AY MƏNZİLLƏRİ

Ev / Genel / AY MƏNZİLLƏRİ

AY MƏNZİLLƏRİ

AY MƏNZİLLƏRİNİ KÖLGƏ NƏZƏRİYYƏSİNƏ ƏSASƏN QURDUQDA GÖRÜRÜK Kİ AYIN ƏSAS 8 MƏNZİLİ VARDIR. 9-CU MƏNZİL İSƏ YER KÜRƏSİNİN ÖZÜDÜR.ƏGƏR BELƏDİRSƏ ONDA NƏ ÜÇÜN AY MƏNZİLLƏRİNİ 7 RƏQƏMİ İLƏ ƏLAQƏLƏNDİRİRLƏR…AXI 7 İLƏ 8 ARASINDA BÖYÜK FƏRQ VAR. MƏSƏLƏ ONDADIR Kİ İLKİN TÜRK TƏQVİMLƏRİ UNUDULMUŞ VƏ ÇOX SONRALAR İNDİKİ MÜASİR ŞƏKLƏ SALINMIŞDIR.HƏM GÜNƏŞ VƏ HƏM DƏ AY TƏQVİMLƏRİNİ TÜRKLƏR-MAQLAR TƏRTİB ETMİŞDİR.BU TƏQVİMDƏ 9 AY OLMUŞ AYIN ORTA UZUNLUĞU 40 GÜN SEÇİLMİŞ GÜNƏŞ TƏQVİMİNDƏ TƏK AYLARDA 41 CÜT AYLARDA 40 GÜN OLMAQLA İLİN UZUNLUĞU 365 GÜN OLMUŞDUR.AY TƏQVİMİNDƏ DƏ 9 AY OLMAQLA TƏK AYLARDA 39 CUT AYLARDA 40 GÜN OLMUŞDUR AY İLİNİN UZUNLUĞU 355 GÜN OLMUŞDUR.DİQQƏTLƏ FİKİR VERSƏNİZ AYLA GÜNƏŞ TƏQVİMİ BİR-BİRİ İLƏ SİNXRONLAŞDIRILMIŞDIR.BU TÜRK TƏQVİMİ DÜNYANIN ƏN DƏQİQ TƏQVİMİDİR…ELƏ ONUN ÜÇÜN NAĞILLARIMIZDA 40 GÜN 40 GECƏ ŞADLIQ EDİRLƏR HƏMÇİNİN YAS MƏRASİMLƏRİNDƏ 40 GÜNƏ ƏMƏL OLUNUR.BU QƏDİM YADDAŞIN İZLƏRİDİR…


Hakkında Galib Gulİyev Nüsrət oğlu

MƏN 9.05.1945- DƏ DOĞULMUŞAM. EVLİYƏM 3 UŞAĞIM VAR. BAKU-DƏ YAŞAYIRAM. İXTİSASIM -MÜHƏNDİS-ELEKRTONİK-RADİOTEXNİK.ELMİN BÜTÜN SAHƏLƏRİ İLƏ MARAQLANIRAM.HƏVƏSKAR ARAŞDIRICIYAM.ƏMƏKÇİYƏM.UZUN İLLƏRDƏN BƏRİ APARDIĞIM ARAŞDIRMALARIMI SİZİNLƏ BÖLÜŞMƏK FİKRİNDƏYƏM.MƏNİM ARAŞDIRMALARIM SÜBUT EDİR Kİ MÜASİR ELM SƏHV YOLDADIR.QABAQLAR TÜRK BİLİMİ DAHA GÜCLÜ OLUB….

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor