ev / ÇİZELGELER / AKDENİZ’DE OSMANLI-VENEDİK TİCARET SAVAŞLARI TARİHİ

AKDENİZ’DE OSMANLI-VENEDİK TİCARET SAVAŞLARI TARİHİ

.

Yahudi toplumunun işi ticarettir, Akdeniz deniz ticaret tarihinin milleti önce kuzeyde Trakyen tüccarlar, güneyde Yahudi tüccarlar iken daha sonraki dönemlerde Trakyen’ler tarihe karışmış ve Akdeniz’in sonraki tüccarları Yahudi toplumu olmuştur.
.


Antik dönem kuzeyde Trakyen güneyde Yahudi ticaretini gösteren harita
.
MÖ.5OO İSTANBUL ROMA ANTİK TİCARET KARAYOLU


.
Bu yol Roma dönemi öncesi Trakyenlerin Etrüsk İtalyası dönemindeki İstanbul kara ticaret yoludur.
.
Venedik birliği; Akdeniz deniz ticaretinde, Roma ikiye ayrıldıktan sonra, Batı ve Doğu Roma arasında ticareti sağlamak için kurulmuş Akdeniz Yahudi ticaret kolonileri birliği olarak kurulmuş ticaret birliğidir. Venedik bir şehir devlet görünümündedir, fakat Akdenizdeki kıyı ticaret koloni devletlerin yönetim merkezidir… Avrupa’nın çökük ortaçağında Osmanlı gibi bir imparatorluk ile defalarca savaşmış hatta bazı savaşları kazanmıştır.


.
421: 25 Mart (Cuma) – Venedik , Rialto adalarında bir ticaret birliği ve Padua’dan üç konsolos tarafından St. James’e adanmış bir kilise kurulmasıyla kuruldu.
.
Osmanlı devleti Bizans devletinin zayıflayıp yıkılması sebebiyle Bizans hakimiyeti üzerinde oluşmuş imparatorluktur.
Osmanlı Yahudi tarihi; Osmanlı’nın kuruluş yıllarından başlayarak günümüze kadar gelen tarihtir… Yahudiler Avrupadan kovulurken Osmanlı kucak açmış ve Dünya Yahudileri Osmanlı devletinde kendi devleti gibi huzurlu bir yaşam süreci oluşmuştur…
.
Bu yazı Akdeni’zin Osmanlı Yahudi hakimiyet ve ticaret tarihinden önemli bir tarih sayfasıdır.
.
.
1290 BEYLİK DOĞUŞ DOMANİÇ-SÖĞÜT KARA YERLEŞİM
1299 1. BAŞKENT BEYLİK GELİŞİMİ İZNİK DENİZE KIYISI OLMAYAN YÖNETİM
1321 Orhan Bey 1321’de Mudanya’yı fethederek beyliğini Marmara Denizi kıyısına ulaştırmıştır.
1323 Osmanlı Donanması (Donanma-yı Humâyûn), Osmanlı Devleti’nin askerî deniz gücü. XIV. yüzyılda kuruldu.
Osmanlı Devleti, 1323 yılında Karamürsel’i fethederek denize ulaştı, Kara Mürsel Bey komutasında ilk donanma oluşturuldu ve Kocaeli’nde yapılan savaşlarda denizden destek sağlandı.
1327 yılında Karamürsel’de ilk Osmanlı tersanesi kuruldu ve böylece deniz gücünün kurumsallaşma çalışmaları başladı.
Osmanlı donanmasında hiyerarşik sisteme geçildi, ilk Derya Beyi (Donanma Komutanı), Kara Mürsel Bey oldu.
.
1335 2. BAŞKENT BURSA KARA VE DENİZ KAZANIMI
Orhan bey dönemi Bursa’nın alınışı ile başlar, bursa Yahudi toplumunun ticaret merkezidir, en önemli ticaret insan ticaretidir.
.
1337 İZMİT KAZANIMI DENİZ VE KARA BİRLİKTELİĞİ TERSANE İZMİT’E TAŞINDI
Kocaeli ele geçirildi; böylece 1353 yılında gerçekleşecek olan Rumeli’ye geçişin önü açıldı.
Bundan sonra donanmanın merkezi sırasıyla İzmit, Gelibolu ve son olarak da İstanbul oldu.
.
1350 GELİBOLU AVRUPA KARA VE DENİZ KAZANIMI TERSANE GELİBOLU’YA TAŞINDI
Kaptan-ı derya (Kapitan-i Derya), Osmanlı İmparatorluğu’nda donanma komutanlarına verilen addır.
Saruca Paşa (d. ? – ö. 1392, Gelibolu) Osmanlı devlet adamı ve ilk deniz gücü komutanı.
1390’da I. Beyazid tarafından Gelibolu sancakbeyliğine atanmıştır. Bu görevi sırasında Osmanlı donanmasının kurulmasını sağlayan kişi olmuştur. Bu nedenle bazı tarihçiler onu ilk kaptan-ı derya olarak nitelendirirler. Bu görevde iken Çanakkale Boğazı’nı tahkimini sağlamış ve Gelibolu kalesini yeniden yaptırmıştır. Gelibolu tersanesini 60 gemiden oluşan ilk Osmanlı donanması filosu yaptırıp denize indirmiş ve bu donanma ile Ege Denizi’nde seferlere çıkmıştır. Eğriboz ve Sakız adalarına ve Doğu Yunanistan sahillerine deniz akınları düzenlemiştir.
Bizans döneminde merkezi bir kent görünümüne kavuşan Gelibolu, Osmanlılar’ ın fethinden sonra daha da önem kazanmış ve Türkler’ in Avrupa ile ilişkilerinden bir merkez olarak kullanılmıştır.
Osmanlı’nın Venedik iş birliği bu tarihte başlar, Osmanlı’nın Gelibolu’ya geçişi ve Gelibolu tersaneleri başlangıcıdır, bu tarihten Osmanlının yıkılmasına kadar olan tarih süresinde Gelibolu önemini korumuştur, Osmanlının en şanlı destan yazılan savaş tarihi GELİBOLU SAVAŞLARIdır, bu savaşta ÇANAKKALE GEÇİLMEZ….
.
1361 BAŞKENT EDİRNE KARA
Edirne’nin başkent olması ile Osmanlı’nın Gelibolu tersaneleri gemi yapımında Osmanlının Akdeniz’e açılan kapısıdır.. istanbul alınıncaya kadar Osmanlının Tersanesi Gelibolu tersanesidir, İstanbul’un alınmasından sonrada Gelibolu’da tersane gemi yapımına devam etmiştir, bu süreç 90 yıllık bir süreçtir.
.
1453 BAŞKENT İSTANBUL KARA VE DENİZ TERSANE İSTANBUL’A TAŞINDI
Osmanlı artık deniz ve kara devletidir, İstanbul tersaneleri gemi yapımına başlar
.
OSMANLI-VENEDİK AKDENİZ TİCARET VE HAKİMİYET SAVAŞLARI


.
Bu savaşlar sonunda Osmanlı Akdeniz’in doğusuna hakim olmuş, Kuzey Afrika’da hakimiyet kurmuş fakat Batı Akdeniz Avrupa kıyılarında hakimiyet kuramamıştır.
.
1463 1. OSMANLI-VENEDİK EGE ADALARI DENİZ SAVAŞLARI

Osmanlının Venedik ticaret birliği ile ilk savaşıdır, bu savaşta Osmanlı Ege denizi hakimiyeti kurmuştur, Osmanlının hakim olduğu bütün coğrafyalarda Yahudilere ticaret hakkı verilmiştir, Burasa’dan başlayan bu fetihler tarihinde her alınan yere Yahudi göçü olmuştur, İstanbul’un alınması ile de bütün dünya Yahudileri Osmanlı devletinde toplanmıştır, buna rağmen Venedik’liler Akdeniz hakimiyetini Osmanlıya vermek istememişlerdir.
.
1479 OSMANLI VENEDİK- CENEVİZ AKDENİZ TİCARET ANTLAŞMALARI


Akdeniz ticareti Venediklilerin elindedir, Osmanlı bu ticarete imtiyazlar tanır, bu dönemde Venedik’te sadece Osmanlıların mallarının alınıp satıldığı ticret merkezi kurulmuştur. Osmanlı-Venedik Antlaşması (1479), Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında 25 Ocak 1479 tarihinde imzalanmış bir barış ve ticaret antlaşmasıdır.
Osmanlıların Balkanlarda kazanmış oldukları topraklar Osmanlıları Venediklilerle komşu haline getirdi. Osmanlıların Ege adalarını geçirmeleri Venediklilerin işine gelmedi ve savaş patlak verdi. Bu savaşlar 16 yıl sürdü (1463-1479). Bu savaşlar boyunca Osmanlılar Eğriboz başta olmak üzere birçok adaları ellerine geçirdiler. Savaşın sonunda Osmanlılarla Venedikliler arasında barış yapıldı.
Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır:
Venedikliler, Osmanlı sularında ticaret yapma hakkını kazandılar ve bunun karşılığı olarak Osmanlılara her yıl 10.000 altın ödemeyi kabul ettiler.
Venedikliler İstanbul’da balyos (elçi) bulundurabileceklerdi.
Venedikliler Osmanlılara savaş tazminatı vereceklerdi.
Antlaşmanın bir diğer şartına göre Venedik Cumhuriyeti en tecrübeli ressamlarından birini Fatih Sultan Mehmet’in tablosunu yapmak üzere İstanbul’a gönderecekti. Bu amaçla ressam Gentile Bellini İstanbul’a geldi ve İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet’in ünlü tablosu başta olmak üzere birçok eserler yaptı.
.
1538 2. OSMANLI-VENEDİK KAZANILAN PREVEZE DENİZ SAVAŞI
Bu savaş Adriyatik denizinde yapılmış kara bağlantısız deniz hakimiyet savaşıdır, bu savaş sonrasında Osmanlı devletinin Akdeniz hakimiyeti için Batı Akdenize açıldığı yılların başlangıcını oluşturmuştır.
Osmanlı’nın Akdeniz’e açılmadaki Venedikliler ile yaptığı 2.ci savaşıdır, bu savaşta Osmanlı Yunanistan yarımadasına hakim olmuştur, bu hakimiyeti diğer doğu Akdeniz adaları izler.
.
1560 3. OSMANLI-VENEDİK KAZANILAN CEBRE DENİZ SAVAŞI


Osmanlı Venedik arasındaki 3. savaştır.
Cerbe Deniz Muharebesi 1560 yılının Mayıs ayında Tunus’un Cerbe Adası açıklarında Kaptan-ı Derya Piyale Paşa kumandası altındaki Osmanlı Donanmasıyla İspanyol kuvvetlerinin başını çektiği bir Haçlı Donanması arasında yapılmış bir deniz savaşıdır. Osmanlıların büyük bir zafer kazandığı bu savaşta Haçlı gemilerinin yarısı batırılmıştır.
.
1570 4. OSMANLI-VENEDİK KAZANILAN KIBRIS DENİZ SAVAŞI

Kıbrıs’ın alınması ile Akdeniz hakimiyeti ikiye bölünmüştür, Doğu Akdeniz Osmanlı hakimiyetindedir Batı Akdeniz’in hakimi ise Venedikliler’dir.
Osmanlı-Venedik Savaşı veya Kıbrıs Seferi, Osmanlı-Venedik savaşlarının dördüncüsüdür. 1570-73 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile Venedik Cumhuriyeti arasında yapılmıştır. Savaşın ilerleyen döneminde Venedik saflarına dahil olan devletler olmuştur. Papa V. Pius’un girişimleriyle oluşturulan Kutsal İttifaka Venedik Cumhuriyeti, İspanyol İmparatorluğu, Papalık Devleti, Ceneviz Cumhuriyeti, Savoya Dükalığı ve Hospitalier Şövalyeleri katılmıştır.
Osmanlı Sultanı II. Selim iktidarının en önemli askeri harekâtıdır. Daha önce I. Süleyman döneminde Malta Kuşatması girişimiyle başlayan gerginlik, Venedik Cumhuriyeti denetimindeki Kıbrıs’a sefer düzenlenmesiyle sürer. Direniş göstermeden düşen Lefkoşa’dan sonra Venedik denetiminde sadece Gazimağusa (Famagusta) kalır. 11 ay boyunca kuşatmaya direnen şehir 1571 yılı 6 Ağustos günü düşer. İki ay sonra ise İnebahtı Deniz Muharebesinde Haçlı donanması Osmanlı donanmasını yense de galibiyetin yarattığı durumdan faydalanamayacaktır. Yeniden hızla donanma inşa eden Osmanlılar karşısında Venedik Cumhuriyeti barış yapmak durumunda kalır.

.
1571 5. OSMANLI-VENEDİK KAYBEDİLEN İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI


İnebahtı Savaşı Osmanlı’nın Akdeniz’deki ilerlemesinin durma tarihidir, bu tarihten sonra Akdeniz’de önemli adımlar atılamamıştır.
İnebahtı Deniz Muharebesi (İspanyolca: Batalla de Lepanto, İtalyanca: Battaglia di Lepanto), 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı donanmaları arasında, Korint Kıstağı’nda, İnebahtı yakınlarında yapılan deniz muharebesidir. II. Selim dönemindeki bu muharebede donanma büyük hasar görmüş ve Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemindeki en büyük deniz mağlubiyeti olarak addedilir. Osmanlı kaynakları, bu muhaberenin adını Sıngın olarak yazar. İspanyol yazar Cervantes bu savaşta elinden ve göğsünden yaralanmıştır.
.
1669 6. OSMANLI-VENEDİK KAZANILAN GİRİT DENİZ SAVAŞI


Girit alınmış ve Doğu Akdeniz’de Osmanlı dönemi başlamıştır.
.
16. yüzyılın ortalarına kadar beylerbeyi rütbesi, o tarihlerden sonra vezir kaptan-ı deryaların (kaptanpaşa da denir) önemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun denizaşırı topraklarının genişlemesiyle ve Akdeniz kıyılarındaki fetihler çoğaldıkça arttı.
Divan-ı Hümayun’a üye olarak katılır, Osmanlı İmparatorluğu’nun “deniz eyaletleri” diye adlandırılan eyaletlerini (Cezayir, Tunus, Trablusgarp, Akdeniz adaları) doğrudan ya da denizci paşalar aracılığıyla denetimleri altında tutarlardı. Başlangıçta Gelibolu’da daha sonraları İstanbul’da Kasımpaşa’da oturan ve semt ile tersanenin güvenliğinden sorumlu olan kaptanıderyaların unvanı Tanzimat döneminde kaldırıldı.
.
Osmanlı’nın kuruluşundan itibaren Yahudiler ile olan ilişkilerinde Yahudilerin kazancına bir gelişme olmuştur, fakat Venedikliler ile başlayan Akdeniz’deki hakimiyet kavgasından sonra Osmanlıdaki Yahudiler İtalya, Fransa, İngiltere bölgelerine geri dönüş başlamıştır….
.
BU DÖNEM ARTIK OSMANLININ DURAKLAMA DÖNEMİDİR…
.
Duraklama dönemi iki yüz yıl kadar sürmüştür….
.
DURAKLAMA DÖNEMİ SONRASINDA Osmanlı son iki yüz yıllık çöküş dönemine girmiştir
.
Osmanlı çöküş dönemi Osmanlının en güçlü dönemidir, bu dönemde batıdan doğuya bir dönüş vardır.. doğudaki Türk toplumu ile Osmanlı arasında güçlenme oluşacak fakat bu güçlenmeyi kuzeyde Rusya, batıda İtalya, İngiltere, Fransa, sonradan Amerika Osmanlı ile savaşa girecek ve en sonunda 1. dünya savaşı ile Osmanlı bitecek 2. dünya savaşı ile Asya Türkleri Rusya ve Çin’in egemenliğine girecektir…
.
.

YAHUDİLER PARAYI NEDEN SEVER


Bu video yeni basılmış bir kitabın tanıtım videosu’dur, tarih içerisinde Yahudilerin para ilişkilerini ve tarihini Yahudi Türk yazar anlatmaktadır.

Venedik gizli yargı örgütü, On’lar Konseyi 1310-1797

Venedik gizli yargı örgütü, On’lar Konseyi 1310-1797

.

Türkiyede AKP Venedik dönemi..

Türkiyede AKP Venedik dönemi..

.
.

VENEDİK ONLAR KONSEYİ FRANSA’YA TAŞINMIŞ OLSA DA BÜTÜN GÜCÜ İLE DÜNYA YÖNETİMİNE DEVAM ETMEKTEDİRLER, AVRUPA BİRLİĞİNİN YÖNETİMİNDE BİRİNCİ ETKENDİRLER, TÜRKİYEDEKİ YÖNETİMDE DE AYNİ ETKİLERİ BULUNMAKTADIR.
.
.

Akdeniz’de Batıyı yöneten Doğulular

Akdeniz’de Batıyı yöneten Doğulular

.

DOĞU İLE BATININ VENEDİKTE BULUŞMASI bir harita ve hakkındaki siyasi bilgiler.. 1534

DOĞU İLE BATININ VENEDİKTE BULUŞMASI bir harita ve hakkındaki siyasi bilgiler.. 1534

.

Osmanlı’da bir kara sayfa-Venediklilerden Girit’i alan Padişahın katledilip vaftizhaneye defnedilerek sonsuz cezaya tabi tutulması- 1648.

Osmanlı’da bir kara sayfa-Venediklilerden Girit’i alan Padişahın katledilip vaftizhaneye defnedilerek sonsuz cezaya tabi tutulması- 1648.

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi