Avrupa Birliği ve Türk Birliği….

AVRUPA BİRLİĞİ;
Avrupa yıllarca kendi arasında savaş yapmış, “ayrı dilleri” olan ve hatta “ayrı alfabeleri kullanmış olan milletler topluluğu”dur…..
Avrupa tarihinde “kadınların eşleri tarafından pazarda satıldığı” yazılmaktadır
Avrupa tarihinde “bilgeler din adamları tarafından yargılanmış ilimden men edilmişlerdir”…
Avrupa tarihinde daha bir çok olumsuz sosyal yaşam zamanları olmuştur…

Avrupa … yıllarında kendini yeniledikten sonra sosyal gelişimine devam etmiş en sonunda “sınırlarını eyalet sınırı haline getirmiştir”…
Avrupa’da “kadın hakları en üst düzeydedir”.
Avrupa’da “çocuk hakları en üst düzeydedir”.

Avrupa ekonomi birliği kurulduktan sonra bu birlik “sosyal birlik” haline getirilmiştir…
Avrupa’da “ülkeler arasında geçiş şehirler arası geçiş kadar kolaydır”.
Avrupa’ya ziyaret edecek olan insanlar “tek bir vize- Şengen alarak bütün Avrupa devletlerini gezebilmektedir “…

Avrupa’da “Birlikten doğan güç” oluşmuştur..

TÜRK BİRLİĞİ;
Türkler özellikle Asya’nın büyük bölümünde “Ayni dilin lehçelerini kullanan millettir”..
Tarihler boyu kurulan devletler arasında birçok birleşik sosyal hareketleri olan coğrafyada “Millet’sel, tarih’sel ve sosyal bağları” vardır..
En önemlisi dünyanın gelmiş geçmiş “Ticaret tarihinin en büyük ticaret hareketi olan ipek yolu-ticaret yoludur”, bu ticaret yolundaki Türkler tüccar’dır…
Türk milletleri “Ayni dilin lehçelerini kullanmaktadır”..
Türk milletlerinde “Ortak kültür bağı vardır”..
Türk milletlerinde “Ortak tarih bağı vardır”
Türk milletleri “Lineer-doğrusal yazı kullanırlar”
Türk milletleri “Geometri bilimi kullanırlar”
Türk milletleri “Göçebe millet olarak tarihte daima anılmıştır”…. göçebe kültürlerindeki bilgelik tarihe tamga vurmuştur, “Büyük tekerlekli Türk arabaları” vardır, bilimsel taşınan yurtları vardır, gittikleri yere “Kültürlerini, dillerini, yazılarına ve inançları dahil bütün varlıklarını götürürler”… Türkler “Dünyadaki kara taşımacılığına örnek olmuştur”..
Dünyanın tarım coğrafyası adlı yeri “Türk tarım coğrafyası”dır, bu coğrafyada Türkler Turfan gibi 5000 kilometre dağları delerek “Su şehri oluşturmuşlar” ve de bu şehir dünyaya “Tarım Şehri” olarak geçmiştir, “Türkler dünya tarımına örnek olmuştur”..
Türkler “Temir-Demiri işleyen ve bala’larına Temir-Demir adı veren, demir destanı ve medeniyeti olan millettir”, demir “Türk Kılıçları dünyada çelik endüstrisine örnek oluşturmuştur”..

Türklerin tarihindeki önemli sosyal ve bilimsel yaşam saymakla bitmez……

Gelelim günümüze…
Türklerin “Pasaportsuz geçiş yaptığı az sayıda ülke vardır”..
Türkler “Birçok ülkeye vizesiz geçiş yapmaktadır”..bu ülkeler arasında Türk ülkeleri yoktur..
Türkler, “Türk devletleri arasında vizeli geçiş kullanılmaktadır”.

VE.. TÜRKİYE…….
“Suriye’den Türkiye’ye gelen vatandaşlara verilen hak, Türk devletlerinden gelen Türk vatandaşlardan esirgenmiştir”..
“Türk hava şirketleri Avrupa’ya uçtukları fiyatın iki katına Türk ülkelerine yolcu taşımaktadır.”..
“Türkiye’deki vize uygulamasında Avrupa’ya uygulanan haklar Türk devletlerine kısıtlanmıştır.. Türk devletlerinden gelen vatandaşlar Avrupa ülkelerinden gelen vatandaşlar ile ayni hakka sahip değildir”.

Hakkında Türk Bilimi