ev / DİL / AVRUPA’DA DİL YENİLENMESİ, VULGAR LATİNCE

AVRUPA’DA DİL YENİLENMESİ, VULGAR LATİNCE

 

Avrupa dillerinin bu günkü şekli Roma baskısında oluşan Koine dildir, Koine ticaret için kullanılan basit dil demektir. Roma devletinin baskısıyla oluşan bu kaba konuşma dili Romanın etkisinin sona ermesi ile her toplumda ayrı bir sentetik dil doğuşuna sebep olmuştur…

KABA LEHÇE; VULGAR LATİNCE
Klasik dönem boyunca Romalı yazarlar, kendi dillerinin resmi olmayan, günlük çeşitliliğinden “ortak konuşma” anlamına gelen “Sermo Plebeius” veya “Sermo Vulgaris” olarak bahsettiler.
Vulgar Latince teriminin modern kullanımı, İtalyan düşünürlerin kendi dillerinin edebi Klasik çeşitlilikten farklı bir varlık oluşturduğunu varsaydıkları bir tür “bozulmuş” Latince’den kaynaklandığını teorileştirmeye başladıkları Rönesans’a kadar uzanır, ancak görüşler büyük ölçüde farklıydı . bu “kaba” lehçenin doğası.

MS 1. yüzyılın sonunda Romalılar tüm Akdeniz Havzasını fethettiler ve fethedilen eyaletlerde yüzlerce koloni kurdular. Zamanla bu – siyasi birlik, sık seyahat ve ticaret, askerlik hizmeti vb. gibi dilsel ve kültürel asimilasyonu teşvik eden diğer faktörlerle birlikte – “Latince’yi Batı Akdeniz’de baskın dil haline getirdi”. “Latince’nin kendisi de aynı asimilasyon eğilimlerine tabiydi”, öyle ki çeşitleri muhtemelen Batı İmparatorluğu düştüğünde daha tekdüze hale gelmişti.
476’da daha önce olduğundan daha fazla (dil değişimleri oldu).
Roma’ya bağlı dillerin tüm bu yıllar boyunca durağan olduğu anlamına gelmez, daha ziyade devam eden değişikliklerin tüm bölgelere yayılma eğiliminde olduğu anlamına gelir.

Popüler veya Günlük Latince olarak da bilinen Vulgar Latince, Geç Roma Cumhuriyeti’nden itibaren konuşulan Latince’nin resmi olmayan kayıtlarının aralığıdır.
Zamanla, Vulgar Latince çok sayıda Roman diline dönüşecekti. Edebi muadili, döneme bağlı olarak Klasik Latince veya Geç Latince’nin bir biçimiydi.
https://en.wikipedia.org/wiki/Vulgar_Latin

Haritada görülen Vulgar Latince baskısı Batı Akdeniz, Batı Avrupa halkları dil etkisidir.
Türkiye’de kullanılan Latin alfabesi sadece alfabedir, bu alfabe Anadolu’dan İtalya’ya göç eden Türk dili alfabesidir.
Türk dili Roma dilleri etkisinde kalmamıştır, Türkiye’de konuşulan Türk dili İslamiyet inancının etkisiyle Fars ve Arap baskısında kalmıştır..
.

 

Bu harita Avrupa’daki Roma, Bizans ve Hun yönetimlerini göstermektedir, her üç bölümde ayrı dil etkisi bulunmaktadır, özellikle Doğu Roma Bizans Hıristiyan mezhepleri etkisi büyüktür, Hıristiyan mezhepleri etkisi Bizans coğrafyasından üç kıtaya yayılmıştır., Batı Romanın dağılması ile oluşan etkisi Batı Avrupa’da yeni dil etkileri oluşturmuştur

 

İki resim Avrupa’da Hun Türk akımlarını göstermektedir, bu resimlere baktığımızda Avrupa halklarının dillerini oluşturan etkenleri daha iyi görmekteyiz, kuzeyde Hun, güneyde Roma baskısı etkisinde kalmıştır.
.

Bu harita 1000 yılındaki dil etkisidir, Hıristiyan yönetimlerinin 5 Pentarşi-Pentachy  yönetimidir.

Bu haritalarda Avrupa dillerinin son 1500 yılda nasıl oluştuğu görülmektedir.
.

AVRUPA’DA ROMA ÖNCESİ YAZILAR RUNİK DENEN DOĞRUSAL YAZILARDIR, BU YAZILAR GÜNÜMÜZDE BİRÇOK DİLBİLİMCİ TARAFINDAN TÜRKÇE OLARAK OKUNMAKTADIR….
.
.

TURANLAR VE AVRUPA’NIN “RUNİK YAZILI KUTSAL EMANET SANDIKLARI”

TURANLAR VE AVRUPA’NIN “RUNİK YAZILI KUTSAL EMANET SANDIKLARI”

.
.

Hakkında Türk Bilimi