Asya Türklerine soykırım uygulayan Arap faşisti, Kuteybe bin Müslim

699 Kuteybe bin Müslim (669 – 715), Emevilerin en önemli Arap komutanlarından biri ve Emevilerin Horasan valisi., Kuteybe 669’da Basra’da, Bahila aşiretinde doğdu.
Babası Müslim bin Amr Emeviler tarafından destek görse de, İkinci Fitne sırasında onlara karşı Abdullah bin Zübeyr’in yanında savaştı.

701 Irak ve doğu faşisti Zalim Haccac’ın gözüne giren Kuteybe, 701 yılında isyan halindeki Rey şehrini alarak buranın valisi oldu.

704 Savaşta aldığı yaralardan ölmek üzere olduğu bir sırada Halife Abdülmelik’ten aldığı sözle oğlu Kuteybe’nin güvenliğini garantiledi.
Ardından 704 sonu veya 705 başında Halife Abdülmelik tarafından Horasan valisi yapıldı.
“”Kuteybe’nin yükselişinde, bağlı bulunduğu Bahila aşiretinin görece zayıf oluşu, bu aşiretin kuzeyli ve güneyli Arap aşiretleri arasındaki gerilimde tarafsız kalmış oluşu ve Kuteybe gibi güçlü bir aşiretin desteğinden mahrum birisinin Haccac için tehdit unsuru olmaması etkili olmuştu.””
Kuteybe hayatının geri kalan on yılını Orta Asya’da Türklere karşı Arap egemenliğini tesis etmekle harcadı. Bu amaçla askeri faşizminin yanı sıra organizasyon becerilerini de kullandı, özellikle yerli İranlı halk ve yönetici sınıfının desteğini sağladı.
.


.
Maveraünnehir savaşları:

705 Emevi valisi Haccac’ın Kuteybe’yi Maveraünnehir bölgesinin fethi ile 705 yılında görevlendirmesiyle Kuteybe bin Müslim komutasındaki Araplar Maveraünnehirde Türklere karşı savaş başlattılar.
Kuteybe bin Müslim’in hedefi Maveraünnehir ve Toharistan’ı ele geçirmekti.
Faşist bir kumandan olan Kuteybe büyük bir askeri harekata girişti.
Aşağı Toharistan’da bazı şehirleri ele geçirip dönemin en büyük ve zengin ticaret merkezlerinden biri olan Baykent’in üzerine yürüdü, iki ay kadar süren bir mücadelenin ardından Araplar Baykent’e girdiler.
Şehrin zenginliğini görünce varlıkları ele geçirebilmek için karışıklık çıkarıp, birkaç günlük yağmanın ardından şehri yakıp yıktılar. Şehirde eli silah tutan erkekler öldürüldü kadınlar ve çocuklar esir edilerek başka bir yere gönderildi.

Şiddetli saldırılarla ilerleyen Kuteybe, hayatının son günlerine kadar benzer yöntemleri kullandı. Baykent’in ardından Talkan’da da saldırılarına devam eden Arap birlikler, teslim olan Türkleri kılıçtan geçirdi, ayrıca sıra sıra ağaçlara astırdı.

709 Kuteybe, on yılı aşkın bir zaman boyunca saldırdığı diyarlarını yağmalayıp, tahrip ettiyse de onun saldırılara rağmen yerli halk, çeşitli yollarla Arap hakimiyetine karşı direnç gösterdi. Semerkant Türkleri Kuteybe’ye cizye vermeyi kabul eden hanları Tarhun’un yerine Gurak Han’ı başa geçirdiler (709) ve mücadelelerine devam ettiler.

711 Kuteybe, Semerkant’a senelerce uğraştıktan sonra ancak 711’de girebildi. Semerkant’ı ele geçirdiğinde İslam dışı inançlara ait çok sayıda dini mekanı yıktırdı.
Harezm’de de benzer olaylara neden olan Kuteybe, eğitimli insanları öldürtüp, kitapları ise yaktırdı. Zengin Harezm şehirlerini yağmaladıktan sonra kardeşinin esir ettiği 4.000 kadar kişiyi öldürttü.
Kuteybe’nin etkin olduğu bölgelerde Müslüman olmayan halk kısa zamanda malvarlıklarını kaybetti.

“”Eski dinine bağlı olanlar ise yeraltındaki mağaralara sığınmak zorunda kaldılar.””
Kuteybe bin Müslim ayrıca Harizm ve Soğdluların kitaplarını yakıp yok etti.
Kuteybe, hükümdar Nizek Tarhan’ın da boynunu vurdu ve onun başını Haccac’a yolladı. Nizek Tarhan’dan sonra bölgede İslamiyet yayıldı ve eski dinini koruyanlar, Budizm’den ayrılmayanlar ise “kafir” olarak sayıldılar.
Kuteybe bin Müslim ayrıca Nizek Tarhan’ın çocukları dahil ailesi ve silah arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yüzlerce insanın boynunu vurdurdu.
Bir rivayete göre ise boynu vurdurularak öldürülen Türklerin sayısı 12.000 idi.
Harplerden elde ettiği ganimetlerin 5’te 1’ini ve öldürttüğü aristokratların kesik başlarını Haccac’a yollayan Kuteybe, esir olarak aldığı 80 liderin de el ve ayaklarına demir kelepçe taktırıp Haccac’a yolladı.
Bu Türk beylerinin ise genel uygulanan ceza gereği tamamının boynunun vurulduğu düşünülmektedir.

715 Kuteybe’nin 715’te ölümünün ardından Maveraünnehir’deki Arap fetihleri kesintiye uğradı.

Kuteybe bin Müslim bütün yaptığı faşizmi İslamiyeti savunarak yaptı….. halbuki İslamiyetin kitabı Kuran!da hiçbir faşist harekete müsade yoktur…

.

.

Hakkında Türk Bilimi