Anadolu antik tarihinde Türkler ve Türkçenin izleri

.
Anadolu coğrafyasındaki birçok antik alanda çok eski medeniyetlere ait eserler bulunmuştur, en eski medeniyet buluntusu göbeklitepe olarak gösterilmektedir, bu tarih 12 bin yıllık tarihtir, bu millet hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır.
Anadolu antik tarihinde üç büyük medeniyet tarihe tamgasını vurmuştur
.
Türklerin Anadolu’ya girişleri 1071 Alpaslan olarak güncellenmiştir, halbuki bu tarih “Türklerin Anadolu’daki İslam tarihi”dir…

.
Anadolu’da Türk kökenli üç büyük antik medeniyet yaşamıştır..


.
1 – Trakyenler 8 bin yıllık Batı Anadolu Türk tarihi
2 – Sumerliler 6 bin yıllık Doğu Anadolu Türk tarihi
3 – Hitit-Etiler 4 bin yıllık Orta Anadolu Türk tarihi
.
Bu üç medeniyetin insanları dünyanın diğer antik medeniyetleri gibi dağılmışlardır… ve milletlerinin özü Anadolu’da kalmış ve günümüzde Anadolu Türk diline katkılarını sürdürmektedir.
.
Anadolu coğrafyasında günümüze kadar gelmiş en büyük toplum Türk toplumudur, Anadolu Türkleri’nin dilleri hem Anadolu’nun Antik özündeki Türk dili lehçeleri hemde Anadolu’ya sürekli gelen Türk lehçeleri ile yoğurulmuştur.
.
Anadolu’da konuşulan Türk dilinin, Türk dili çalışmalarında birçok kelimenin Farsça ve Arapça olarak tanımlanması ile antik Türk kelimelerinin bir çoğu Türkçe olmaktan çıkarılmaktadır, bunların çok iyi araştırılması halinde daha farklı sonuçlara ulaşılacağından hiç şüphemiz yoktur.
.
Arapça; Harf mantıklı dildir, her harf eklemli ve dallanma büyüme olarak çalışır, bireysel yapı mantığı dildir.
Türkçe; Hece mantıklı dildir, bir sesli ve bir sessiz harf eklemi vardır, aile yapısı mantığı dildir.
İngilizce; Kelime mantıklı dildir, kelime mantıklı bir dildir, kelime ezber mantıklı dildir, yama dildir.
.
.

Anadolu antik tarihi kıtalar arası ticaret merkezidir, dünya ticaret tarihindeki birçok yenilik günümüze kadar gelmiştir.

Anadolu göçleri Anadolu’nun evrensel yapısını oluşturmuştur , zaman içerisinde gelişen yapısı ile günümüz Türk dünyasının kütüğü konumuna dönüşmüştür.
.

Anadolu dünya dil hareketinde önemli etkiye sahiptir, günümüz dünya dillerinin yapılarında etkisi ve katkısı vardır.

.

URMU TEORİYASI IŞIĞINDA TÜRKLƏRİN ATAYURDU


.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi