BULGARİSTAN TURAN TARİHİ 1905-1938 ve Bütün Dünya Türkçe Neşriyatı

1900 lü yıllar Asya-Avrupa-Afrika büyük ana karasında Türk milliyetçiliğinin oluştuğu yıllardır.

Rusya’nın faşist milliyetçi hareketleri ile Asya Türklerine uyguladığı soykırım hareketleri Asya Türklerini harekete geçirmiştir.
Bu hareketler Kırım’da başlayan bir milliyetçilik akımı başlatmıştır, Kırımdaki Turan hareketi Avrupa’ya yansımış ve Avrupa’daki Türk soylu toplumlar Turan hareketleri başlatmıştır.
Avrupa’da Türk Turancılığın hareket merkezi Macar-Hun Türkleridir.
Osmanlı devletinde de ayni hareketler İsmail Enver Paşa ile başlamıştır, Padişahın emriyle “Türk Ocakları” kurulmuş ve başına Enver Paşa Başbuğ olarak tayin edilmiştir.
Aynı tarihte Bulgaristan Türkleri tarihinde de Osmanlı’daki Turan hareketleri gibi bir dönem yaşanmıştır, Bulgaristan’daki Türkler milli topluluklarını oluşturmuş ve uzun müddet bu topluluklar Bulgaristan Türklerinin sosyal hareketleri olmuştur.
.


.

Vraca Turan Cemiyeti 18 Ocak 1934 tarihinde kasaba Türk Mektebi’nde ‘Türklüğe Yardım Maksadiyle Bütün Dünya Türkçe Neşriyatı’ sergisi açmıştır. Sergi 21 Ocak 1934 tarihine kadar açık kalmıştır. Serginin açılışıyla ilgili küçük bir el ilanı bastırılıp dağıtılmıştır. Sergi için Bakanlıktan yardım talepleri yerine getirilmiştir. Remzi Kitapevi 23 eser yardımında bulunmuştur. Serginin açılmasından önce Bulgar yetkilileri tarafından kontrol edilmesi ve mektubun Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuyan bir öğrenci vasıtasıyla elden gönderilmesi cemiyetin Bulgar yetkililerinin takibi altında olduğunun işaretleridir.

Bu çalışmalarda Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyetinin Turancılık ve milliyetçilik çalışmalarını da görmekteyiz, bilindiği gibi Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyetini kurduğunda kağıt paralara Türklerin bağımsızlık tamgası olan “Bozkurt” resmi koymuştur.

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi