3000 Yıllık kültürün Horasan Türklerinde yaşatılması; İran, Horasan, Turbetcam 2019

.


Horasan Türkleri İran-Türkmenistan-Afganistan üçgenindeki coğrafyada yaşayan üç devlete bölünmüş antik Türk coğrafyasının antik Türkleridir.
.
İran Horasan bölgesinde resimlediğimiz 3000 yıllık kültür MÖ. 1000li yıllarda Anadolu ve onun devamı eTrüsk kültüründe görülmektedir.


.
Bu resimde üç kültür özelliği görülmektedir, antik resim bir ant – antlaşma, evlilik antlaşmasıdır..
1 İnsanların iki yastığa yaslanması.
2 İnsanların yaslanarak huzur bulması.
3 Su ile and içme (Antik resimde görülen ant kadehleri ve su ile ant içme Oğuz Türklerinde hala kullanılmaktadır..)
.
Oğuz boylarında yaşatılan birçok geleneğin binlerce yıllık geçmişi vardır. Resim İran, Horasan, Turbetcam şehrinde çekilmiştir..
.

.
.

Etimoloji- Köke bağı olanlar:
Yas;          Bağlı kalmak.
Yasa;        Bağlılık kuralı.
Yaslanış; Birleşik kuvvet kazanımı.
Yaslı;       Hüzün bağlılığı.
Yassı;      Baskılı şekillenmiş.
Yastık;    Yaslanma alanı-yaslanma baskı yeri

.

Hakkında Türk Bilimi