AMERİKAN RÜYASI 2 DÜNYA SAVAŞINDA İKİ BLOK MÜTTEFİK DEVLETLER VE MİHVER DEVLETLER

MISIR’DAN GELEN BÜYÜK ROMA HAREKETİ
“Büyük Roma”, Mısır medeniyetinin gizli devamı özelliğini taşır… Exodus – Mısır’dan çıkış hareketiyle devam eden özelliktedir.
Roma’cılar tek dünya yönetimi kurma planlarını daima özel çantalarında saklar…
Roma’cılar dünya yönetimi toplantılarını “Gizli toplantılar” olarak,  “Ketum Ev”de yapar…
https://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Exodus
https://tr.wikipedia.org/wiki/Chatham_House

BÜYÜK ROMA’YI YENİDEN KURMAK İÇİN SAVAŞIN YENİ ADI BARIŞ
” Güç yoluyla barış “, askeri gücün barışın korunmasına yardımcı olabileceğini öne süren bir ifadedir. MS 2. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus’tan 1980’lerdeki eski ABD Başkanı Ronald Reagan’a kadar birçok… lider tarafından kullanılmıştır. Kavram uzun süredir realpolitik- plansız politika ile ilişkilendirilmektedir. Bu fikrin eleştirmenleri var ve Andrew Bacevich şöyle diyor:
” ‘Güç yoluyla barış’ kolayca ‘savaş yoluyla barış’ haline gelir . ”
İfade ve kavram çok eski zamanlara dayanmaktadır. Roma İmparatoru Hadrian’ın (MS 76-138) “güç yoluyla barışı, bu olmazsa tehdit yoluyla barışı” aradığı söylenir. Hadrian Duvarı bu politikanın simgesiydi,  barış “menfaatler sağlandıktan sonra” sı dır.. .
https://en.wikipedia.org/wiki/Peace_through_strength

BARIŞIN “BÜYÜK SOPA”SI
Büyük sopa ideolojisi , büyük sopa diplomasisi , büyük sopa felsefesi veya büyük sopa politikası, Amerika Birleşik Devletleri’nin 26. başkanı Theodore Roosevelt’in sıklıkla söylediği bir özdeyiş-aforizmayı ifade eder;
“Yumuşak konuş ve büyük bir sopa taşı; çok ileri gideceksin”.
Onun dönemindeki Amerikan basını ve günümüzün birçok modern tarihçisi, onun yönetimi sırasındaki dış politika pozisyonlarını tanımlamak için “Büyük Sopa” terimini kullandı. Roosevelt, dış politika tarzını “akıllıca öngörünün ve olası herhangi bir krizin yeterince ilerisinde kararlı eylemin uygulanması” olarak tanımladı. Roosevelt’in uyguladığı gibi, büyük sopa diplomasisinin beş bileşeni vardı. Birincisi, düşmanı dikkatli olmaya zorlayacak ciddi bir askeri yeteneğe sahip olmak şarttı. O zamanlar bu, dünya standartlarında bir donanma anlamına geliyordu; Roosevelt’in emrinde hiçbir zaman büyük bir ordu olmadı. Diğer nitelikler ise diğer uluslara karşı adil davranmak, asla blöf yapmamak, yalnızca sert bir vuruş yapmaya hazır olduğunda saldırmak ve yenilgide düşmanın itibarını kurtarmasına izin vermeye istekli olmaktı, büyük sopa “büyük askeri güç” demektir, ülkeler askeri güçleri için “caydırıcı güç” tanımı kullanırlar.
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_stick_ideology

AMERİKAN BEYAZ RÜYASI VE DÜNYA SAVAŞINA(BARIŞINA) HAZIRLIĞI

Büyük Beyaz Filo, Başkan Theodore Roosevelt’in emriyle 16 Aralık 1907’den 22 Şubat 1909’a kadar dünya çapında bir yolculuğu tamamlayan Birleşik Devletler Donanması savaş gemileri grubunun popüler takma adıydı. Çeşitli küçük eskortlarla birlikte iki filoya bölünmüş 16 savaş gemisinden oluşuyordu.
Filonun birincil görevi, dünyaya yeni ABD deniz gücünü sergilerken birçok ülkeye ziyaretler yapmaktı; Roosevelt, Amerika’nın artan askeri becerisini ve açık deniz donanması yeteneklerini göstermeye çalıştı. Diğer bir amaç da, 1907 yılı civarında artan gerilimin ortasında Japonya ile savaş tehdidini caydırmaktı. Yolculuk, 14.500 subay ve denizcinin, evlerinden uzakta uzun süreli filo harekatı için lojistik ve planlama ihtiyaçları konusunda bilgilendirilmesine yardımcı oldu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_White_Fleet

1. DÜNYA SAVAŞI “BEYAZ İTTİFAK”IN OSMANLI İLE SAVAŞI
28 Temmuz 1914 tarihinde başlayıp 11 Kasım 1918 tarihinde sona eren Avrupa merkezli küresel bir savaştır. II. Dünya Savaşı’na (1939-1945) kadar Dünya Savaşı veya Büyük Savaş olarak adlandırılmıştır. Savaşın taraflarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu’nda “Genel Savaş” anlamında Harb-i Umumi, halk arasında ise Seferberlik olarak adlandırılmıştır. I. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Devletler, İngiltere, Fransa, Sovyetler, Amerika ve kolonileri…
1917’de Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa katılmasına kadar bu savaş ABD basınında Avrupa Savaşı olarak anılmıştır. Bu savaşta Amerika’nın oyun kuruculuğu ve savaşın sonucuna etkisi tarihte yer almamıştır..

Bu savaş Avrupa Beyaz Birliğinin Osmanlı Türk İmparatorluğunu ortadan kaldırma savaşıdır.

1918 RUSYADA İKİ KUTUP BEYAZ ORDU VE KIZILORDU SAVAŞLARI
Rus İç Savaşı 1917 Ekim Devrimi’nden sonra 1918-1922 yılları arasında Bolşeviklerle muhalifleri arasında yaşanan savaştır. Savaş Beyaz Ordu birliklerinin 1918 baharında Beyaz Terör saldırılarıyla başladı. Ana muharebe Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı Bolşevik Kızıl Ordusuyla komünizm karşıtlarının Beyaz Ordusu arasında geçti. Ancak savaşa Beyaz Ordu’ya finansal destek ile silah ve asker yardımında bulunan ABD, İngiltere, Fransa, Polonya ve Japonya da müdahil oldu. 1921 yılında Bolşevikler Beyaz Terör’ü ve destekçilerini yenerek tüm ülkeye hâkim oldular. 1922 yılında da Sovyetler Birliği kuruldu.

 

1920 ALMANYAYI HİTLER DÖNEMİNE GÖTÜREN (BEYAZ) VERSAY İHANET ANTLAŞMASI
Amerika’nın 1. Dünya Savaşına katılıp savaşın seyrini değiştirmesiyle Almanya Barış Anlaşması yapmak zorunda kaldı. Genel hatlarıyla, 10 Ocak 1920’de yürürlüğe giren Versay Antlaşması, Bismarck (Bismark)’ın kurduğu Almanya’yı yıkıyor ve yeni bir Avrupa düzeni kuruyordu.
Almanya, mecburi askerliği kaldırıyor, en çok 100 bin kişilik bir ordu bulundurmak yetkisine sahip oluyordu. Ayrıca, Almanya denizaltı ve uçak da üretemeyecekti. “Bütün gemilerini de İtilaf Devletleri’ne teslim edecekti”. Almanya, ödeme kabiliyetinin çok üstünde bir savaş tazminatıyla da yükümlü tutuluyordu.
Bu antlaşma Amanya ve Osmanlı-Türkiye arasındaki tüm ilişkileri koparma antlaşmasıydı..
İçerdiği ağır koşullardan ötürü Versay Antlaşması Almanya’da büyük tepkiye yol açmış ve “ihanet” olarak kabul edilmiştir.
Birçok tarihçi Almanya’da 1920’lerde yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlığa, Nazi Partisi’nin iktidara gelişine ve II. Dünya Savaşı’na nihai olarak Versay Antlaşması’nın neden olduğu düşüncesindedir.

Bu durumu gören Mustafa Kemal yeni bir savaşın kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir, anca bu savaşın tarihine ömrü yetmemiştir, Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti Alman yanlısı bir yönetimden oluşmamıştır. 2.Dünya savaşında dünyaya katil olarak tanıtılan Almanya’yı bu ittifak hazırlamıştır….

10 OCAK 1920 MİLLETLER CEMİYETİ  (BEYAZ MİLLETLER)
Birleşmiş Milletler’in temeli sayılabilecek bu organizasyon, bu cemiyetler Amerika-Rusya-İngiltere-Fransa ortaklığıdır,  I. Dünya Savaşı’nın ardından İsviçre’de 1919’da “Cemiyet-i Akvam” (Milletler Cemiyeti) adıyla kuruldu. Amacı, ülkeler arasında yaşanabilecek sorunları barışçı yollarla çözmek idi. Bir süre çalıştı fakat fazla bir varlık gösteremedi. II. Dünya Savaşı’nın ardından dağıldı. 6 Temmuz 1932’de Cemiyet-i Akvam, Türkiye’yi üyeliğe davet etmiş, 9 Temmuz’da TBMM Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne giriş davetini onaylamış ve 18 Temmuz 1932’de Türkiye daveti kabul etmiş ve Milletler Cemiyeti’ne girmiştir.

Milletler Cemiyeti, Almanya ile savaşmak için Almanya dışındaki ülkeleri bir araya getirme teşkilatıdır, bu çalışma 2. Dünya Savaşı hazırlığıdır, birinci adımı Osmanlı Devletini ortadan kaldırmadır, bu hareket başarılmış Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur..

“BEYAZ RÜYA”NIN GERÇEKLEŞMESİ, BIS
1. Dünya Savaşından galip çıkan Müttefik güçler İngiltere, Fransa, Sovyetler, Amerika ve Çin – Beyaz Güçler savaşın sonunda dünya ekonomisinin hakimi olarak para basma yetkilerini Uluslararası Ödemeler Bankası ( BIS – Bank for International Settlements), isimli banka olan tek merkezde toplamışlar ve dünyanın ekonomik gücünü kontrol altına almışlardır..

Uluslararası Ödemeler Bankası ( BIS – Bank for International Settlements), üye merkez bankalarının mülkiyetinde olan uluslararası bir finans kuruluşudur. Temel hedefi, merkez bankaları için bir banka görevi görürken uluslararası parasal ve finansal işbirliğini geliştirmektir.
1929 yılında kurulmasıyla birlikte ilk amacı Birinci Dünya Savaşı savaş tazminatlarının ödenmesini denetlemekti (Almanya ile Osmanlı Türk devleti mirasçısı Türkiye Cumhuriyetinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bunlardan biridir, Osmanlı’nın Tüm mal varlığını almışlardır).
https://en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements

2. DÜNYA SAVAŞI BEYAZ İTTİFAK’IN ALMANYA İLE SAVAŞI
1939’dan 1945’e kadar süren küresel savaş. Savaşa dönemin büyük güçleri ve dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu katıldı, Müttefikler ve Mihver olmak üzere iki karşıt askerî ittifak kuruldu. 30’dan fazla ülkeden gelen 100 milyondan fazla personelin doğrudan katıldığı bu topyekûn savaşta, savaşın büyük tarafları tüm ekonomik, endüstriyel ve bilimsel kapasitelerini savaş için seferber ettiler. 70 ila 85 milyon ölümle sonuçlanan II. Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en ölümcül savaştı ve savaş boyunca askerî personelden daha çok sivil kayıp verildi. Milyonlarca insan soykırımdan, açlık ölümlerinden, katliamlardan ve hastalıklardan öldü. Tanklar, zırhlı araçlar, savaş uçakları, stratejik bombardımanlar, uçak gemileri, radar ve sonar, nükleer silahların geliştirilmesi ve roketler gibi birçok savaş teknolojisi savaşta önemli rol oynadı.

I. VE II. DÜNYA SAVAŞINDA MÜTTEFİK DEVLETLER BEYAZ GURUBU
Müttefik Devletler, II. Dünya Savaşı sırasında İngiltere, Fransa, Sovyetler, Amerika ve Çin başta olmak üzere Mihver Devletler’e karşı oluşturulan blok. Günümüzde ise ABD ve ona destek verip müttefiki olan ülkelere verilen ad.
Özellikle Batı’da I. Dünya Savaşı’nın İtilaf Devletleri de “Müttefik Devletler” olarak adlandırılır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Müttefik_Devletler

MİHVER DEVLETLER
Mihver Devletleri, II. Dünya Savaşı’nda Müttefik Devletler bloğuna karşı temel olarak Almanya, İtalya ve Japonya’nın, bunun dışında Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Finlandiya, Bağımsız Hırvatistan Devleti, Vichy Fransası, Arnavutluk, Habeşistan, Mançukuo, Tayland, Burmanya ve Irak’ın oluşturduğu blok. Ayrıca İran Şahı Rıza Pehlevi Almanya’dan yana tavır almış, İspanya ise Mihver güçlerin bir taraftarı olarak kalmıştır.
Bu üç temel Mihver devletinin dışında Macaristan, Romanya, Finlandiya ve Bulgaristan gibi devletler yeni toprak kazanımları, eski düşmanlarıyla savaşmak için veya işgal altında zorunlu olarak Mihver Devletleri’ne katılmışlardır.
Mihver sözcüğü “Eksen” anlamına gelir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mihver_Devletleri

SAVAŞIN SONUCU  KIRMIZI – BEYAZ  İKİ BLOK
Bu savaşın mağlubu Asya Türk dünyası olmuştur, Asya’daki Türkler Çin, Rus ve İran hakimiyetine devredilmiştir.. ve bu ülkeler en geniş hakimiyetini elde etmişlerdir.
Savaşı müttefik devletler kazanmış ve Dünya batı ve doğu olarak iki bloğa ayrılmıştır, ittifak güçleri dünyayı paylaşmıştır… Kominist Rusya döneminde Rus yönetimi dünyanın birçok yerinde hakimiyet kurmuş ve dağılmıştır, Kominist Çin günümüzde tarihteki en büyük gücünü oluşturmuştur.
2. Dünya savaşını Hitler ile başlayıp Hitler ile bitiren tarih yazılmış ve insanlar aldatılmıştır… tarihi kayıtlara dikkatlice baktığımızda 2. Dünya Savaşı Müttefik Beyaz güçlerin ve Mihver cılız güçlerin savaşı olarak görmekteyiz.

Müttefik devletler, Osmanlı devletini içten yıkmak için Osmanlı tebası olan Ermenileri kullanmışlardır, Osmanlı devletinde Amerika-Rusya-İngiltere-Fransa  müttefik birliğinin karşısında olan ÜÇ PAŞALAR ve destekçilerini Ermenilere katlettirmişlerdir, günümüzde hala ayni iş birlikçiler tarafından bu güç kullanılmaktadır.

.
.

BEYAZ, KIRMIZI, SİYAH İNSAN SOSYAL GÜÇ SINIFLARI..


.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi