ev / TARİH / BİR BELGESELCİNİN GÖZÜNDEN MAYALAR VE TARİHİ (2019-2022 Araştırmaları)

BİR BELGESELCİNİN GÖZÜNDEN MAYALAR VE TARİHİ (2019-2022 Araştırmaları)

MAYALAR

 

       Bilindik tarihi Orta Amerika medeniyetleri içerisinde olan Maya Uygarlığı  binlerce yıl boyunca Meksika’nın güneydoğusundan, Honduras, El Salvador ve Guatemala’ya kadar uzanan bir bölgede hüküm sürmüş  fakat ön tarihi  arkeolojik çalımalar ışığında değerlendirildiğinde Maya bölgesi buluntuları Orta Taş Çağı’na MÖ 10000-11000 yıllarında meskûn olduğunu göstermektedir. Araştırma yazımızda Maya Uygarlığı ile bağlantılı Avrasyalı Ön Türkler’in  söz konusu benzerlikleri açıklamak üzere ortaya atılmış bir başka görüş ise göçün Asya’dan Amerika’ya Bering Boğazı yoluyla yapılmış olabileceğini varsayar Konuya ilişkin son bilimsel araştırmalar, tümüyle kanıtlanmış bir kuramı henüz ortaya koymamakla birlikte, Maya dilinin de dahil olduğu Amerindiyen dil ailesinin yaklaşık 16.000 yıl önce Sibirya kaynaklı bir göç dalgasıyla oluştuğu, yani Amerindiyen dil ailesindekilerle Sibirya’da yaşayanların o zamana dek aynı dili konuştuğu sonucuna varmıştır. Buzul Çağı sona ermesiyle yaşanan göç trafiği neticesinde farklı coğrafya içerisinde yaşamış eski Maya halklarının   astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi birçok alanda ileri bir uygarlık düzeyinde oldukları görülmektedir. Belgesel içerikli çalışmamız Eski Taş Devri’nin üçüncü ve son alt devri olan Üst Paleolitik ya da Kaba Taş Devri, Yontma Taş Devri veya bilimsel adıyla Paleolitik Çağ olarak tanımlanan Eski Taş Çağ arasında bağ  oluşturduğunu konusunda ortak görüşleri biraraya getirerek çalışılmıştır..

Hakkında Tekin Gün

Gültekin Gün (d.1966,İstanbul), yönetmen, Bilindik adı Tekin Gün Sağmalcılar Lisesi mezunu 1996- 2013 - Kanal 6, TRT, Show tv, Star tv çeşitli görevler de bulunmuş, 2017 İstanbul Film Fuarı direktörü, 2014-2018 arası yılları arası Sinema Film Yapımcılar Derneği SİFİYAD yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. Yönetmenliği ve yapımcılığını yaptığı belgeseller bulunmaktadır.