İspanya’da Emevi Kütüphanesi’nin yağmalanarak Almanya’ya getirilmesi ve “Dünyada’ki Arapça yazılmış Bilim Kitapları’nın Almancaya çevrilmesi” ile başlıyan Avrupa-Alman Bilimsel Toplumu oluşumu.
Bu oluşum Osmanlı’da bilimsel çalışmaların tarihi gücünün kaybedilmesi ile oluşmuştur, zaten “Osmanlı kendi dili olan Türkçe’yi resmi dil yapmamış” ve arapça olan islamı bilim çalışmaları Osmanlı halkının Türklerden oluşması nedeniyle, halkına yabancı kalmıştır.

YENİDEN DOĞUŞ-BİR ÇÖKÜŞÜN HARAKETİ (RÖNESANS)-1550

Bilimsel çalışmaların bir millet’te yada devlet’te var olabilmesinin ana kuralı “bilim kitaplarının kendi ana dili ile olması”dır.
Bu bilimsel haraket Almanya’yı sanayi ve üretim devleti yapmıştır, zaman içersinde dünyanın en büyük bilim devleti olmuştur.
.
Küçük ülke Japonya’nın Avrupa’yı geçecek bilimsel toplum oluşturması:
– 1962  Kaoru Ishikawa; Japon sanayisinin gönül fermanı; “Kalite Çemberleri” ( japon sanayisinde “ahilik felsefesinin yeni örneği”, inanç iş birleşik kuralları)
Prof.İzhikawa “Davranış Bilimleri ve Kalite Bilimleri”ni bir araya getirerek “Ahilik felsefesinin yeniden doğuşu”nu sağlamıştır.
Japonya’nın “inaç ve iş hayatının birleşimi”ni sağlıyan bu Bilimsel Çalışmalar ferdi çalışmalar yerine “inançlarının emri olarak toplumsal çalışma mantığı”nı içerir. http://en.wikipedia.org/wiki/Kaoru_Ishikawa.
Kalite Çemberleri. http://en.wikipedia.org/wiki/Quality_circle
Toplam Kalite yönetimi. http://en.wikipedia.org/wiki/Total_Quality_Management
.
Türkiye’de iş hayatında-kalite gönül çalışmaları; Ergonomi:
– 1993 yılı “Tekstil Teknik” dergisinde tarihi bir yazı;Ergonomi ve Otomasyon (iş toplam kalite kurallarının yeni mantığı Makine+İnsan)

TÜRKİYE’DE ERGONOMİ ÇALIŞMALARI “Dünyada ilk ergonomi kongresi Türkiye’de yapılmıştır”.

.
“Makine+İnsan teknolojisi”nin oluşturduğu yeni dünya ekonomisi.:
– 2000li yılların durumu; 1993 yılındaki önerilerin uygulandığı çin ekonomisinin “Dünya Üretim Devi olması.


Dünya nüfusunun en kalabalık toplumu olan Çin, makina ve insan birleşik çalışmaları ile dünyanın üretim merkezi olmuştur.
Çin bu hızla gelecek zamanın dünya yöneticisi olacaktır.
.
.
BİR TOPLUMU YOK EDEN BENCİLLİKTİR, TOPLUM İÇERSİNDEKİ YÖNETİCİLER TOPLUMUNU DÜŞÜNMEDEN, MİLLİ BİR TOPLUM OLUŞTURMADAN AYAKTA KALAMAZLAR.
.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


kepekler-ilicasi-camurda-ve-70-derece-isida-yasiyan-baliklari

Bilinmeyen tarihin sıcak iklimi ILICA da hayat.

  Balıkesir, Susurluk, Ilıca boğazı  ılıcası antik dönemden itibaren insanlığın kullandığı bir sıcak çamur banyosudur, …


belkiz-kizikos-lidya-kurt-donuna-burunmus-tamgali-altin-para

Mysia Kyzikos-Erdek Belkıs yönetim şehrinde paralarda tarih ve tamgalar

Kyzikos, günümüz Marmara Bölgesi’nde Balıkesir İli sınırları içinde, Marmara Denizi kıyısında, çok eski adı Arteka …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor