ev / genel / BİLİM VE TEKNOLOJİNİN EN YÜKSEK ÇAĞI… VAHŞET ÇAĞI

BİLİM VE TEKNOLOJİNİN EN YÜKSEK ÇAĞI… VAHŞET ÇAĞI

İnsanlık bilim ile medeniyet arasında sıkışıp kalmış durumda…
Kim medeni….?????
Teknolojiyi kullananlar mı..!
Teknolojiden uzak olanlar mı.!
Üzerine hiç bir giyim olmadan yaşayanlar mı…!
Gözleri dahil her yerini örterek yaşayanlar mı..!
Huzur içinde yaşayanlar mı…!
İstekleri bitmeden kendini eşyalara köle edenler mi..!
Dünyaya hakim olmak için hiçbir silahı olmayan insanları katlederek yaşamlarını sürdürenler mi !..

“Yaşamak için öldürüyoruz” diyerek katliamlarını meşru ilan edenler mi medeni..
Elindekileri paylaşarak yaşamlarını sürdüren ilkel insanlar mı..!

Dünya bir tarafta hiç giyinmeden gelişmiş toplumlardan uzak huzurlu yaşayan toplumlar mı medeni yoksa uzayı fethedip bilimin teknolojinin en üst seviyesine erişip kendini tanrı yerine koyanlar mı medeni…

Medeniyet…
İnsanoğlunun “yaşam üzerindeki etkili şartları kontrol etme amacıyla meydana getirdiği mekanizma ve teşkilatlar ”
olarak tanımlanmaktadır.

Huzursuz bir yaşamı medeniyet olarak nasıl tanımlayabiliriz..
Eğer huzur öncelikli değer ise birey veya topluma neyin huzur verdiğine nasıl karar veririz.

İnsan hakları nedir..
Kendi ve kendimize ait toplumumuzun haklarının sınırlarını nasıl oluşturur isek medeni insan olabiliriz.

VAHŞİ BATIDA KOLONİ VE KÖLELİK
Batılılar uygar toplumların uygarlıklarını vahşi elemler ve gelişmiş silahlar ile yok etmişlerdir, gemiler ile gittikleri her ülkede uygar insanları vahşice katlederek köle yapmışlar ya da soykırım uygulamışlardır, batının adı tarihe “VAHŞİ BATI” olarak geçmiştir.

Antik çağlardan beri insanlar elde ettikleri güçleri insanlar üzerinde kötü yönde kullanmışlardır, hangi ileri bilim çağını yaşasalar dahi insanlığın bencillik yapısı insanlığa huzur vermemiştir.
Şeytani bencil bir ruh yapısı ile donatılmış toplumlar hem kendilerine hem dünyaya çok zararlı eylemler yaparak insanlığı öldürmektedir.
Huzur; kendini olabildiğince soyutlamış küçük toplumların ileri bilimde yaşayan insanlardan uzak korumalı alanlarında yerini bulmuştur..

Huzur; kendini olabildiğince soyutlamış küçük toplumların ileri bilimde yaşayan insanlardan uzak korumalı alanlarında yerini bulmuştur..
.
.

KOLONİLER-KÖLE ÜLKELER TARİHİ

ALTIN ÇAĞ’DAN KÖLELİĞE ORTADOĞU… VE GÜNÜMÜZ İSLAMİYETİ…

Rönesans Avrupasında devlet ve kilisesinin “çıplak ayaklı” köle çocukları – Verdingkinder

Yeniden doğuş bir çöküşün hareketi; Rönesans köle ticaretinin doğuşu

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi