BALKAN, BALKAR, BOLKAR, BULGAR TÜRK TANIMLARI

Bu tanımlar Türkçe tanımlardır, çok kar alan bölgeler tanımıdır, bu bölgede yaşayan halka verilen isimdir, isim bolkar, balkar ve balkan olarak değişimler göstermiştir.

 

BALKAN
İki coğrafyada bu isim görülmektedir.
Türkmenistan
Trakya

BALKAR
Bu tanım Kabartey-Balkar tanımı olarak ta kullanılır, bu coğrafya Kafkasların kuzeyindedir.

BOLKAR
Bu isimde Anadolu Türkiye’de Toros Dağlarının doğusundaki yüksek dağlara verilen addır.

BULGAR
Asya’da İdil Bulgar adıyla halen var olan ve oradan bir kısmı Balkanlara gelen Türk halkının adıdır.
.

.

DAĞ TÜRKLERİ VE DEHİSTAN-DAĞİSTAN; TÜRKMENİSTAN

DAĞ TÜRKLERİ VE DEHİSTAN-DAĞİSTAN; TÜRKMENİSTAN

.

Güney Hazar’ın iki yanında iki nehir havzası ve kültür bağı TEREK – ETREK

Güney Hazar’ın iki yanında iki nehir havzası ve kültür bağı TEREK – ETREK

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi