Antik dünya kültürlerinde tanrı tamgası + (t) ortaklığı

Antik dünya kültürlerinde tanrı tamgası + ortaklığı

Antik + tamgalarında dört mevsimin tanımları vardır.

Antik dünyanın sosyal ilişkileri göstergeleri insanların kıtalararası ilişkilerini gösterir, bunlardan biride tanrı tamgasıdır.
Tanrı tamgası dünyanın bütün coğrafyasında görülen kutsal tamgadır.
Tanrı tamgası + kutsallığıdır.
+ Tamgası günümüzde Hıristiyan toplumunda hala kutsal tamga olarak kullanılmaktadır.

+ TAMGASININ EVRİMİ

Hakkında Türk Bilimi