Andımızın tarihçesi…114üncü İslam halifesi, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı, Mehmed V. Resad 1914.

Ev / Genel / Andımızın tarihçesi…114üncü İslam halifesi, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı, Mehmed V. Resad 1914.

Andımızın tarihçesi…114üncü İslam halifesi, Osmanlı İmparatorluğu Padişahı, Mehmed V. Resad 1914.

.
.

HİPOKRAT YEMİNİ SON CÜMLELERİ; “Sanatımın icrası esnasında ya da günlük hayatımda bana gelen ve yayılmaması gereken bilgileri sır olarak tutacağım ve hiçbir zaman açmayacağım. Bu andımı tuttuğum sürece, hayatım ve sanatımın icraası bana mutluluk versin, tüm insanlar tarafından her zaman saygı göreyim, eğer yeminimden dönersem bunun zıddı bana az gelsin” diye biter.

114. Halifenin emri; V. Mehmet Reşat veya Mehmet Reşat (2 Kasım 1844, İstanbul – 3 Temmuz 1918, İstanbul), Osmanlı İmparatorluğu’nun 35. padişahı ve 114. İslam halifesi. Sultan Reşat.
1912 TÜRK OCAKLARI;
1912 de Türk Ocakları’nın kuruluş sebebini oluşturan Osmanlıda’ki yıkım ve dağılmayı önlemek, yeniden var olmak için Padişah Mehmed V. Resad’ın emriyle başlatılan bir çalışmadır.
And; Osmanlı İmparatorluğu Padişahı ve İSLAMİYET HALİFESİ tarafından emredilerek okutulan bir yemindir…

Türk Ocakları 1912- Başbuğ Enver Paşa ve izci andı 1914


.
1914  Sivil izci teşkilatının kuruluşu oluşturulmuş ve bir and oluşturulmuş. Bu çalışmalar Milli Eğitim sistemi ve Milli Savunma sistemi ortaklığı ile yürütülmüştür.
Sonraki zamanlarda Milli Eğitim’de ayrı, Milli Savunma’da ayrı andlar düzenlenmiştir.
.”
114. İslam halifesi Sultan Reşat’ın 1914’te hazırlattığı “Kuruluş andı”;
“Tanrıya ibadet ve Hakana itaat edeceğime,  Daima vicdanlı, vazifesini tanır, kanuna hürmet eder,  yiğit bir adam olarak hareket eyleyeceğime vatanımı sevip sulh ve harp zamanında fedakârlıkla hizmet yapacağıma, izcinin türesine baş eğeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veririm”
.
BU AND; DÜNYANIN YOK ETMEYE ÇALIŞTIĞI BİR MİLLETİN BÜTÜN HALKIYLA VAR OLMA SAVAŞINA KATILIMINI SAĞLAMIŞTIR…ASKER MİLLET TÜRK MİLLETİ’NİN ÖZÜNÜ ORTAYA KAYAN BİR HARAKETTİR…
BU AND İLE SİVİL HALK ÇANAKKALE SAVAŞLARINA TOPYEKÜN İŞTİRAK ETMİŞTİR…
BU ANDI İÇEN HALK ; KURTULUŞ SAVAŞINDA ÖLÜMÜNE SAVAŞARAK YENİ BİR DEVLET KURMUŞTUR..HALKIN BİRLİKTE SAVAŞARAK KURDUĞU DEVLET HALK TARAFINDAN SEÇİMLE YÖNETİLME ŞEKLİ OLUŞTURUŞ’TUR.
.
.
And’ın tarih içersinde seyrinde zaman ve haraketlerin oluşturduğu değişiklikler olmuştur. Bu değişiklikler ülkeyi yöneten siyasi gücün etkisidir.
.


.
1930 Yılında;
“Tanrıya ibadet ve büyüklerime itaat edeceğime, daima vicdanlı, vazifesini tanır, kanuna hürmet eder, yiğit bir adam olarak hareket eyleyeceğime vatanımı sevip sulh ve harp zamanlarında fedakârlıkla hizmet yapacağıma ve izci türesine baş eğeceğime namusum ve şerefim üzerine söz veririm”
.
1933  yılında andı milli eğitim teşkilatında ayrı olarak söylenmeye başlanması;
Türküm..
Doğruyum..
Çalışkanım..
Yasam; Büyüklerimi korumak, Küçüklerimi saymaktır.
Ülküm; Yükselmek, İleri gitmektir.
Varlığım; Türk Varlığına armağan olsun.

.
1943’de izci andı;
“Türk vatan ve istiklalini, Türkiye Cumhuriyetini koruyacağıma, ödevimi her şeyden üstün tutacağıma, disiplinli, saygılı ve şefkatli olacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim”
.
1949’da izci andı;
“Vatanıma karşı vazifelerimi yerine getirmek, başkalarına her zaman yardımda bulunmak, izcilik türesine uymak, kendimi bedence sağlam,  fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için, elimden  geleni  yapacağıma şerefim üzerine and içerim.
.
1960 ta okullarda söylenen şekli;
Türküm..
Doğruyum..
Çalışkanım..
Yasam; Büyüklerimi korumak, Küçüklerimi saymaktır.
Ülküm; Yükselmek, İleri gitmektir.
Varlığım; Türk Varlığına armağan olsun.
Ne mutlu TÜRKÜM diyene.

.


.
20013 te TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE okullardan kaldırılan and;
“Türküm, doğruyum, çalışkanım.İlkem, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim.Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.Ne Mutlu Türküm Diyene!”
.

TMT ANDI: Türk Mukavemet Teşkilatı


“Kıbrıs Türkünün yaşayış ve hürriyetine, canına, malına ve her türlü anane ve mukaddesatına, her nereden ve kimden olursa olsun vaki olacak tecavüzlere karşı koymak için kendimi Türk milletine adadım.
Ölüm dahi olsa verilen her vazifeyi yapacağım. Bildiğim, gördüğüm, işittiğim ve bana emanet edilen her şeyi canımdan aziz bilip, sonuna kadar muhafaza edeceğim. Gördüklerimi, işittiklerimi, hissettiklerimi ve bana emanet edilenleri hiç kimseye ifşa etmeyeceğim.
İfşaatın bir ihanet sayılacağını ve cezasının ölüm olacağını biliyorum.
Yukarıda sayılan hususları harfiyen tatbik edeceğime şerefim, namusun ve bütün mukaddesatım üzerine söz verir, ant içerim.”

Mühüm not;
Eoka örgütünün katliamlarını önlemek için “Kıbrıs Türkleri”nin kurduğu teşkilatın andıdır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Türk_Mukavemet_Teşkilatı
.
EOKA ANDI:
“Baba – oğul kutsal ruh adına ant içerim ki:
(1) Kıbrıs’ın İngiliz boyunduruğundan kurtulması için bütün gücümle çalışacağım, bunun için hayatımı bile feda edeceğim.
(2) Örgütün bana vereceği talimatları hiç sorgulamadan yerine getireceğim, bu görevler ne kadar zor ve tehlikeli de olsa hiç karşı çıkmayacağım.
(3) Örgütün liderinden emir almadıkça ve amacımıza ulaşıncaya kadar mücadeleyi bırakmayacağım.
(4) Beni yakalasalar ve bana işkence yapsalar bile hiç kimseye örgütün hiçbir sırrını vermeyeceğim, şeflerimin ya da örgütün başka üyelerinin adlarını söylemeyeceğim.
(5) Bana verilebilecek hiçbir talimatı hiç kimseye, hatta mücadele arkadaşlarıma bile söylemeyeceğim. Andıma sadık kalmazsam, bir hain olarak her türlü cezaya ve sonsuza kadar tahkir edilmeye müstahak olacağım.”

Mühim not;
İngilizler için içilen bu and ile “Türkler’e katliam yapılmıştır”…
http://www.kibrisgazetesi.com/index.php/cat/1/col/78/art/18155/PageName/Ana_sayfa
.
.
AMERİKADA OKULLARDA SÖYLENEN AND;

Amerikan halkının söylediği and’da çok önemli bir ifade  HERKEZE……. ÖZGÜRLÜK…… VE   “ADALET SAĞLAYAN ”  BÖLÜNMEZ BİR ULUSA…. BAĞLILIĞIMA.

Bu and sadece kendi devletinin varlığına değil…”BÜTÜN DÜNYANIN HAKLARINA”  MÜDAHALE EDECEĞİME..ifadesi vardır, yani bir ulus devletten çıkmış bir DÜNYAYA HÜKMETME yemini etmektedirler..
.
Daha devlet bile olamamış bir çok toplumlarda “hergün söylenen and”lar bulunmaktadır..
.
.
DÜNYADA BİRÇOK ÜLKEDE AND MİLLİ BİR YEMİN OLARAK HER GÜN OKUTULMAKTADIR.
OSMANLI İMPARATORU VE İSLAM HALİFESİ TARAFINDAN, İSLAMİYETE HİÇBİR AYKIRILIĞI OLMADIĞI BİLDİRİLEN AND ARTIK “ÇOĞUNLUĞU MÜSLÜMAN” TÜRK DEVLETİNDEN KALDIRILMIŞTIR.
.

.

DEVAM EDECEK…..


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


AMERİKA-PKK-PYD

Amerika – Türk Anadolu ilişkiler tarihi sıralaması ve “İçimizdeki Amerika”

. 1776-1788 Amerika devleti halkı, “Vahşi Batı” Avrupalı denizcilerin kıtaya ayak basıp oradaki yerli halkı …


Ortadoğu yanardağı

ORTADOĞU YANARDAĞI VE ATEŞE TAPAN ORTADOĞU HALKI

. Ortadoğuda ateşe tapmak-ateş inancı kültürü geçmişte kalmış bir kültürdür, çok az da olsa günümüzde …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor