ANADOLU TARİHİNDE RUNİK YAZI KULLANAN “P” KÜLTÜRLÜ ŞEHİRLER

Bu kültürler Orhun yazıtları gibi alfabe kullanmış Trakyen kültürlerdir, Anadolu’daki yazıtları okunmamıştır, Trakyenler boylar halinde göçebe yaşayan kültüre sahiptirler, Truya bilinen en önemli şehirleridir, Truyadaki savaşı kaybedince karadan Avrupa’ya, Anadolu’ya göç etmişler, denizden Akdeniz kıyı bölgelerine göç etmişlerdir, Avrupa göçünde en önemli Türk kültürü Tene-Turan-Galat-Kelt’lerdir, Akdeniz göçünde en önemli Türk kültür yayılımı eTrüsk’lerdir.
Anadoluda “P” kültürü olarak, birçok yerde izlere rastlanmaktadır.

P TOPLULUK İSİMLERİ
.
Pelasgians
Genel olarak, “Pelasgian”, geniş anlamda Ege Denizi bölgesinin tüm yerli sakinleri (Trakyenler) ve kültürleri anlamına gelir, Pelaslar Orhun alfabesine benzer alfabe kullanmışlardır.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pelasgians

Günümüzde Doğu Akdeniz’deki Pelastina-Filistin  Trakyen Pelas Türk halklarındandır.  Palaestina Prima (390 – yaklaşık 636): Celile ve kuzey Ürdün Vadisi’nden oluşur. Palaestina Secunda (390 ile yaklaşık 636): Güney Levant’ın (Yahudiye ve Samiriye) kıyı şeridini ve tepelerini içeren Levant’ta bir Bizans eyaleti.
Palaestina Salutaris: diğer adı Palestina Tertia olan, 6. yüzyılda Necef Çölü ve Transürdün’ü kapsayan bir Bizans eyaleti.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Filistin
.
Pala
Kuzey Anadolu’da bir Tunç Çağı ülkesiydi. Pala hakkında, ana dili Palaca (palaumnili) ve ana dininden daha fazla şey bilinmemektedir. Palaik kökenli olduğu bilinen tek kişi bir rahibe Anna’dır.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pala_(Anatolia)
Kuzey Hindistan Pala İmparatorluğu ( MS 750-1161), Bengal bölgesinde ortaya çıkan, Hint alt kıtasındaki klasik sonrası dönemde bir imparatorluk gücüydü.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pala_Empire
.
Palmira
Tedmur veya Tadmor, Palmyra, orta Suriye’de antik zamanların önemli dini ve ticari merkezi.
Bölge kültüründe kimi zaman “t” ve “d” telaffuzunun yer değiştirmesi veya “t” ve “d” kullanımının zamanla düşmesine rastlanıldığından, Tanah’ta da bu durumun ortaya çıkması muhtemel gözükmektedir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Palmira
.
Pamfilya
Pamfilya’nın kelime anlamı “Irkların Ülkesi” anlamına gelmektedir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pamfilya
.
Parya
Genel tanımda, kast dışı kalan, hiçbir toplumsal sınıftan olmayan, her türlü haklardan yoksun olanlara verilen ad.
Parya’yı belgeleyen ve karakterize eden akademik araştırmaların çoğu, önde gelen Sovyet dilbilimci I. M. Oranski tarafından yapıldı .
https://en.wikipedia.org/wiki/Parya_language
.
Pamirler
Doğu Tacikistan’ın Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi, Kuzeydoğu Afganistan’ın Bedahşan Vilayeti, ve Çin’deki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Taşkurgan Tacik Özerk İlçesi’nin yerli bir halkıdır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pamirler
.


.
P ŞEHİR VE DEVLET İSİMLERİ
.
MÖ 1479 Phoenicia
Fenikeliler hakkında bilinen ilk kayıt, Firavun Thutmose III’ün (MÖ 1479-1425) fetihleriyle ilgilidir, Fenikeliler Orhun alfabesine benzer yazı kullanmışlardır.
https://en.wikipedia.org/wiki/Phoenicia
.
MÖ 1250 Paphlagonia
Paphlagonialılar Anadolu’nun en eski halklarından biriydi ve Truva Savaşı’nda (kralları Pylaemenes ve oğulları Harpalion’un öldüğü MÖ 1200 veya MÖ 1250 ) Truvalıların müttefikleri arasında yer aldılar ( İlyada , ii. 851-857).
.
MÖ 800 Pergamon
Pergamon yerleşimi, MÖ 8. yüzyılın sonlarına tarihlenen batıdan gelen kültüre sahiptir.
Helenistik dönemde , MÖ 281-133 yıllarında onu Yunan dünyasının en önemli kültür merkezlerinden birine dönüştüren Attalid hanedanlığı döneminde Bergama Krallığı’nın başkenti oldu.
III. Attalos M.Ö. 133 yılında öldüğünde, Pergamon Krallığını Roma’ya bırakan bir vasiyet bırakmıştır, bu önemli belge Büyük İskender dönemi sonrasında Roma kırallığı ile Anadolu medeniyetlerinin bağlarını göstermektedir, bu durum Roma devletinin Büyük İskender sonrasında güçlendiğini göstermektedir, bilindiği gibi Roma devleti Etrüsk halkını soykırım yaparak yok etmiştir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon
.
MÖ 800 Phrygia
Frig Anadolu’ya Trakya’dan gelen Trakyen kabilesinin oluşturduğu yönetimdir, yazıları Orhun alfabesi ile ayni özelliktedir.
Frig dili, klasik antik çağda (MÖ 8. yüzyıldan MS 5. yüzyıla kadar) Anadolu’da konuşulan Friglerin diliydi.

Antik Yunan yazarları “Frig” terimini tek bir “kabile” veya “halk” isminden ziyade, esas olarak Anadolu’nun orta bölgelerinde bulunan geniş bir etno-kültürel kompleksi tanımlamak için bir şemsiye terim olarak kullandılar
MÖ 8. yüzyıla kadar uzanır ve MÖ 4. yüzyıla kadar (“Eski Frig” yazıtları) kullanılmış, daha sonra yerini ortak Yunan alfabesi (“Yeni-Frig” yazıtları, MS 1. ila 3. yüzyıla kadar) almıştır.
Mysia lehçesinin yazıtlarında Frig alfabesinin bir varyantı kullanılmıştır .
https://en.wikipedia.org/wiki/Phrygia
https://en.wikipedia.org/wiki/Phrygian_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Phrygian_alphabet
.
MÖ 600 Priene antik kenti:
Belus’un oğlu Aegyptus yönetiminde İyonlar tarafından kurulduğu kabul edilir. Şehir sonra Lidyalı Ardys tarafından alınır. MÖ 6. yüzyılın ortalarında şehrin “Bilge”si Bias yönetiminde, şehir tekrar canlandı ve zenginleşti. MÖ 545 yılında Pers Kralı Cyrus -Kuruş tarafından ele geçirildi.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Priene
.
MÖ 550 Pers İmparatorluğu
Ahameniş İmparatorluğu (MÖ 550–MÖ 330), Birinci Pers İmparatorluğu da denen imparatorluk.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Pers_İmparatorluğu
.
MÖ 247 Part İmparatorluğu
Arşak İmparatorluğu eski İran’da (MÖ 247-MS 224) önemli bir siyasi ve kültürel güç olup Medler’den ve Ahamenişler’den sonra gelen üçüncü yerel hanedanlıktır. Hanedanın adı.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Part_İmparatorluğu
.
.

P ETİMOLOJİK ÇALIŞMALAR
Avrupa tarih yazılımındaki P Türkiye Türkçesinde çoğu zaman F olarak okunmuştur, bunun sebebi Avrupa alfabe seslerindeki farklardan oluşmaktadır, Türkçe dilinde bütün harfler yazıldığı gibi okunur iken ayni alfabeyi Avrupalılar farklı seslerle okurlar..
HARF SIRALAMASINA GÖRE İSİMLER
Pala
Palmira
Pamfilya
Pamir
Parya
Part
Parni
Paphlagonia-Paflagonya
Pelasgian-Pelask
Pergamon-Bergama
Pers
Phrygia-Frigya
Phoenicia-Fenike
Priene
.
.
.
PARÇA; Bütünü oluşturan bölüm
PARTA; Demet
PARTİ; Farklı bölünme
FARK; Eşit olmayan
.
.

Frikya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.

Frikya, Fransa ve “Rönesans ticaret dili Lingua franca”.

.

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

.

Çok önemli buluntular..Terranea-Trak-Trakyen antik kültürü yazıları.

Çok önemli buluntular..Terranea-Trak-Trakyen antik kültürü yazıları.

.
.
.

Hakkında Türk Bilimi