BABA SEVEN TANRIÇA KLEOPATRA VE KONUŞTUĞU DİLLERİN DİLİ….

Kleopatra VII Thea Philopator, lafzen Kleopatra “baba seven tanrıça”; MÖ 70/69 – MÖ 10 Ağustos 30) , 51’den Mısır’ın Ptolema Krallığı’nın kraliçesiydi. MÖ 30 ve son aktif hükümdarı. Ptolema hanedanının bir üyesi, kurucusu Makedon Yunan generali ve Büyük İskender’in arkadaşı olan Ptolemy I Soter’in soyundan geliyordu.
Kleopatra’nın ölümünden sonra Mısır, Roma İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline geldi ve bu, Akdeniz’deki son Helenistik dönem devletinin ve İskender’in saltanatından (MÖ 336-323) bu yana süren çağın sonunu işaret ediyor. .
İlk dili Koine Yunancasıydı ve Mısır dilini öğrendiği bilinen tek Ptolema hükümdarıydı .

“Ptolemaik firavunlar, Memphis’te Mısırlı Ptah baş rahibi tarafından taçlandırıldılar “, ancak “Büyük İskender tarafından kurulan çok kültürlü” ve büyük ölçüde Yunan şehri İskenderiye’de ikamet ediyorlardı .

“Yunanca konuşuyorlardı ve ana Mısır dilini öğrenmeyi reddederek Helenistik Yunan hükümdarları olarak Mısır’ı yönetiyorlardı “.

Bunun aksine,
Kleopatra yetişkinliğe gelindiğinde birden fazla dil konuşabiliyordu ve Mısır dilini öğrendiği bilinen ilk Ptolema hükümdarıydı.
” Trogloditlerin ” dili olan Etiyopyaca
İbranice veya Aramice
Arapça
Suriye dili (belki de Süryanice )
Med dili
Part dili
Görünüşe göre Latince de konuşabiliyordu
Romalı çağdaşları onunla anadili “Koine Yunancası” ile konuşmayı tercih ediyorlardı. Koine Yunancası; Akdeniz ticaret dilidir..

Ptoleme Krallığı veya Batlamyus krallığı Mısır’daki Helenistik Dönem krallığıdır.
Krallık MÖ 323’te Büyük İskender’in ölümünden sonra I. Ptolemaios Soter tarafından kurulmuş ve Ptolemaios hanedanı tarafından yönetilmiştir.
Krallık VII. Kleopatra’nın ölümünden sonra MÖ 30’da Roma İmparatorluğu tarafından yıkılmıştır.

“Yunanca, Mısırca ve Latince’nin yanı sıra bu diller, Kleopatra’nın bir zamanlar Ptolema Krallığı’na ait olan Kuzey Afrika ve Batı Asya topraklarını yeniden kurma arzusunu yansıtıyordu.”

Bu tarih tablosu nasıl okunabilir???…
.
.
Bu tablo şu şekillerde okunabilir…
1. Büyük İskender’in bölgede bütün kültürleri yok ederek çok çok büyük bir boşluğun oluştuğu, çok büyük çapta çok küçük parçalanmalar oluştuğu ve çok dilli bir dönemin yönetilemiyen devrinin oluştuğudur..
2. Bu tablo “Yeni Ahid” Hıristiyanlığın doğuşunun resmidir… Büyük İskender tarafından kurulan çok kültürlü devrin yeni sosyal oluşumu Hıristiyanık’tır, Hıristiyanlığın Eski ahit’ten farkı, Eski ahit sadece Yahudi tarihi ve birlikteliğinin yaşam-yönetim kitabı iken Yeni ahit-Hıristiyanlık çok uluslu-çok toplumlu sosyal bir inanç bağı ile herkesi yönetmeyi amaçlar, bu yüzden 2bin yıllık yakın çağın ilk küresel yönetim hareketidir…
3. Çok dillilik dağılma göstergesidir!!!, bir ülke insanları “resmi dil” ile birleşir, resmi dili ikinci dil haline getirdiğinde devlet dağılımı oluşur..
4. Ticaret dilleri olan koine diller, ülkelerdeki en önemli çürümeyi oluştutur, ülkeler bu diller için tedbirli olmalıdır, devlet yöneticileri  halkını bu dillere özendirmemeli ve ana dil dışındaki özendirici hareketleri önlemelidir, bu çağın özendirici hareketi İngilizce reklamlardır…
5. Ülkeler yabancı kurumlarda kendi resmi dilini zorunlu hale getirmelidir, yabancı kurumlar dilleri ile bir ülkeyi istila etmemelidir…
.

Yazılar kutsaldır….Rosetta taşı Akdeniz’de tarihin değişimine şahitlik yapıyor..

TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE REKLAMLARI SİGARA REKLAMLARINDAN DAHA ZARARLI HALE GELMİŞTİR…

620 YILLIK OSMANLI’DA DİLLERİN SAVAŞI

MISIR VE MASON …..


.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi