ASYA TANIM BAĞI ASHİNA-ASENA-ASYA

Asya bir kıta olarak tanımlanmıştır, Asya kıtasının isim tanımı nasıl oluşturulmuştur…

Ashina, Asya’nın isim kütüğüdür, Türklerde Asena olarak tanımlanır, Türkler Asena’yı “yol gösterici dişi kurt” olarak tanımlar, kurt hem Avrupa hem de Mısır tarihi belgelerinde “bilge yol gösterici olarak” görülmektedir.. Çin kaynakları incelendiğinde Türklerin ve Asya kıtasının ilişkileri görülmektedir.

ÇİN TARİHİNDE SU HANEDANLIĞI 581-618
Sui (SU) hanedanı, 581’den 618’e kadar süren Çin’in kısa ömürlü bir imparatorluk hanedanıydı. Sui, Kuzey ve Güney hanedanlarını birleştirerek uzun bölünme dönemini sona erdirdi. Batı Jin hanedanının düşüşünün ardından ve çok daha uzun sürecek olan Tang hanedanlığının temelleri atıldı .

Hanedan, önceki bölünme döneminde gelişen etnik olarak karışık kuzeybatı Çin askeri aristokrasisinin bir üyesi olan Yang Jian ( Sui İmparatoru Wen ) tarafından kuruldu. Sui hanedanının başkenti, 581’den 605’e kadar Chang’an (adını Daxing, modern Xi’an, Shaanxi olarak değiştirdi) ve daha sonra Luoyang’dı ( 605-18 ). İmparator Wen ve halefi Yang, ekonomik eşitsizliği azaltmayı ve tarımsal üretkenliği artırmayı amaçlayan, en önemlisi eşit alan sistemi olmak üzere çeşitli merkezi reformları üstlendi; kurumuÜç Departman ve Altı Bakanlık sisteminin öncülü olan Beş Departman ve Altı Kurul sistemi; ve madeni paranın standardizasyonu ve yeniden birleştirilmesi. Ayrıca Budizm’i imparatorluğun her yerine yaydılar ve teşvik ettiler. Hanedanlığın ortalarında, yeni birleşmiş imparatorluk, hızlı nüfus artışını destekleyen geniş tarımsal fazla ile altın bir refah çağına girdi.

Sui hanedanının kalıcı mirası Büyük Kanal’dı, Sui, su kültürünün hanedanlığı olarak bilinmektedir, su Türkçe bir tanımdır, Büyük kanal iki büyük nehrin Büyük okyanusa döküldüğü yerde dünyanın en büyük su kanalı ile korunan kale ve su şehrini oluşturmuştur, bu oluşum Büyük Çin devlet tarihinin temelleridir.

SU TARİH KİTABI
Sui Kitabı, Sui hanedanının resmi tarihidir. İmparatorluk Çin’inin resmi Yirmi Dört Tarihi arasında yer alır. Baş yazar olarak Wei Zheng ile Yan Shigu, Kong Yingda ve Zhangsun Wuji tarafından yazılmıştır. Tang hanedanından Zhenguan’ın üçüncü yılında (629), Tang İmparatoru Taizong, Fang Xuanling’e, diğer resmi tarihlerin yazıldığı sıralarda derlenmekte olan Sui Kitabı’nın tamamlanmasını denetlemesini emretti. Sui Kitabı, Chen Kitabı ile aynı yıl olan MS 636’da tamamlandığı bilinmektedir, daha sonraki yıllarda geliştirmeye devam edilmiştir.
Büyük Kanal’ın toplam uzunluğu 1.776 km’dir (1.104 mil). En yüksek yüksekliğine Shandong dağlarında 42 m (138 ft) zirvede ulaşılır. Çin kanallarındaki gemiler, 10. yüzyılda Song hanedanlığı döneminde (960-1279) hükümet yetkilisi ve mühendis Qiao Weiyue tarafından pound kilit icat edildikten sonra daha yüksek rakımlara ulaşmakta sorun yaşamadı.
Kanal tarih boyunca Japon keşiş Ennin (794-864), İranlı tarihçi Rashid al-Din (1247-1318), Koreli yetkili Choe Bu (1454-1504) ve İtalyan misyoner Matteo Ricci ( 1552–1610) ziyaret edilmiştir.

SU KİTABINDA ASHİNA-ASENA KABİLESİ
Birincil Çin kaynakları, Ashina kabilesine farklı kökenler atfetti. Ashina, Sui Kitabı tarafından bildirildiği üzere ilk olarak 439 olarak tasdik edildi : 10. ayın 18. gününde, Tuoba hükümdarı Kuzey Wei İmparatoru Taiwu, doğu Gansu’da Kuzey Liang’dan Juqu Mujian’ı devirdi, ve 500 Aşina-Asena ailesi kuzeybatıya, Gaochang yakınlarındaki Rouran Kağanlığı’na kaçtı. Zhou Kitabı, Kuzey Hanedanları Tarihi ve Yeni Tang Kitabı’na göreAshina klanı, Xiongnu konfederasyonunun bir parçasıydı. Göktürklerin, Xiongnu’nun kuzeyindeki belirsiz bir Suo eyaletinden geldikleri de ileri sürüldü.

Ashina, Asia olarak kısaltılmış, Türkler ASYA olarak tanımlamaktadır, “Asena’nın ülkesi” tanımıdır.

Aşina bazı toplumlarda Aişe- Ayşe olarak değişerek gelmiştir, bu ay kültürlü toplumların etkisidir, ay kültürlü toplumlar kadını kutsal gören toplumlardır, anaerkil geçmişi olan toplumlardır.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi