Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / genel / Almanya-Osmanlı ortaklığı tarihi 1830….

Almanya-Osmanlı ortaklığı tarihi 1830….

Ev / Genel / Almanya-Osmanlı ortaklığı tarihi 1830….

Almanya-Osmanlı ortaklığı tarihi 1830….

.
.

Rönesans döneminde; Almanya Avrupa’nın sömürgeciliği olmayan, en büyük teknoloji ve bilim’i olan sanayi merkezi bir ülkedir.  ALMANYA SAVAŞINI BİLİM VE TEKNOLOJİ İLE YAPMIŞTIR.
Osmanlı’nın gerileme dönemine girmesinin sebebi “dünya bilim ve teknolojisinden geri kalması”dır.
Osmanlı Hanedanları geçte olsa durumu farkedip “Avrupa Sanayicisi ile dostluklar ve birliktelikler oluşturma” değişimi başlatmıştır ( bu çalışmalar Türkiye’nin CUMHURİYET DÖNEMİNDE’DE DEVAM ETMİŞ TÜRKİYE’DEN ÇOK MİKTARDA İŞÇİ ALMANYA’YA ÇALIŞMAK İÇİN GİTMİŞTİR).
Bütün avrupa ülkeleri ile birçok bilimsel çalışma anlaşmaları yapılmış;  Almanya ile çok ve daha yakın çalışmalar yapmışlardır.
Osmanlı padişahı Almanlar’a birçok imtiyazlar tanımış, Almanya’da “Osmanlı tebası”nı sanayisinde iş vererek “Osmanlı tebasını sanayi ile buluşturmuştur”.
O devirde Osmanlı coğrafyasında birçok yere su ile çalışan küçük “Elektrik jeneratörleri-üreteçleri” kurulmuştur.
Osmanlı Almanya’ya “lokomotif ve tren rayı” döşeme işleri vermiştir.
1. dünya savaşı Dünyanın Osmanlı ile savaşıdır, bu savaşlarda Almanya Osmanlının yanında yer almış ve Osmanlının savaş malzemesini Almanya temin etmiş hatta Almanya Osmanalının yanında savaşa katılmış Çanakkale Savaşlarında Alman silahları kullanılmış ve Alman subaylar görev almıştır.   Almanya’nın Hıristiyan bir devlet olmasına rağmen Müslüman bir devlet olan Osmanlı’nın yanında yer almıştır, İsamil Enver Paşa Almanya ile birliktelik sağlıyan önemli bir paşadır.
.
Osmanlı – Almanya birlikteliği tarih sıralaması:
.
1830´dan bu yana askeri alanda devam eden Türk-Alman ilişkilerinin geldiği boyut, Avrupa´nın lider konumundaki kalburüstü devletlerine, Cermen-Türk yakınlaşmasını iyi takib edilmesi gerektiği gerçeğini işaret ediyordu. Osmanlı sarayında sayıları devamlı artan Alman danışmanlar nerde ise her tavsiyelerini kısa zamanda emir yada kanun şeklinde uygulama sahasına geçirebilecek konuma gelmişlerdi.

1879´da tarihinin en büyük silah siparişini Osmanlı Devletinden alan Alman sanayii geniş bir nefes aldı. Almanlar, yeni pazarlar ve yeni hayat sahası dışında kendi ile beraber ölüme bile gidecek bir dost bulmuşlardı. Giderek her sahada gelişen dostluğa aslında iki tarafta bir yerde muhtaç idi. Moltke ile baslayan Alman danışmanlar serisinden 70 yıl içinde İstanbul`a gelenlerin sayısı belki kayıtlara bile tam olarak geçmemiştir. Askerler dışında siyasi, gümrük, kadastro, liman, ulaştırma ve diğer alanlarda Osmanlı sistemini Avrupa´ya entegre etmek için gelenler belli bir zaman sonra yerlerini yenilere bırakıyorlar ve bu süreç devam edip gidiyordu. 1879 yılında  imzalanan Türk – Alman silah ve mühimmat anlaşmasına göre  bir milyon mavzer 25 yıl içinde Osmanlılara teslim edilecekti. Aynı yılın başında 21 Ocak günü 279 kişiden oluşan Osmanlı silah kontrol ve kabul komisyonu heyeti Mahmut Şevket Pasa´nın başkanlığında Obernburg kasabasındaki Mauser (mavzer) silah fabrikasına geldi.
O yıllarda küçücük bir köy olan Obernbug´da Türk heyeti şehirde otel olmadığını görünce, Almanlara peşin para vererek derhal bir otel yapılmasını rica ettiler. Türklere göre gülünç bir durumdu. Çünkü aynı yıllarda Bırakın İstanbul´u İzmir, Bursa, Edirne  ve Selanik gibi bir çok şehirdeki otel sayısı 100´den cok fazla idi. Obernburg´da, silah fabrikasının hemen karşısındaki Türk sitili yapıda 33 yıl kalan Osmanlı bürokratları,  gelişen Alman tekniğine hayran kaldılar.

1888 Haydarpaşa-İzmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmesi

1894   OSMANLIDA İLK LOKOMOTİF FABRİKASI KURULUMU;  1894  yılında Almanlar tarafından  lokomotif ihtiyacını karşılmak için Eskişehir’de  , demiryolu ile ilgili olarak buharlı lokomotif ve vagon tamiri ihtiyacını karşılamak üzere Anadolu-Osmanlı Kumpanyası adı ile kurulur.

1898 Bağdat Demiryolu, Osmanlı Devleti zamanında İstanbul ile Bağdat arasında inşa edilen demiryolu. 20. yüzyıl başında yapımına başlanan ve Konya, Halep, Musul üzerinden Bağdat’a bağlanan demiryoludur. Alman imparatoru Kayser II. Wilhelm, ikinci İstanbul ziyaretinde (1898) İstanbul-Bağdat Demiryolunun Alman firmalarına verilmesi vaadini almıştı.

.

Bağdat Demiryolu, Osmanlı Devleti zamanında İstanbul ile Bağdat arasında inşa edilen demiryolu. 20. yüzyıl başında yapımına başlanan ve Konya, Halep, Musul üzerinden Bağdat’a bağlanan demiryoludur. Alman imparatoru Kayser II. Wilhelm, ikinci İstanbul ziyaretinde (1898) İstanbul-Bağdat Demiryolunun Alman firmalarına verilmesi vaadini almıştı.

.

.

1899 yılında Alman imparatorunun Osmanlı ülkesinden resmen sigara uzmanları istemesi ile İstanbul hükümeti tütün idaresinden 7 uzmanını Almanya´ya gönderdi. Dresden´e gelen bu 7 kişi devlet tarafından Prusyalıları eğitmek için gönderilen ilk uzmanlardı. Tütün Osmanlı´da yetişiyor ama sigarayı Almanya yapacaktı. Yenidze (Yenice) fabrikasında baslayan ilk Türk işçi göçü giderek artmaya başladı.

 

1899 yılında  Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar’a verilmiş ve  Bağdat Demiryolu’nu kutlayan bir çeşmeyi Almanya’da yaptırmış ve bu gunkü İstanbul Sultanahmet meydanına getirtip diktirmiştir.

Çeşmenin planlarını Kaiser’in özel danışmanı Mimar Spitta çizmiş, yapımını Mimar Schoele üstlenmiştir. Ayrıca Alman mimar Carlitzik’le İtalyan Mimar Joseph Antony de bu projede çalışmışlardır.

Alman hükümeti önce hipodrom alanını düzenlemiş, meydanın ağaçlandırılması yapıldıktan sonra Almanya’da hazırlanan çeşme buradaki temeller üzerine oturtulmuştur. Mermerleri ile değerli taşları Almanya’da işlenmiş ve parçalar halinde gemi ile İstanbul’a getirilmiştir.

.

1900 yılında İstanbul´a bir takım görüşmeler için gelen Almanya`dakı Osmanlı silah kabul komisyonu heyetinden Erzurumlu Ziya Paşa, Alman otomobil sanayinin gelişmişliğini bizzat ilk ağızdan saraya anlattı. Yeniliğe açık ve batı tekniğini mutlaka elde etmek isteyen  Sultan ll. Abdulhamid Istanbul´da ki Alman teknik heyetini 5 Nisan 1903´de Yıldız Sarayına davet etti.
Ittihat ve Terakki ileri gelenleride eğitime çok önem veriyorlardı. Osmanlı ordusunda görev yapan Alman uzmanlar Osmanlı´nın teklifini ilginç karşıladılar. İstanbul´da görev yapan Alman sefiri Wangenheim Osmanlılar`ın eğitim için Almanya´ya öğrenci göndermek istediklerini Berlin´e iletti. Hicaz Demiryolu, II. Abdülhamit tarafından 1900-1908 yıllarında Şam ile Medine arasında inşa ettirilen, Osmanlı İmparatorluğu’nun İstanbul’dan başlayan demiryollarının bir bölümüdür. Demiryolunun teknik işlerinin başında Alman mühendis Meissner bulunuyordu. Hicaz Demiryolu inşaatında 2666 kâgir köprü ve menfez, yedi demir köprü, dokuz tünel, 96 istasyon, yedi gölet, 37 su deposu, iki hastane ve üç atölye yapılmıştır.Demiryolunun inşası 1900 yılında başlamıştır, yapımında çoğunlukla Türkler ve bölge işçileri çalışmış, ama bunun yanında Almanların teknik tavsiyeleri ve destekleri de alınmıştır. Yapımda Alman mühendislerin yer almasına rağmen mühendislerin çok önemli bir kısmı Türk’tü. Ve kendilerini büyük ölçüde geliştirme imkanı buldular.

1901  Yapımına 1899’da başlanan çeşmenin 1 Eylül 1900’de, Sultan II. Abdülhamid’in 25. cülüs törenine yetiştirilmesi planlanmıştı. Ancak çeşmenin inşası bu tarihe yetişmeyince. II. Wilhelm’in doğum günü olan 27 Ocak 1901’de görkemli bir tören ile çeşmenin açılışı gerçekleşmiştir.

1903 yılında Istanbula dönen Osmanlı heyeti mensupları Alman icadi Mercedes marka otomobillerden bahsettiler. İşte, Mercedes´e karşi  Türk toplumunun her neslinde giderek gelişen Türk sevgisi böyle başlamış oldu.
Türk-Alman öğrenci anlaşması için 15 Mayis 1903´de ilk anlaşma imzalandı. İki müttefik arasında başlayan askeri münasebetlerin eğitim alanına kayması Türk tarafı için hayati önem taşıyordu. 24 Temmuz´da ilk öğrenci kafilesi yola çıktı. Balkanlardakı Sırp ve Bulgar komitacıların saldırıları ile evlerini terkeden  yada öksüz kalan Filibe, Kızanlık ve Sumnu´lu 125 çocuk iki hafta sonra tren ile Münih´e getirildi. Gaye, tekniği öğrenmek, geliş yeri ise mercedes fabrikası idi.

1906 Haydarpaşa Garı; Devrin Osmanlı padişahı II. Abdülhamit döneminde, 30 Mayıs 1906 tarihinde yapımına başlanmıştır.İki Alman mimar Otto Ritter ve Helmuth Cuno tarafından hazırlanan proje yürürlüğe girmiş, garın yapımında Alman ustalarla İtalyan taş ustaları birlikte çalışmıştır.

1907 Almanya’da Türk işçileri

1908 tarihinde Haydarpaşa Garı tamamlanıp hizmete girmiştir. Bir rivayete göre binanın bulunduğu sahaya III. Selim’in paşalarından Haydar Paşa’nın adı verilmiştir. Binanın inşaatı, Anadolu Bağdat adı altında bir Alman şirketi gerçekleştirmiştir. Ayrıca bir Alman’ın teşebbüsüyle garın önünde mendirek inşa edilerek Anadolu’dan gelecek veya Anadolu’ya gidecek vagonların ticari eşyasını yükleme ve boşaltma işlevi için tesisler yapılmıştır.

1912 yılından itibaren Almanya´ya meslek ve çıraklık eğitimi için gelen Osmanlı öğrencilerinin ilk kafilesi 292 kişiden oluşuyordu. Bunların geneli özellikle Balkanlardan seçilmiş ailesini savaşlarda kaybetmiş öksüz çocuklar idi.

1914 Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi. 1914 Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması.

1. DÜNYA SAVAŞINDAKİ ALMANYA-OSMANLI İTTİFAKI İKİ DEVLET ARASINDAKİ EN BÜYÜK ORTAKLIKTIR…

1914-1915 Çanakkale savaşı; Almanya-Osmanlı ittifakı ile 1. Dünya Savaşı Çanakkale cephesindeki birliktelik.

Çanakkale savaşında taraflar, Amerika bu savaşta taraf görünmese de savaşa son zamanda müdahale ederek Almanya teslim olmuş ve Osmanlı hükmen mağlup sayılmıştır, bunun üzerine Çanakkale ve İstanbul’a giremeyen İngiliz güçleri hiçbir karşı güç ile karşılaşmadan İstanbul’a girmişlerdir.

1916 yılında Leibziger Zeitung adlı Alman gazetesinden alınan bu resim Mercedes´de eğitim gören Türk  öğrenciler ve Türk işçilerini ziyaret eden Osman`lı delegasyonundan bahsediyor. Osmanlı heyeti Türklerin sorunlarını dinliyor.
Atölyelerde çalışan Osmanlı öğrencileri
Osmanlı öğrencileri Avrupa´nin ilim ve fenni için geldi. 1350 kisi olan Osmanlı öğrencilerinin önemli bir bölümü AEG ve Mecedes´te eğitime basladılar. Savaş yıllarında geri dönmeyip buraya yerleşenler de oldu.

Osmanlı Padisahı ll. Abdulhamit ve Alman İmparatoru ll. Kaiser Wilhelm arasında çok yakın arkadaşlık bağları ve samimiyet vardı.
.
1930 yılında Mercedes, Gazi Mustafa Kemal Atatürk´e de bir otomobil hediye etti. Günümüzde ise Mercedes, Almanya´daki Türkler için özel bir ajans ile çalışıyor.

.
.
DEVAM EDECEK

.
.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


kepekler-ilicasi-camurda-ve-70-derece-isida-yasiyan-baliklari

Bilinmeyen tarihin sıcak iklimi ILICA da hayat.

  Balıkesir, Susurluk, Ilıca boğazı  ılıcası antik dönemden itibaren insanlığın kullandığı bir sıcak çamur banyosudur, …


belkiz-kizikos-lidya-kurt-donuna-burunmus-tamgali-altin-para

Mysia Kyzikos-Erdek Belkıs yönetim şehrinde paralarda tarih ve tamgalar

Kyzikos, günümüz Marmara Bölgesi’nde Balıkesir İli sınırları içinde, Marmara Denizi kıyısında, çok eski adı Arteka …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor