ASYA, AMERİKA- AVRUPA VE AFRİKA KITASINDA, TENE – DENE TÜRK KÜLTÜRLERİ

TENE – DENE
Tene ismi birçok coğrafyada antik tarih kültürleridir, bu coğrafyadaki kültürlerin ayni isimle tanımlanması aralarında bir kültürel bağın olma ihtimalini göstermektedir.

AMERİKA’DA VE ASYA’DA DENE – YENİSEY
Bu birleşik kültürler Amerika ve Asya arasındaki kıtalararası kültür bağının varlığıdır.
Denesey ya da Dene-Yenisey dilleri, yeni oluşturulan bir dil ailesidir.
Yupik-Aleut-Inuitlarını saymazsak, Asya ile Amerika arasındaki ilk gerçek dil bağlantısı 2008 yılında Denesey dillerinin oluşturulmasıyla uzmanlarınca teyid edildi.
Grubun Sibirya kolu Yenisey dilleri, Amerika kolu ise Kızılderili Na-Dene dilleridir.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Dene-Yenisey_dilleri

https://en.wikipedia.org/wiki/Dene_Yeniseian_languages

AVRUPA’DA LA TENE
Arkeolojik olarak, Tene materyal kültürü olarak tanımlanmış bazı kültürler Yunanlı ve Romalı yazarlar tarafından MÖ 5. yüzyıldan sonra Keltler ve Galyalılar olarak tanımlanmışlardır.
From their homeland, La Tène groups expanded in the 4th century to Hispania, the Po Valley, the Balkans, and even as far as Asia Minor, in the course of several major migrations. In the 4th century BCE, a Gallic army led by Brennus reached Rome and took the city. In the 3rd century BCE, Gallic bands entered Greece and threatened the oracle of Delphi, while another band settled Galatia in Asia Minor.
Daha fazla bilgi için adresi tıklayınız. https://en.wikipedia.org/wiki/La_Tene_culture

TÜRKİYE TENEDOS ADASI
https://en.wikipedia.org/wiki/Tenedos

AFRİKA’DA TENERİFE ADASI
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tenerife

Tene ismiyle anılan bu coğrafya kültürlerinin arasında önemli bağın olduğunu düşünmekteyiz.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi