AFRİKA’DA ANTİK İZLER..TURİN KRALI HORUS

Ev / Genel / AFRİKA’DA ANTİK İZLER..TURİN KRALI HORUS

AFRİKA’DA ANTİK İZLER..TURİN KRALI HORUS

AFRO-ASİYATİK COĞRAFYASINDA BİRLEŞİK TAMGALAR VE KÜLTÜRLER.

.
.Eski Mısır Tarihi-New Kingdom of Egypt  MÖ2740
.
Raneb olan Horus adının ikinci erken Mısır kralı arasında 2. hanedanı . Yana Saltanatının kesin uzunluğu bilinmemektedir Turin canon bozuktur ve yıllık hesaplarını kaybolur. Antik Yunan tarihçisi Manetho Nebra saltanatı 39 yıl sürdü önerir,  , ancak mısırbilimci olarak Manetho görüşünü sorgulamak yanlış yorumlanması veya abartı bu bilgi ona sunulmuştu. Onlar kredi 10 ya da 14 yıl kuralı ile ya Nebra.  farklı yazarlara göre, Nebra Mısır c hükmetti. 2850 BC,  2820 M.Ö. kadar 2790 M.Ö. ( Donald B. Redford ), M.Ö. 2800 ile 2785 M.Ö. ( Jürgen von Beckerath ) veya 2765 BC 2750 BC ( J. Malek ).
.
NOT: ALTTAKİ YAZI TRANSLATE İLE ÇEVRİLMİŞTİR
.
Raneb is the Horus name of the second early Egyptian king of the 2nd dynasty. The exact length of his reign is unknown since the Turin canon is damaged and the year accounts are lost.  The ancient Greek historian Manetho suggests that Nebra’s reign lasted 39 years,  but Egyptologists question Manetho’s view as a misinterpretation or exaggeration of information that was available to him. They credit Nebra with either a 10 or 14 year rule.  According to different authors, Nebra ruled Egypt c. 2850 BC, from 2820 BC to 2790 BC (Donald B. Redford), 2800 BC to 2785 BC (Jürgen von Beckerath) or 2765 BC to 2750 BC (J. Málek).
.
AY-GÜN TAMGASI
Bu tamga birçok Asya Türk Devletinde kullanılmıştır.
.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor