Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / genel / Bir Türk Büyüğü Prof.Dr.İbrahim Kafesoğlu

Bir Türk Büyüğü Prof.Dr.İbrahim Kafesoğlu

Ev / Genel / Bir Türk Büyüğü Prof.Dr.İbrahim Kafesoğlu

Bir Türk Büyüğü Prof.Dr.İbrahim Kafesoğlu

BİR TÜRK BÜYÜĞÜ PROF.DR. İBRAHİM KAFESOĞLU VE TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜ

İbrahim Kafesoğlu, 1914 yılı Ocak ayında Burdur Tefenni’de doğmuştur. Babası Receb Bey I.Dünya  savaşında Kafkas cephesinde şehit düşmüştür.

Annesi Hatice Hanım oğlunu büyük fedâkarlıklar pahasına yetiştirmiştir. Okulunu her yıl birincilikle bitirdi. Kafesoğlu dedesi Hacı Ahmed Ağa’nın yanında Tefenni İlkokulu’nu, İzmir Muallim Mektebi’ni bitirerek 1932’de Afyon’da hocalığa başlamıştır.

1936’da Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne girmiştir. Türk tarihi alanında uzman hocalardan (Prof. Dr L.Rasoyn, Prof. Dr. Fuat KÖPRÜLÜ, Prof. Dr. Abdülkadir İNAN  ) dersler almıştır. 1940 yılında aynı fakültede“İlmi Yardımcı” ünvanıyla araştırma hayatına başlamıştır.

Doktorasını Macaristan’da yaparak, 1945’de yurda dönmüştür.

Üniversitelerimizin çeşitli kademelerinde binlerce öğrenci yetiştirdikten sonra, 18 Ağustos 1984’de İstanbul’a vefat etmiştir. Mekânı cennet olsun. Rahmetli hoca  birçok dernek kurucusu olmuştur, bunların en önemlisi diyebileceğimiz Türk Edebiyatı Cemiyeti’dir (Şimdiki Türk Edebiyatı Vakfı).

Macarca, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça ve Osmanlıca biliyordu.  İngilizce’yi 60 yaşında öğrenmiştir.

TÜRK MİLLİ KÜLTÜRÜ

Türk tarihi ile ilgili temel kaynakların başında rahmetli hocamızın Türk Milli Kültürü adlı eseri gelmektedir.Bu eser Üniversitelerimizin Tarih bölümlerinde okutulmaktadır.Geçmişini ,tarihini öğrenmek isteyenler için ana kaynaklardandır.

Türk Milletinin kültürel kıymetleri eski zamanlardan günümüze ulaşmıştır.Hocanın deyişiyle” bir millet yaşıyorsa kültürü de yaşar”.

Türk Milli Kültürünün ilk baskısı 1977 yılında yapılmıştır. Bu kitap 4 bölümden oluşmaktadır

1.Bölümde; kültür ve medeniyet konusu ele alınmıştır.

2.Bölümde;  Türk adının anlamı, Türk soyu, Türklerin Ana Yurdu ve Türklerin yayılmaları (göçleri) . Orta Asya’da kurulan Türk devletleri  başta olmak üzere  diğer Türk devletler de anlatılmıştır.

3.Bölümde; Bozkır kültürü , Sosyal yapı, Hükümdarlık- kut ve cihan hakimiyeti ülküsü, Devlet teşkilatı, Din, iktisadi hayat,Edebiyat, Kültür  ve Sanat, Düşünce ve Ahlak.

4.Bölümde; İslam –Türk devresinde Türk kültürü  işlenmiştir.

Eser Ötüken yayınları  tarafından yayınlanmıştır.

İbrahim KAFESOĞLU Hocanın süreli yayınlarda 300 civarında makalesi yayınlanmıştır.Ayrıca

Türk Milli Kültürünün dışında Hocanın diğer eserleri şunlardır:

1- Macaristan Tarihi,

2- Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu,

3- Selçuklu Alesinin Menşei Hakkında,

4- Harzemşahlar Tarihi,

5- Türkler ve Medeniyet,

6- Malazgirt Meydan Muharebesi,

7- Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri,

8- Eski Türk Dini,

9- Selçuklu Tarihi,

10- Sultan Melikşah

11- Türk tarih ve Kültürü,

12- Tarih (Lise I ve II. sınıfları için),

13- Türk Millî Kültürü

14- Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri

15- Atatürk İlkeleri ve Dayandığı tarihî temeller

16- Türk-İslâm Sentezi.

Nihat Yaldız


Hakkında Nihat Yaldız

İlginize teşekkürler


Tayfur köyü antik Trakyen tahtı

Trakyen yarımadası Tayfur köyünde Trakyenlerden günümüze tarih

Çanakkale Trakyen yarımadası ( Thracian Chersonesos) Tayfur köyü mübadele Türklerinin Rumlardan kalma köyüdür. Kaya oyma Trakyen …


Çok yaşlı dut ağacı- Karainebeyli

Gelibolu Karainebeyli Kalaycı dede antik alanı

Kalaycı dede  antik alanı Gelibolu  Karainebeyli köyü Kara Nebi antik mezarlığı yakınındadır. Kalaycı dede  antik …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


CAPTCHA (Şahıs Denetim Kodu) Resmi

 


*


Hakkında antikor