BİLİM VE İSLAM ALTIN ÇAĞI

H.Z. Mumammed 570 yılında doğmuş 632 yılında vefat etmiştir, küçük yaşta anne ve babasını kaybetmiş amcasının ailesinde büyümüştür, okur yazar değildir, deve kervanı ile tüccarlık yapan ailenin çocuğu olarak kervan ile şehirlere yolculuk yapmış ve bu yolculuklarda birçok bilge insan ile tanışarak bilge olmuştur, son derece güvenilir bir insan olarak sevilmiş sayılmıştır, öyle ki insanların anlaşmazlık hallerinde karar verici bilge olarak kabul edilmiştir, kendisine “Muhammed-in Emin- Emin Muhammet” denmiştir, çağının en bilge ve en emin insanı olarak kabul edilmiştir.
İlk evliliğini zengin bir dul hanım ile yapmıştır, 40 yaşında kendisine gelen vahiylerle peygamber kabul edilmiştir, vahiyleri kaydedilmiş, ölümünden sonra “KUR AN” adı ile bir kitapta toplanmıştır.
HZ. Muhammedin uygulamalarına “Sünnet” denmiş, insanlara vahi yoluyla yapmaları gereken kurallara “Farz” denmiştir.

Ölümünden sonra yerine hükmedecek insanlara “Halife” denmiş, Halife çok yetkili bir makamdır bu sebepten seçimlerinde de büyük karışıklıklar olmuştur, mezhepler ortaya çıkmış ve mezhepler arası savaşlar olmuştur, bu durum diğer dinlerde de görülmektedir.

830 Yılından sonra İslamiyet’in bilgelik çağı oluşmuş buna “İslamiyet’in altın çağı” denmiştir.
Bilgelik çağını oluşturan bilgeler devrinde Selçuklu Türk devleti oluşmuştur, Selçuklu Türk dönemi Müslüman Türklerin de altın çağıdır, Selçuklu Türk devleti bilime ve bilgelere çok önem vermiş, bilgeler her türlü imkanları sağlamış ve hatta bilgelerin yargılanmasını da durdurmuştur.

Sonraki yıllarda İslamiyet’i ve İslam devletlerini yönetenler bilgeliğe önem vermemişler, bilgelik Avrupaya yönelmiştir.

İslamiyet’in günümüzde uygulanan kuralları toplumlara göre az da olsa farklar gösterir.

Bu yazıda İslamiyet’in bilgelikleri ve bilgelik çağından örnekler vereceğiz.

BİREYSEL UYGULAMALAR:
– UZAYSAL ZAMAN BİLGİSİ
– VAKİT VE GÖK BİLGİSİ
– KÜRESEL NOKTA VE YER BİLGİSİ
– SIFIRLAMA ARINMA BİLGİSİ

UZAYSAL ZAMAN BİLGİSİ
Gün-Ay-Sene-Yıl takvimsel bilgileri işlemek yaşamak

VAKİT VE GÖK BİLGİSİ
Günlük vakitleri tam olarak bilmek ve yaşamak

KÜRESEL NOKTA VE YER BİLGİSİ
Yer küredeki bulunduğu yeri bilmek
ZAMAN VE YER ÖLÇÜMÜNÜ RUBU TAHTASI İLE YAPMIŞLARDIR.

SIFIRLAMA ARINMA BİLGİSİ
Su ve toprak ile buluşup üzerinde biriken enerjiyi atmak ve enerjiyi sıfırlamak, günümüzde bunun bilgelik ve sağlık özelliği unutulmuştur, sadece kural gereği yapılmaktadır.

Bu kurallar insanın yaşamı boyunca anatomik yapısını koruma ve hastalıklardan arınmak için çok önemli sosyal ve bilge toplum oluşturmuştur.

TOPLUMSAL UYGULAMALAR:
– ADALET VE KÖLELİK
– EVLENME-BOŞANMA
– KADIN VE ÇOCUK HAKLARI
– YARDIM ETME

ADALET VE KÖLELİK
Kölelik kaldırılmamış, köle sahiplerinden iyi davranış ve azatlık istenmiştir

EVLENME-BOŞANMA
Evlilikte iki şahit ile sözlü sözleşme yapılmış, kadına mehir adı altında maddi varlık temini yapılmış, elikikte kadınlara söz hakkı verilmemiştir.
boşanma erkeğin isteği ile boş ol sözlü kuralı uygulanmıştır.

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI
Verilen mehir ve erkeklerin kadınlarına iyi niyetli davranılması tavsiyesi ile kadın hakları sınırlıdır, evliliğin tartışmasız söz ve yetki sahibi erkek olmuştur…
Mühim not; Türkler kadınlarına erkekler ile eşit haklar vermiş, Türk kadın devlet yöneticileri olmuştur

YARDIM ETME:
İslamiyet’te iki kutsal bayram vardır, biri Ramazan Bayramı, diğeri Kurban Bayramı’dır, Ramazan bir ay oruç ve paylaşım ayıdır, Kurban ise et paylaşım bayramıdır.
Mühim not; Türklerde “Yesevi paylaşım kültürü” vardır, toplumlarda büyük kazanlar vardır, her kim dilediği kadar kazana yiyecek koyar, katkıda bulunur, ayrım yapılmadan herkes bu kazandan yer doyar, bu kültür İslamiyet’in özellikle Avrupa’da insanlar tarafından kabulü ile İslamiyet Selçuklu döneminde Avrupa’ya yayılmıştır..

Paylaşım kuralları insanların eşit yaşamları için en önemli toplum kurallarıdır
Bir toplumda ne kadar çok fakir var ise o kadar çok zengin vardır, fakir toplumların sebebi varlıkların bir kısım insanda toplanıp diğer insanların yoksun ve yoksul kalmasıdır. En medeni toplumlarda orta sınıf çok fazladır, orta sınıf bir toplumun direğidir.

Arapların “Kölemen” dedikleri Köle yaptıkları Türk insanlara devletlerinin yönetimlerini vermelerinin sebebi Türklerin adaletli ve emin insan olmalarındandır, bu sebepten Afrika, Ortadoğu ve Hindistan’da “Kölemen Türk Yönetimleri” kurulmuştur. Dünyanın kara ticareti İpekyolu kara ticareti Asya’nın doğusundan Avrupa ve Afrika’ya yapılan kervan ticaretidir, bu bölgelerde ticaret yapabilmek için Türk topraklarından geçmeleri gerekir, Türkler emin insanlar olmasa idi bu ticaret yapılabilir miydi, Türkler dünya sigortacılığının da toplumsal örneğidir. Osmanlı devleti 600 yıl Avrupa’yı adaleti sebebiyle yönetmiştir..
.
.

AŞAĞIDAKİ ADRESLERİ TIKLAYARAK SAYFALARINI İZLEYEBİLİRSİNİZ
BİLGELİK EVİ
YESEVİ
KERVANSARAY
KÖLEMENLER
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi