ev / genel / 1228-BİR DESTANIN SANATI- Nakşı bukalemun – DİVRİĞİ ŞİFAHANESİ VE ULU CAMİ “bir Bilim-bir Tarih-bir Şaheser-bir Gönül-bir İnanç” VE BİR ALTIN MİRAS

1228-BİR DESTANIN SANATI- Nakşı bukalemun – DİVRİĞİ ŞİFAHANESİ VE ULU CAMİ “bir Bilim-bir Tarih-bir Şaheser-bir Gönül-bir İnanç” VE BİR ALTIN MİRAS

Ev / Genel / 1228-BİR DESTANIN SANATI- Nakşı bukalemun – DİVRİĞİ ŞİFAHANESİ VE ULU CAMİ “bir Bilim-bir Tarih-bir Şaheser-bir Gönül-bir İnanç” VE BİR ALTIN MİRAS

1228-BİR DESTANIN SANATI- Nakşı bukalemun – DİVRİĞİ ŞİFAHANESİ VE ULU CAMİ “bir Bilim-bir Tarih-bir Şaheser-bir Gönül-bir İnanç” VE BİR ALTIN MİRAS

“””NAKŞI BUKALEMUN-BİLGİLERİ NAKŞ EDİP SIR GİBİ  SAKLAYAN”””

Bu eserde yazıtlar resim ile oluşturulmuş ve resimler “bir tarih sayfasını anlatmak için” oluşturulmuştur.

ANLATILAMAZ VE ANLAŞILAMAZ BİR MİRAS
ANLATILAMAZ;ÇÜNKÜ O KADAR GENİŞ VE MANALI; insanlara o kadar çok şeyi anlatabilen bir başka eser daha olmadı.
ANLAŞILAMAZ; ÇÜNKÜ BU GÜNKÜ BİLİM HENİÜZ ONU ANLIYACAK SEVİYEDE DEĞİL; Bilimde ilerlediğini söyleyen insanoglunun acizliği.

BİR TARİH;Mengüceklilerden Ahmet Şah ve Melike Turan
Ulu Camii ve Darüşşifası, Selçuklu döneminde Mengüceklilerden Ahmet Şah ve Melike Turan tarafından başkent Divriği’de cami ile darüşşifa (hastane) yaptırılmıştır. Yapım tarihi 1228-1229’dur.
.
TARİHSEL BAĞLARIN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİ TAMGALARDIR, TAMGALAR BİR MİLLETİN BAĞLARIDIR
.
.
BİR GÖNÜL;
Caminin yapımında mimar ve sanatkar olarak Ahlatlı Hürremşah ve Tiflisli Ahmet çalışmıştır.
Bu gibi eserlerde her zaman bir baş sahip olmakla birlikte şüphesizki birçok sanatkar görevlerini tam olarak birlikte oluşturmuşlardır, yani bir ekip işidir.
Ayrıca yapanlar kadar yaptıranlarında yeterli bir bilgiye sahip olduğu gerçektir, bu kural bütün eserler için geçerlidir.
.
.
BİR BİLİM;
İKİ BÖLÜMDE İNCELEMEK GEREKİR
A-YAPILIŞ MAKSADI:
BU ESER BİR DESTANIN SANATIDIR, BURADAKİ ANLATILMAK İSTENEN BİR MİLLETİN BÜTÜN DEĞERLERİDİR VE BİLİMSEL YAŞAMIDIR, BUNU ANLAMAK İÇİN HER ŞEKLİ BİR KİTAP OLARAK ANLATMAK İLE MÜMKÜNDÜR.
Ahmet Şah, annesiyle camiyi yaptırıken eşi Turan Melik de camiye bitişik hastaneyi yaptırmıştır.
Bir darüşşifa ifadesi burasının ŞİFA BULMA; YANİ İNSANI İYİLEŞTİRME, SAĞLIK KAZANDIRMA maksatlı yapıldığıdır.
B-SANATSAL VE BİLİMSEL VERİLERİ:
BU YAPIDA BİLİM,SANAT VE MİMARİYE BÜYÜK ÖNEM GÖSTERİLMİŞTİR
BU CAMİNİN MİMARİ YAPISI ANLATILMAZ, GÖRMEK GEREK, BÜTÜN YAZILANLAR VE RESİMLER ANLATMAK İÇİN YETMEZ; Bu antik miras eser varislerini tanışmaya davet ediyor, bu muhteşem bilim çalışması her yönüyle araştırılması gereken çok özel bir yapıdır.
.

Bu eserdeki tedavi,şifahane sistemi zamanının en bilimsel eseridir.

BAŞKA HİÇBİR YERDE GÖRÜLMEYEN SU TEDAVİSİ SES SİSTEMİ ve su ile tedavi .

BELLİKİ BU ŞİFAHANEDE SESLİ ŞİFA UYGULANMAKTADIR; Türklerde müzik ile şifa çok eski bir yöntemdir.

.

BİR İNANÇ;
BU KONUYU İKİ BÖLÜMDE İNCELEMEK GEREKİR
A-ESERİ YAPAN VE YAPTIRAN İNSANLARIN İNANÇLARI:
Şüphesizki bu ve benzeri miraslarda bir inancın ve insan beyninin yapısını anlamak , gönlünü anlamak ve emeğini görebilmek o insanın inancını ve ortaya koyduğu eserini değerlendirmekle mümkün olabilir.
B-İNSANLARIN HİZMETİNDE BİR MİRAS VE BU MİRASIN VARİSLERİ:
Bu ve benzeri miraslar varislerin verdikleri öneme göre değer kazanır, eğer varisler bu mirası yeterince değerlendirmez yada red ederlerse bu miras varislerine sahip olana kadar beklemek zorundadır, tabiki bu zaman içinde yok olmaz ise.
.
.
.
“”BİZ HER ZAMANKİ GİBİ BU YAZIMIZDA BU MİRASIN BİLİM YÖNÜYLE İLGİLENECEĞİZ””
“”BİZLERE BÖYLESİNE BİR ESERİ MİRAS OLARAK BIRAKLAN ATALARIMIZI SAYGIYLA VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ””
.
.
PLANI; Bu plan  yapıdaki birçok fizik sırlarını göstermemektedir,  ve henüz daha geniş planına ulaşılmamıştır.
.
DIŞ GÖRÜNÜŞ;
-Dört kapıdan girişi vardır,iki yüzünde tek kapı vardır ,  bir yüzünde iki kapı vardır , diğer yüzünde kapı yoktur.
-İki sivri kubbesi vardır.
-Bir minaresi vardır.
.
TAMGALAR
-Lotus çiçeği
-Dönerge
-Davut yıldızı
-Tavus kuşu, yada cennet kuşu, çift ve tek
-Üç-Beş Altı-Sekiz ve Oniki köşeli yıldızlar
TARİHSEL BAĞLARIN EN ÖNEMLİ GÖSTERGELERİ TAMGALARDIR, TAMGALAR BİR MİLLETİN BAĞLARIDIR
BU  YAZIMIZ VE TAMGA RESİM KOMPOZİSYONUMUZ İNCELENDİĞİNDE ; DÖNERGE , DAVUT YILDIZI VE LOTUS ÇİÇEĞİ’Nİ GÖREBİLİRSİNİZ; ANTİK TÜRK TAMGASI BULGARİSTAN TÜRKİYE AZERBAYCAN VE KORE TARİHİNİ AYDINLATTI
.
SÜTUNLARDA TAMGALAR
DIŞ SÜTUNLAR
İÇ SÜTUNLAR

İç sütunlarda yine tarihsel bir “Tamgalar” oluşturulmuştur.

.
YAZITLAR
.
GİRİŞ KAPILARI

Giriş kapıları adeta bir sır kapısı gibidir; bu kapılardaki resimler insanlara kapıdan girmeden insanları bir düşünceye ve bilime davet etmektedir, bu yazılar bir tarihi destan özelliğiyle resimli olarak anlatmışlardır, bunları anlamak için “MENGÜCEK TARİHİ”ni bilmek gerekir.

ULUCAMİİ MİMBERİ
Mimberde ahşap sanatının MENGÜCEK özelliği vardır. Buradada da sanatın çok ileri olduğu görülmektedir.

.

ULUCAMİ MİHRABI
Mihraptaki Mukarnas çok özel bir motiflerle tarih anlatılmıştır.

.
.
DİVRİĞİ ULUCAMİİ İÇİ
.
.
EMANET KUTUSU

MENGÜCEKLİLERDE SOSYAL YAŞAM O KADAR İLERİDİRKİ EMANET KUTUSUNA BIRAKILAN BİR EMANETİ YILLAR SONRA GİDİP YERİNDE BULUR VE ALIRSINIZ.

.
YARDIM KUTUSU

MENGÜCEKLİLERİN SOSYAL YAPISI YARDIM SEVEN İNSANLARIN OLDUĞU BİR YAPIDIR

.
.
DİVRİĞİ ULUCAMİİ’NİN ŞİFANESİ

BU ESERİN ŞİFAHANESİ BAŞLI BAŞINA BİR BİLİMSEL ÇALIŞMADIR, HASTALARA ÇOK FARKLI BİR USÜL İLE TEDAVİ YÖNTEMİ OLUŞTURULMUŞTUR

.
.
ULUCAMİ TAVANI
.
.
DİVRİĞİ ULUCAMİİ MUKARNASLARI
.
.
TAMGALI MOTİFLER
.
.
MOTİFLER
.

Bütün bu motifler ile bir destan anlatılmaktadır, bu destanı bu güne kadar yorumlayabilen bilim insanı çıkmamıştır.
700yıl önce başarılmış bu muhteşem eser bu gün bir bilim sırrıdır.
BU ÖRNEK ASLINDA BİRÇOK BİLİMİN SIRLARIYLA YOK OLDUĞUNUN ÖRNEĞİDİR.
AÇIKÇASI BU BİLİM MİRASÇILARI BU BİLİMİ DEVAM ETTİRMİYEREK BU BİLİM MİRASINI REDDETMİŞLERDİR.





Mengüçlü beyliği ya da Mengücekliler (1080-1228), Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da Erzincan merkez olmak üzere, Kemah, Divriği, Şebinkarahisar yöresinde kurulmuş bir beylik.

Mengüceklilerin ilk vatanları Kemah ve Erzincan dolaylarıdır. Daha sonra sınırları içerisine Şarkikarahisar ve Divriği yörelerini de katmışlar, başkentlerini Divriği’ye taşımışlardır. Mengücek Bey öldükten sonra yerine oğlu İshak Bey geçti. Onun zamanında toprakları Danişmendliler tarafından alındı.
İshak Bey 1142’de öldükten sonra devletin toprakları Erzincan yöresi ve Divriği yöresi olmak üzere ikiye ayrıldı.
Divriği kolunun yönetimi Süleyman Bey’e verildi. Burası kısa bir süre sonra Selçuklulara bağlandı. Erzincan kolunun yönetimi ise Davut Bey’e kaldı. Burası 1228’de I. Alaeddin Keykubad tarafından Selçuklulara bağlandı.


Mengücekliler sanatta da ilerlemiştirler. Divriği’de bulunan bazı eserleri zamanımıza kadar gelmiştir.Mengücekliler sanatta da ilerlemiştirler. Divriği’de bulunan bazı eserleri zamanımıza kadar gelmiştir. Divriği’deki Kale Câmii bunlardandır ve 1180’de Şâhin-şâh Süleymân tarafından yaptırılmıştır. Yine Divriğideki Ulu Câmii de Mengücüklerden Ahmed Şâh tarafından 1228-89 yılında inşâ ettirilmiştir. Bu câmiin kapıları sanat tarihi bakımından oldukça değerli kabul edilir. Ulu Câmii’n minberini ve hisarın kapılarından birini de Ahmed-şâh yaptırmıştır. Behrâm Şâh’ın kızı Turan Melek tarafından Ulu Camii’ye bitişik olarak yaptırılan Dârüşşifâ da önemli Mengücekli eserlerindendir. bunlardandır ve 1180’de Şâhin-şâh Süleymân tarafından yaptırılmıştır. Yine Divriğideki Ulu Câmii de Mengücüklerden Ahmed Şâh tarafından 1228-89 yılında inşâ ettirilmiştir. Bu câmiin kapıları sanat tarihi bakımından oldukça değerli kabul edilir. Ulu Câmii’n minberini ve hisarın kapılarından birini de Ahmed-şâh yaptırmıştır. Behrâm Şâh’ın kızı Turan Melek tarafından Ulu Camii’ye bitişik olarak yaptırılan Dârüşşifâ da önemli Mengücekli eserlerindendir.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler

 

 

Türklere karşı savaşılmaz, Martin Luter 1483-1546

. Avrupa Hıristiyan yönetimi bilim ve bilim insanlarını dışlamış ve bilimsel çalışmaları cezalandırmıştır. Avrupa’nın Dinadamlarının …


devrim.

Türkiye’de yerli motor üretim tarihi

  NECMETTİN ERBAKAN 1953 yılında Aachen Teknik Üniversitesi’nde “dizel motorda ateşleme işlemleriyle ilgili teori” konulu …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor