Batan gemisini terk eden Avrupalılar

Avrupa dünyanın büyük ekonomik gücüdür, Avrupa birliğinden sonra daha da güçlenmiştir..
Yakın zamanda Avrupa’daki birliğin dağılma sürecinin başladığını görmekteyiz, İngiltere Avrupa’nın Almanya’dan sonra ikinci gücüdür, ve İngiltere Avrupa birliğinden ayrılmıştır…


Peki neden?
Bu günlerde İngiltere’nin Asya birliğine üye olması gazetelerde manşet olmuştur…

Buraya nasıl gelindi.

Çin dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülke olarak ucuz işçilik yaparak dünyanın sanayi işçiliğini tekeline geçirmiş ve son 30 yılda dünyanın ilk sanayi üreticisi konumuna yükselmiştir, günümüzde artık ticaret hacmi dünyadaki ilk sıradadır, Hindistan dünyanın ikinci kalabalık ülkesidir, Hindistan’da milli gelir düşüktür ve o da dünyanın ucuz işçisidir, Avrupa’nın gelişmiş ülkeleri milli sanayi yerine mali sanayi uygulayan ülkelerdir, bu sebepten daha düşük maliyet için üretimlerini Asya’da yaptırıp kendi ülkelerinde satmaktadırlar, kendileri sadece üretim planlaması yapmaktadırlar, bu durumda ticari denge doğuya kaymıştır, artık dünyanın üretim merkezi Asya’dır ve tabi ki ticaret merkezi de Asya’dır.

İngiltere geçmiş tarihinde Asya ve Afrika milletlerini kendisine köle yaparak dünya üzerindeki gücünü “Büyük Dünya İmparatorluğu” haline getirmiştir.
Kölelik devrinin sona ermesi ile İngiltere’nin dünya hükümdarlığı sona ermiştir.
2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’da yeniden canlanma hareketleri başlatılmış bu hareketlerin Birleşik Avrupa Gücü ile büyüyeceğini düşünen Avruplalılar “Avrupa birliği” ni oluşturmuşlardır, Avrupa Birliği kendi ulusal parasını oluşturmuş ve EURO para birimi güçlenmiştir..
Fakat Avrupa Birliği’nin en güçlü ülkesi Almanya olmuş ve İngiltere ikinciliği kendine kabul ettirememiştir.. İngiltere bu durumda ikinci planını gerçekleştirmiştir, bu plan Ortadoğu projesi ve Asya projesidir, bu nedenle Avrupa Birliği dışına çıkarak Ortadoğu ve Asya ülkeleri ile iş birliği yaparak Avrupa’daki yerini yükseltmeye çalışmaktadır…
Türkiye ve Çin bu harekette merkez konumundadır..

Bu tarihten sonra Avrupa’da çeşitli toplumsal hareketlerin görünmesi olağandır…

.

KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ

KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ

.

.

Hakkında Türk Bilimi