Amerikan siyasi gücü Beyaz – Ak (monarşik-tek yönetici) hareketleri ve Rusya Beyaz Ordu’su

.

Beyaz renk, “temizlik”, temizlenme tanımıdır, siyaset tanımında ise, önceki yaşamdan temizlenme, önceki yaşamı terk etme etkisi ile oluşturulur ve ak-beyaz partiler Amerika’nın etkisiyle kurulmuş, yenilenme partileridir, bu partiler muhafazakar etkileri ortadan kaldırır.
Amerikan dış siyaset tarihinde beyaz-ak hareketler dünyadaki değişim istenen coğrafyalarda uygulanan bir terimdir.
Amerika’nın dünya üzerinde hakim olamadığı yönetimlerde, yönetimlerini değiştirmek istediği devletlerde beyaz-ak adında hareketler oluşturur. 1900 lü yıllarda başlayan bu hareketlerde çok başarılı olmuştur.
.
Amerikan ak-beyaz hareketlerinden biri de Amerika’nın kurduğu Rusya’nın Beyaz Ordusu’dur.


.
Beyaz hareket-Beloye dvijeniye, bilinen adıyla Beyaz Ordu-Belaya Armiya ya da Beyaz Muhafız Birlikleri-Belaya Gvardiya ve mensup olanların ismiyle Beyazlar-Belıye veya Beyaz Muhafızlar-Belog vardeysı Rusya’nın askeri kuvvetlerinin bir bölümünü oluşturur.
.
Beyaz unvanının birçok yorumu vardır.
İlk olarak, Kızıllar’ın; yani devrimci, Sovyet’lerin ve Komünizm’in destekçisi, Kızıl Ordu’nun zıttıdır.
İkincisi, kelime olarak “beyaz”ın monarşik-kırallık-tek adamlık çağrışımları vardır.
.
Tarihte birleşik Rusya’nın ilk kralı Ivan III, o dönemde “Albus Rex” yani “beyaz kral” adıyla çağrılırdı.
1917 Ekim Devrimi’nden sonra Bolşeviklere karşı saldırıya geçmişler ve Rus iç savaşını başlatmışlardır.
Bu dönem boyunca gerçekleşen Beyaz Terör’ün sorumlularıdır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Beyaz_Ordu
.
.
DÜNYADAKİ BEYAZ-AK HAREKETLERDEN BAZILARI
.
BEYAZ
Beyaz Ordu 1900 Rusya, başarılamayan Beyaz Devrim
Beyaz Devrim 1963 İran, Pehleviye yaptırılan devrim
Beyaz Devrim 1970 Hindistan’da kırsal kalkınma programı olan Sel Operasyonu 1970’de başladı
Beyaz Devrim 1970 Güney Kore’de korunan tarıma yönelik tarım uygulamalarındaki değişim.
Beyaz Devrim 1973 Afganistan darbesi, “Beyaz Devrim” lideri tarafından yapılmıştır
https://en.wikipedia.org/wiki/White_Revolution_(disambiguation)
.
.
AK
Adalet ve Kalkınma Partisi, Türkiye’deki bir siyasi parti.
Adalet ve Kalkınma Partisi, Fas’taki bir siyasi parti.
Adalet ve Kalkınma Partisi, Tanzanya’daki bir siyasi parti.
Adalet ve Kalkınma Partisi, Burundi’deki bir siyasi parti.
Adalet ve Kalkınma Hareketi, Slovenya’daki bir gönüllü dernek.
Adalet ve İnşaat Partisi, Libya’daki bir siyasi parti.
Adalet ve Kalkınma için partisi, Somaliland’daki bir siyasi parti.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Adalet_ve_Kalkınma_Partisi_(anlam_ayrımı)
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi