Bir zamanlar atlar vardı… şehrin gözdesiydiler.

.
Atlı arabalar modern şehirciliğin geçmiş döneminde çok öneli görevlerde kullanılmıştır, onlar şehirlerin sosyal göstergesi idiler.


.
Önceleri sadece atlı arabalar var iken onlar zaman içinde modern şekil aldılar ve modern şehrin en gözde ulaşımlarında kullanıldılar.
.


At arabaları zaman içersinde raylı yollar ile çalıştırıldı bunlara tramvay denildi, atlı tramvaylar uzun zaman şehirlerin gözdesi oldu.
.


Bazı zenginler at yerine zebraları arabalarında koştular
.

Günümüzde bazı özel yerleşim yerlerinde motorlu taşıt yasağı bulunmaktadır, istanbul büyük adada faytonları hala görev yapmaktadır.
.

Ahmet Yesevi dergahında Oğuzların büyük tekerlekli Türk arabaları

http://www.turkbilimi.com/ahmet-yesevi-dergahinda-oguzlarin-buyuk-tekerlekli-turk-arabalari/

.

Hakkında Türk Bilimi