KUKULETA, GULETA VE GÖLET

KUKULETA; Çocukluğumuzda bakkal alışverişlerimizde gazete kağıdından yapılmış kesekağıdı ya da çok az alınacak ise kukuleta yapılarak verilirdi, kukuleta, kağıt parçasından koni haline getirilmiş bir birikim kabıydı, kukuleta ayrıca başa da takılan koni biçimli külahtı.

GULETA-GÖLET; Özellikle çöllerde ve benzeri yerlerde oluşan mevsimlik yağış akışlarında oluşan su birikintileridir.
İspanyollar Guelta derler, Türkler gölet. Bu iki kelimenin kökü aynıdır.
Buradaki örnek Avrupa’nın eski dilinin Türk dili ile ayni olduğuna önemli örnektir.
Avrupa’daki runik ismiyle tanımlanan doğrusal yazılar ile Asya’daki Türklerin yazıları ayni özelliktedir.
.

Drenaj kanallarında veya vadilerde oluşan bir su cebidir.
Bir çökek alan bahar gibi yağışlı bir kaynak tarafından beslenirse, kuru mevsim boyunca yıl boyunca su birikintisi kalır.
Bir nehir (vadi) kuruduğunda, rotası boyunca kalan su cepleri olabilir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Guelta
.

Göl kelimesi Türkçede Köl-Kul olarak ta söylenir, örnek; Issık kul..
.
.

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

İBER YARIMADASINDA ANTİK TÜRK YAZITLARI

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi