Bizans, Bulgar, Osmanlı, ve Yunanistan hakimiyet tarihindeki kutsal şehir; Timotikon-Dimetoka

.
1189 Ansbertus, Alman İmparatoru Friderik’in 1189 yılı Haçlı Seferi’nden bahsederken,Dimetoka (Timotikon) şehrine bu dönemde Kuman Türklerinin sahip olduğunu bildirir.
1341 Plotinoupolis olarak anılan Didymoteichon Geç Bizans döneminden itibaren bölgesinde önem kazanmış, imparatorluğun son hanedanı Palaiologus’lara karısı aracılığı ile akraba olmakla hanedana bir anlamda dışarıdan giren rakip imparator VI. İoannis 26 Ekim 1341’de destekçilerince burada imparator ilan edildi.

.

1343’de Kantakuzenos’un karısı Eirene’in burada Bulgarlarca ablukaya alınması üzerinde yardıma çağrılan Aydınoğlu Gazi Umur Bey 380 gemi ve 29,000 askerle bölgeye gelerek Bulgarları Didymoteichon’dan uzaklaştırmayı başardı.

1345’te yine Aydınoğlu Gazi Umur Bey, yanında Saruhan Beyliği hanedanından Saruhanoğlu Süleyman Bey olduğu halde 20,000 süvari ile Orhan Gazi’nin evvelce buraya sevkettiği birliklere katılmış ve üç beyliğin müşterek kuvveti Didymoteichon bölgesini egemenliği altına başlayan Bulgar Momçilo’yu 7 Haziran 1345’te yenmeyi başarmışlardır.
1346 imparator uzun bir iç savaş sürecinden sonra VI. İoannis 16 Mayıs 1346’da burada taç giydi.
1361’de Osmanlı Devleti topraklarına dahil edilmesinin ardından Dimetoka döneminde Balkanların önemli merkezlerinden biri haline geldi. Osmanlı padişahı I. Murad, Edirne’de Eski Saray inşa edilirken 5 yıl burada kalmış, oğlu Yıldırım Bayezid burada doğmuştur. Önemli bir Osmanlı mimari eseri olan (halen bakımsız durumdaki) Çelebi Sultan Mehmet Camii (Dimetoka Beyazıt Camii de denir) bu dönemde inşa edilmiştir.
Kara Timurtaş Paşa oğlu Oruç Paşa’nın 1398,
Feridun Ahmed Bey’in 1571 tarihli hamamları da bulunmaktadır.
.
Bu anlamda, Dimetoka’nın kısa bir süre için, Osmanlı Devleti’ne (Bursa’nın yanı sıra ve Edirne öncesinde) başkentlik yaptığı söylenebilir.
.
1713 Rusya’ya karşı giriştiği Poltava Savaşı’nı kaybederek Osmanlı İmparatorluğu’na sığınan İsveç kralı Demirbaş Şarl, 1713-1714’te burada meskun tutulmuştur.

1892 tarihli salnameye göre Edirne Vilayet Matbaası Müdürü Şevket Dağdeviren’in yazdığı;
“Dimetoka, Edirne sancağının bir kazasıdır. Kış mevsiminde Kızıldeli nehri ile Meriç nehrinin taşması sonucu arazi göl haline gelir, sular çekilince buraya ekin ekilir ve bol ürün alınır. Kavunu Ergene kavunundan lezzetlidir. İpek kozacılığı, örme çorap, şayak, aba dokumacılığı, hünnap ve zıvanalı cep çakısı ünlüdür. Kasabada 7 cami (Yıldırım Bayezid, Çarşı, Nasuh Bey, Feridun Ahmet Paşa, Köprübaşı, Cercer ve Kum camileri) 3 mescit, 3 tekke, hükûmet konağı, telgrafhane, süvari ve piyade kışlası, redif deposu, askeri hastane, baytarhane ve zahire ambarı vardır.”
.
Dimetoka, esasen, İkinci Balkan Savaşı’nda Enver Paşa tarafından Edirne ile birlikte geri alınan bölgenin içindedir.
Ağustos 1913’te imzalanan Bükreş Antlaşması ile Bulgaristan sınırları içinde kalan Batı Trakya demiryolu hattının 50 km.lik bir kısmı Meriç’in batı kıyı şeridini takip ederek buradan geçmekteydi. Bu da, Bulgaristan iç bölgeleri ile Batı Trakya limanları arasındaki ulaşımın kısmen Türkiye topraklarından geçmesi sonucunu doğurmaktaydı.
1915 sonbaharında, Çanakkale Savaşı’nın kritik dönemleri aşıldıktan sonra, yeni saldırılara karşı Almanya’dan sevkedilecek malzemenin Türkiye’ye ulaşabilmesi için Bulgaristan’ın Almanya-Avusturya-Osmanlı İmparatorluğu ittifakı içinde savaşa girmesi çok önemli görülmekteydi.

Dimetoka yöresi, 1915’te Bulgaristan’a bırakıldı
.
I. Dünya Savaşı sonunda, Lozan Antlaşması ile kesinleşecek şekilde Yunanistan’a dahil edilmiştir.
.
Günümüz Dimetoka’sının karşılaştığı en büyük sorun mütemadiyen Meriç Nehri’nin taşkınlarına uğramasıdır.
.
.

Egede bir Selçuklu denizcilik tarihi, Aydınoğulları 1308-1426

Egede bir Selçuklu denizcilik tarihi, Aydınoğulları 1308-1426

.

Ege Denizinde Anadolu Selçuklu denizcilik tarihi 1081-1350

http://www.turkbilimi.com/ege-denizinde-anadolu-selcuklu-tarihi-1081-1453/

.

VI. İoannis ve Bizans-Osmanlı ortaklığı; Osmanlı nasıl kuruldu?

VI. İoannis ve Bizans-Osmanlı ortaklığı; Osmanlı nasıl kuruldu?

.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi