Babür İmparatorluğu (1526–1858) Hindistan da Türk’ler Şah Cihan (d. 5 Ocak 1592 – ö. 22 Ocak 1666)

Ev / Genel / Babür İmparatorluğu (1526–1858) Hindistan da Türk’ler Şah Cihan (d. 5 Ocak 1592 – ö. 22 Ocak 1666)

Babür İmparatorluğu (1526–1858) Hindistan da Türk’ler Şah Cihan (d. 5 Ocak 1592 – ö. 22 Ocak 1666)ŞAH CİHAN TAHTI

Hindistan tarihinin altın sayfalarına bir Türk  CİHAN ŞAH.

Türk ve Müslüman olan Cihan Şah  Hindistan’da büyük eserler bırakmıştır.

Fakat bu gün bu coğrafyada türk milletinden söz etmek mümkün değildir. Yani Hindistan’da Türk bulmak kolay değildir.

TACMAHAL gibi büyük eserler bırakan medeniyetin insanlarıda asimile edilmiştir.

BABÜR İMPARATORLUĞU  HARİTASI
Babür Şah; Timurlenk ve Cengiz Han’ı yendikten sonra Kabil şehrinden harekete geçerek Delhi’ye saldırmış ve Panipat’ta bir zafer kazanmıştır.

Babür Şah (1527 – 1530)

Sonraki hükümdar olan Hümayun, 1540’ta Afgan kralı Şer Şah’a yenilmiş, bu durum Moğolların gücünü azaltmıştır

Hümayun Şah (1530 – 1540)

Şer Şah Suri (1540 – 1545)

İslam Şah Suri (1545 – 1555)

Hümayun Şah (1555 – 1556)

1560 yılında Hümayun’un oğlu Ekber, 14 yaşında tahta geçerek kişisel gücü ile imparatorluğu derleyip toparlayabilmiştir. Tahtta kaldığı dönemde sadece askeri başarılarla yetinmeyen Ekber, kültürel çalışmalarda da bulunmuş ve daima bilgelik ve adalet duygusu taşımıştı. Önceki Müslüman hükümdarların aksine Hindistan’da birçok Hindu bilgenin de var olduğu gerçeğini farketmişti. Ekber; dini konulara derin ilgisi olan bir kişiydi ve birçok din büyükleriyle derin tartışmalara girerdi.Ekber Şah (1556 – 1605)

Ekber’den sonra Cihangir başa geçti. Keşmir ve çevresine duyduğu sempati nedeniyle zamanının büyük bir bölümünü bu bölgeye ayırdı. Cihangir, hayatını bir Keşmir yolculuğu sırasında kaybetti. Türbesi Lahore’dadır.Cihangir Şah (1605 – 1627)

Cihangir’den sonra gelen Şah Cihan ise daha çok Agra ve Delhi ile ilgilenmiş ve döneminde bu iki şehirdeki önemli Moğol anıtlarını inşa ettirmiştir. Agra’daki Tac Mahal, bunlardan en önemli olanıdır.Şah Cihan (1627 – 1658)

Şah Cihan’ın oğlu Âlemgir (Aurangzeb) büyük Moğol hükümdarlarının sonuncusudur. Döneminde, İmparatorluğun sınırlarını en geniş durumuna getirmiştir. Alemgir, Ekber’in uyguladığı temel kuralları ortadan kaldırmış, bu da imparatorluğun sonunu hazırlamıştır. Ekber, uyguladığı bu kurallarda adalet duygusuyla davranmış ve Hindu vatandaşların Müslümanlarla eşit muamele görmelerini garanti altına almış, ayrıca onların inançlarının saygıyla karşılanmasını sağlamıştı. Âlemgir ise, bunun aksine dini konularda yetersiz kalan bir kişiydi. İslam dinine derin inancı olduğu halde bunu sağlam temellere oturtamaması nedeniyle kısa sürede inancını kaybetti. Hindistan’ın çeşitli bölgelerinde Alemgir’in vakıfları aracılığıyla kurulmuş bulunan birçok cami daha sonra gene onun fanatik inançları nedeniyle kendi emirleriyle yıkılmıştır.Âlemgir / Aurangzeb (1658 – 1707)

1707 yılında Âlemgir’in ölümünden sonra Moğol imparatorluğu hızla çözülmeye başlamıştır. Âlemgir’in bu çözülmenin sorumlusu olduğunu gösteren en önemli işaretlerden birisinin Aurangabad yakınlarında inşa edilen türbesinin öteki Moğol imparatorlarının görkemli kabirlerinin yanında basit, önemsiz bir mezar görünümünde olması gösterilebili .

Bahadır Şah I (1707 – 1712)

Cihahgir Şah (1712 – 1713)

Ferruh Siyer Şah (1713 – 1719

Muhammed Şah (1719 – 1748)

Ahmed Şah Bahadır (1748 – 1754)

Alemgir Şah II (1754 – 1759)

Onun zamanında Hindistan ticaretinde Hollandalılar’da rol almaya başlamışlardır. 1707 yılında ölümü ile yine taht kavgaları başlamış ve ülke 1723’te Delhi ve Haydarabad şahlıkları olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İran Hükümdarı 1739’da Delhi’yi zaptetmiş ve imparatorluk hazinesinin büyük bölümüne el koymuştur. 1748 yılında Afgan hükümdarı Hindistan’a girmiş ve bir çok eyaleti ele geçirmiştir.

Şah-ı Alem (1759 – 1806)

Ekber Şah II (1806 – 1837)

bu dönemde İngilizlerle 1764 Baksar Savaşı yapılmış ancak yenilgiye uğranınca İngilizler Hindistan’da hüküm sürmeye başlamışlardır.

1766 Allahabad Antlaşması ile İngiliz hakimiyeti daha da artmıştır

BAHADIR ŞAH II (1837 – 1858)

1857 yılında çıkan Sipahi İsyanı’nı da bastıran İngilizler

1858 yılında bütün Hindistan’ı İngiliz İmparatorluğu’na katmışlardır (Bk:Britanya Hindistanı). Babür devleti Hindistan’ı tek bir çatı altında toplayarak, Hindistan’da İslamiyet’in yayılmasını sağlamışlardır.

Moğol imparatorluk geleneği İngiliz’lerin son imparatoru ve onun oğullarını tümüyle idam etmeleriyle son bulmuştur.Taj Mahal Sunset No.02 in India


 

Hakkında admin

 

 

 

İlginize teşekkürler

 

1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …

 

türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

 

Bir yorum

 

  1. Erdoğan Bozpinar 

     

    Eger İngilizler tarih biliyorsa,Türkler tarih yazıyorlar.

     

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Resmi Yenile

 

 


*


 

 

Hakkında antikor