Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / Dil / “Bunlar Güneş’in kelimeleri” Büyük kral, Müsilis ve ” Güneş Dili “

“Bunlar Güneş’in kelimeleri” Büyük kral, Müsilis ve ” Güneş Dili “

Diller kutsaldır, yazılar daha kutsaldır…
Yazılar bir inanç kültürünü de göstermektedir, ayni dili konuşan halkların ayrı inançları için kullandıkları ayrı yazı ile alan-sınır oluşturduğu gerçektir…

Güneş inancı, antik dönemin önemli inanç hareketidir..
Dünyada birçok güneş tapınakları bulunmaktadır…

Düneş inancı; Güneşin dünya yaşamındaki etkisi ile insanların bilimsel çalışmalarını tarihler boyu inceleyip, bütün hayatın güneş ile olan bağlantısı sonucu yaşamın kaynağı güneş gücü olduğu bilinci ile her hareketin yöneticisi kabul edilmesi halidir…

Mısır medeniyetinin bir dönem tek tanrı güneş olduğu inancının kurallaştırıldığı ve Mısır medeniyetinden ayrılan Hz. Musanın Tek Tanrılı inanç kurallarını toplumuna yaydığı bilinmektedir.

 

Hitit medeniyetinin belgelerinde yazılı olan “Bunlar Güneş’in kelimeleri” yazısı da Hitit medeniyetinin güneş inancı medeniyeti olduğunun göstergesidir, (bu belge Akad-Hitit antlaşmasıdır).
http://www.maravot.com/Hittite_Treaties.html
http://jewishchristianlit.com/Topics/Contracts/treat01.html

 

Hitit güneş diski Hititlerin güneş inancına bağlı olduğunu gösterir..
I. Murşili yaklaşık olarak MÖ 1620-1590 yıllarında hüküm sürmüş Hitit kralı.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mursili_I

Hititlerden günümüze kalan en önemli MÖ 1300 tarihli yapı eflatun pınarı güneş takvimidir..Plato’s Spring-Plato Baharı kutsal havuz anıtı-ayazma-arınma suyu-arınma pınarı-) “Güneşin gücünde günahlardan arınma” yeri, burada inşa edilmiştir trakit antik kutsal bahar kültüne adanan Kesme taştan Hititlere ait anıt.
Eflatunpınar, Konya ilinin Beyşehir ilçesi sınırları içerisinde, iki doğal su kaynağının yeryüzüne çıktığı bir alana yerleşmiş, Beyşehir Gölü’ne yaklaşık on kilometre mesafede, MÖ 1300 yıllarına tarihlendirilen Geç Hitit kalıntılarının ve orijinal halini muhafaza eden üç anıtın bulunduğu.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eflatun_Pınar

Azerbaycan – Dağistan sınırındaki Kınalık halkı, Kınalık yerleşim yerinin 4-5 bin yıllık olduğunu söylemektedir, Kınalık halkının atalarının eski inançları Güneş İnancı olduğunu atalarından dinlediklerini ziyaretlerine gelen misafirlerine anlatmaktadırlar…

Aka d lar
https://en.wikipedia.org/wiki/Akkadian_Empire

Akhe n aton MÖ 1335, Mısır
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akhenaton

Kom age ne Türkiye- Adıyaman- Urfa M.Ö. 70 – M.Ö. 38
Komagene kırallığının en önemli tapınağı Nemrut dağı’dır, burada ayni mısır güneş inancı belgelerinde benzer bir tema işlenmiştir, tepenin üstü güneş şeklinde ve eteklerinde bölgedeki hakim Komagene güçleri heykelleri yapılarak tapınak haline getirilmiştir.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Nemrut_(kral)

“Güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım!” Bu sözü Tomris Hatun Kuruş’a söylemiştir, Tomris Hatun Saka Türk kıraliçesidir, MÖ. 600 yılında Saka Türklerinin güneşe taptığını gösteren belgedir.
Tomris -: Temir – “Demir Hatun” MÖ 6’ncı yüzyılda yaşadığı sanılan, Saka Türk kraliçesi.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tomris

Türkiye cumhuriyetinin alfabe ve dil devriminde, kurucu Mustafa Kemal’in Türk dili’nin kaynağının “Güneş Dil Teorisi” olduğunu kabul etmesi ile başlayan çalışmaların Mustafa Kemalin ölümü ile sonlandırıldığını tarihler yazmaktadır…

Sümerler’in Orta Asya kökenli Türkler olduklarını iddia ederek, bütün diller de oradan kaynaklandı ve ilk önce Türkler tarafından kullanıldı teorisi oluşturulmuştur.
İlk dilin şu şekilde ortaya çıktığı düşünülmüştür:
Tarih öncesi insanlar, yani en ilkel aşamada olan Türkler, güneşin hayat üzerindeki etkileri ile bu kadar ilgiliydi ki, bu, güneşin etkileri, bütün iyilik ve kötülükleri bir tanrı (yaratıcı ve yönetici güç) haline getirdi. .
Ona ışık, karanlık, sıcaklık ve ateş geldi; zaman, yükseklik, mesafe, hareket, boyut gibi tüm düşüncelerle bağlantılıydı ve duygularını ifade ediyordu.
Böylece güneş, bir ismin verildiği ilk şey oldu.


“Ag” (agh olarak telaffuz edildi) ve bu heceden günümüzde kullanılan tüm kelimeler türetilmiştir, (bu bir mantık teorisidir).
“Güneş dili” ile ilgili teori Mustafa Kemal tarafından “Türk Dil Yapısı Tarihi” anlayışıyla öğretilme kararı alınmıştır.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Güneş-Dil_Teorisi
.
Yükselen Güneşin Ülkesi Güneş bayrağı


Nİ Hon Yükselen güneşin ülkesi; Japonya

日 ( nichi ) “güneş” veya “gün”, 本 ( hon ) “temel” veya “kaynak” anlamına gelir. Bileşik “güneşin kökeni” veya “güneşin doğduğu yer” anlamına gelir ( Çin bakış açısından güneş Japonya’dan doğar); Japonya’nın popüler Batı’nın “Yükselen Güneş Ülkesi” olarak tanımlanması için bir kaynaktır.
.
Mühim not:
1- Eski Tükler “Yıldız takvimi” kullanmışlardır, Çin’de ve Kuzey Asya Türklerinde hala kullanılmakta ve kutlanmaktadır.
2- Ortadoğu’da “Ay takvimi” kullanılmıştır, merkezi Harran’dır, hala İslamiyette kullanılmaktadır.
3- Günümüzde dünyada en yaygın kullanılan takvim “Güneş takvimi”dir…
.
.

Hakkında Türk Bilimi