Amasya-Akdağ Selçuklu tarihi ve Oğuzların Akşahinli Çavuldur boyu Alpaslan’da tarihin izleri..Kemaliyeli Seyyid Nureddin Alparslan.

Ev / Genel / Amasya-Akdağ Selçuklu tarihi ve Oğuzların Akşahinli Çavuldur boyu Alpaslan’da tarihin izleri..Kemaliyeli Seyyid Nureddin Alparslan.

Amasya-Akdağ Selçuklu tarihi ve Oğuzların Akşahinli Çavuldur boyu Alpaslan’da tarihin izleri..Kemaliyeli Seyyid Nureddin Alparslan.

.

.

Amasya-Alpaslan haritası..

Müslüman Selçuklu Türklerinin Anadolu’ya girişi Sultan Alpaslan ile başlar der tarihçiler….

Alp Arslan (1029 – 15 Aralık, 1072) (ʿAdud ad-Daula Abu Shudschaʿ Muhammed bin Davud Çağrı), Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı olan Türk devlet adamı. Alp Arslan, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askerî komutan ve hükümdardır. Gerçek adı Muhammed olup, daha çok unvanı olan Alp Arslan adıyla tanınmaktadır.

Mama Hatun, Saltuk oğulları Hükümdarı II. İzzettin Saltuk’un kızı Saltuk oğulları Beyliği’nin hükümdarı. 1191 yılında hükümdar olmuştur. Eyyubiler’in Ahlat’ı kuşattıkları sırada çevre beyliklerine ait ordularla, Ahlat’a yardıma giden Saltuklu kuvvetlerinin başında bulunmaktaydı.

.

Çavundur boyu tamgası akşahin-sungur

.Çavundur Boyu (Çavuldurlar) Yirmi dört Oğuz boyundan biri.
Üçokların Gök Han Oğulları koluna bağlı olup, alâmet olarak sungur/akdoğan kuşunu kullanırlardı. “Nâmuslu ve ünü uzaklara yayılmış” manâsına gelen “Çavuldur” kelimesi bazı kaynaklarda “Çavundur” şeklinde geçer.

Seyyid Nureddin Alpaslan er-Rufâî (1257):
Selçuklu Dönemi ile Osmanlı Döneminde Niksar’a tabi Sonisa’ya bağlı Zedvi=Zuday Köyü’nde, şimdiki,Amasya ili Taşova ilçesi, Alparslan Beldesi’nde, şehrin kuzeyinde, Ziyaret adı verilen yerdedir.

 

Alpaslan kümbeti ve sandukası.

1257 tarihinde, bugünkü Amasya ili Taşova ilçesi, Alpaslan beldesinde, eski ismi ile Zedvi Köyü’nde, Efendiler Efendisi, Kemâliyeli, ihtiyar, Rufâî tarikâtına mensup, Ebubekir oğlu, Mehmed oğlu, Sarı oğlu, Seyyid Nureddin Alparslan . İlk kaydı Amasya Muhasebe adlı 490 numaralı defterin 392. sayfa 196. sırasında yazılı olup siykât yazısı şöyle belirtilmiştir : Vakf-ı Seyyid Nureddin der karye-i Zeytuva tabî kazaî Sonisa. şeklindedir.( Alıntı; http://www.sadibayram.com/?page=makaleler&mid=242&id=3)


.
Çavuldur boyu veya Çuvaldar boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan biri ve Kaşgarlı Mahmud’a göre Divân-ı Lügati’t-Türk’deki yirmi iki Oğuz bölüğünden “Yirmincisi; Çuvaldar”lardır. Belgeleri şudur : Cavuldur.svg”diye tanımladığı bir Oğuz boyudur. Kaşgarlı Mahmud’un listesindeki Oğuz boylarının adları, zamanlarındaki söyleniş şekillerine göre yazılmıştır. Besim Atalay dipnotunda, Bu kelime bugün Anadolu’da “Çavundur” şeklinde söylenmektedir. Bu isimde Çankırı, Amasya illerinde köyler vardır, diye yorumlamıştır. Günümüzde Çankırı ili Kurşunlu ilçesine bağlı Çavundur beldesi, ısparta ili Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çavundur köyü ve Amasya ili Merzifon ilçesine bağlı Çavundur köyü. Ankara ili Çubuk ilçesine bağlı Yukarı Çavundur beldesi ve Aşağı Çavundur köyü bulunur. Ayrıca Türkmenistanda da Çavundur ili bulunmaktadır.

Alpaslan kümbeti kapısı-tamgaları…

Bu boyların Üçoklar kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan’ın oğlu Gök Han’ın soyundan geldikleri kabul edilir. Kaşgarlı Mahmud’un ” Man kışlak” “Oğuz ülkesinde bir yer adı.” şeklinde tanımladığı bölgeye Çavuldur boyu Hazar Denizi kıyısındaki yarım adaya giderek yurt tutmuşlar ve buraya Man kışlak adını vermişlerdir. 1916 yılında Kilisli Muallim Rıfat’ın yayınladığı Kitab-i Dede Qorqut ala lisan-i tarif-i Oghuzan’da “Çavuldar” şeklinde kullanılan bu boy adı, Türkmen dilinde “Çovdur” olarak günümüze ulaşmıştır. Günümüz Türkmenistan’da “Çovdur” adını taşıyan pek çok yer ve yurt adları vardır.
Alâmet olarak sungur(akdoğan) kuşunu kullanırlardı. “Çavuldur” kelimesi ünlü, şöhretli anlamında kullanılmıştır.


.

Mangışlak Yarımadası Kazakistan’nın güneybatısında, Hazar denizi’nin doğu kıyısında bir bölgedir. Bu bölge Kazakistanın Mangistav Eyaleti’nin sınırları içinde, en büyük şehri Aktau (Türkçe: Akdağ; Kazakca: Aqtaw Aktau), 1992 yilina kadar Shevchenko’dır. Kara-Tau (Kara-Dağ) sıradağları hariç, Yarımada deniz seviyesinin altındadır; Batyr havzası ortalama 130 metre deniz seviyesinden altındadır. Yarımadada Ham petrol, Doğalgaz, Mangan ve Kömür madenleri bulunur. Çöl iklimi olan yarımadada bitki örtüsü azdır, bu yüzden çok sayıda küçük ve büyük baş hayvancılığa elverişli değildir.
Eski Çağ’da İskitler tarafından ilk kez Aktau bölgesinde yerleşildi.

Tupkargan – Tupkaragan (Tup kurgan) Aktau Türk Tarihi hazinesi

Kaşgarlı Mahmud, Divân-ı Lügati’t-Türk’te; Man kışlak” “Oğuz ülkesinde bir yer adı” şeklinde tanımlar. Çuvaldar boyu, 10. yüzyılda diğer Oğuz boylarıyla birlikte yurtlarından Mangışlak/Siyahkûh Yarımadasına göç etti. Bir kısım Çavuldur mensubu, Mangışlak’ta kalırken, bir kısmı Selçuklular’la birlikte Anadolu’ya geldi. Bunlardan Emir Çavuldur, Sultan Alparslan’ın; Çavuldur Caka da Danişmend Gâzi’nin Anadolu fetihlerine komutan olarak iştirak ettiler. Bu akınlarla gelen Çavuldurlardan Anadolu’ya gelip yerleşenler de oldu. Kurdukları köylere, boylarının adlarını verdiler. Bu isimle Anadolu’da, 16. yüzyılda on altı, 20. yüzyıl ortalarında on yedi köyün varlığı tespit edilmiştir. Mangışlak Yarımadasında kalan Çavuldur boyu mensupları ise, 16. yüzyılda Kalmukların baskısıyla Kafkasya’nın kuzeyine göç ettiler..

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alp_Arslan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Alpaslan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Çavuldur_boyu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mangışlak_Yarımadası
.

Amasya- Alpaslan yerleşim yeri 900 yıllık dut ağacı

900 yıllık dut ağacı Alpaslan’ın yıkılan türbesi yakınındadır.
.
.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


devrim.

Türkiye’de yerli motor üretim tarihi

  NECMETTİN ERBAKAN 1953 yılında Aachen Teknik Üniversitesi’nde “dizel motorda ateşleme işlemleriyle ilgili teori” konulu …

 

 

TÜRK DİLİNİN MUHAKEMESİ

Bir dilin bilimsel yada üstün dil olduğu dili kullanan toplumun gücünün göstergesidir.. Dünyanın çeşitli tarihlerinde …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor