Asya, Avupa ve Afrika’da 3000 yıllık “Kutsal Bakire” Vestal Virgin tarihi

.


Vestal-Kutsal MÖ 717-673 yılları arasında hüküm süren kral Numa Pompilius’a devlet destekli bir rahibe olarak atfedilmesini sağlıyor.
Plutarch’a göre , Numa Vestals Koleji’ne başladığında sadece iki Vestal Bakiresi vardı. Bu sayı daha sonra dörde, ardından altıya yükseldi.
394 yılında Hıristiyan imparator Theodosius’un emriyle kutsal ateş söndürüldü Vestals Koleji dağıldı. Theodosius’un yeğeni olan Hıristiyan soylu olmayan Zosimus; Serena’nın tapınağa nasıl girdiğini ve tanrıça Rhea Silvia’nın heykelinden nasıl bir kolye aldığını ve kendi boynuna yerleştirdiğini kaydeder.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Vestal_Virgin


.
(Benzer isimde Hint kültüründeki isim “”Şiva Hinduizm’in geç dönem Vedik metinlerinde geçen “Tanrı’nın bir biçimi”, geçmiş tarihi yaşamda; Güney asya, Kuzey afrika, Adeniz ve Anadolu geniş coğrafyası inanç kültürleri bağı vardır.””)
.


753 Roma’nın kuruluşundaki kutsal bakire ve oğulları Remus, Romulus; Romulus ve Remus, Roma Mitolojisine göre MÖ. 753’te Roma şehrinin kurucularıdır. Efsaneye göre Savaş Tanrısı Mars ile Rhea Silvia’nın doğan ikizleridir. Ataları ise Truva’dan kaçan Afrodit’in oğlu Prens Aeneas’tır. Aeneas, Hektor’un kuzenidir.
.
Fonte Gaia’da dişi kurt efsanesi; (mythology)
Livy hesabındaki efsaneye göre o (Troyalı) Aeneas soyundan Alba Longa kralı Numitorun kızı. Numitor’ın küçük kardeşi Amulius , tahtı ele geçirdi ve Numitor’ın oğlunu öldürdü, ardından Rhea Silvia’yı tanrıça Vesta’nın rahibesi Vestal Bakire olmaya zorladı. Vestal Virgins (Vestal bakire), otuz yıl boyunca bekarlığa yemin ettiğinden, bu durum Numitor’ın varisi olmamasını sağlayacaktır, çünkü Rhea görünüşte, tanrı Mars tarafından ikiz Romulusa ve Remusa hamile kalmıştı.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Rhea_Silvia
.
Mars Yunan tanrısı Ares Mars ile özdeşleşmiş Yunan tanrısı kabul edilir.
https://en.wikipedi0.org/wiki/Mars_(mythology)
.
Maris (mitoloji) Etrüsklerde genellikle bir bebek ya da çocuğa verilen birçok tasvir god-tanrı sıfatları da dahil olmak üzere, Maris Halna, Maris Husrnana ve Maris Isminthians. Herakles’in Etrüsk eşdeğeri olan Hercle’nin oğluydu. İki bronz aynada, Maris, muhtemelen üçlü bir ölüm ve diriliş geçiren Ausones atası olan centaur Mares hakkında hikayelerle bağlantılı olan ölümsüzlüğünü sağlamak için bir töreni gösteren sahnelerde görünmektedir.
“Bazı âlimler onu Roma tanrısı olarak görür, ancak bu evrensel görüş değildir.”
https://en.wikipedi0.org/wiki/Maris_(mythology)
.


MÖ 700lü yıllardaki bakire Roma Rhea Silvia ve Romulus, Remus mitolojisi ile benzer bir olay olan 700 yıl sonra Ortadoğuda oluşan kutsal bakire Meryem ve İsa ile ayni özelliği taşımaktadır.
.


Günümüzde hala “Hıristiyan kiliselerinde bakire kadınlar (rahibe) hiç evlenmeden görev yapmaktadır”.
Bir rahibe, tipik olarak bir manastırın bulunduğu yerde yoksulluk, iffet ve itaat yeminleri altında yaşayan dini bir kadın topluluğunun bir üyesidir. Rahibe toplulukları, Budizm, Hristiyanlık, Hinduizm, Jainizm ve Taoizm dahil olmak üzere çok sayıda dini gelenek içinde bulunur .
.
.

Kadın tamgası ay ve kadın koruma işareti lunula

Kadın tamgası ay ve kadın koruma işareti lunula

.

Hakkında Türk Bilimi