Bursa Yahudi tarihi

.

Kudüs’ü işgal altında tutan Romalıların sürgün ettikleri Yahudilere Romaniot (Romanyot) denir. Fetih öncesi Bursa’da yaşayanlar da Romaniot idi.
İstanbul’un fethinden sonra Anadolu’nun her yerinden ve Bursa’dan Yahudi toplulukları İstanbul’a yerleştirildiler.
http://www.bursadakultur.org/gayrimuslim_bursa.htm

.
1324’te Osmanlı otoritesine geçen Bursa’daki Etz ha- Hayyim Osmanlı egemenliğine bağlı ilk Yahudi sinagogudur. Osmanlı otoritesine geçen Bursa’daki Etz ha- Hayyim’dir (Hayat Ağacı). Bursa’daki modern Yahudi nüfusunun küçülmesine rağmen, sinagog hala kullanılıyor. yaklaşık 140 kişi.
https://en.wikipedi0.org/wiki/History_of_the_Jews_in_the_Ottoman_Empire
.
Osmanlı’nın kurucusu Osman Bey’in oğlu (1326) Orhan Bey hakkında Bizans tarihçisi Laonikos Halkokondiles, kaynak göstermeden, babası ölünce oğlu Orhan’ın Uludağ’a çekildiğini ve sonra yanına asker toplayarak kardeşlerini alt ettiğini bildirir.
.
Bursa’yı fethettiği zaman, savaş sebebiyle şehirden kaçan Yahudiler, savaş sonunda geri döndüler.
Orhan Bey ve kardeşi Alaeddin, sanayi, ticaret ve maliyede başarılı olduklarına inandıkları Yahudilere özel ilgi gösterince Şam ve Bizans’tan da birçok Yahudi bu topraklara göç etti.
.
“””Yahudilerin, din ve geleneklerini rahatça sürdürebilmek için kendilerine ait bir mahalle edinme arzusuna, Orhan Bey sıcak bakınca bir Yahudi mahallesi kuruldu ve bu mahalle diğer Yahudi mahallelerine örnek teşkil etti.
Yahudiler Bursa’nın yanı sıra, ülkenin her yerinde mülk ve tarla sahibi olabiliyordu; bunun karşılığında, dinî görevi olan veya hükûmette çalışanların dışındakiler, “haraç” adı altında vergi ödüyorlardı.”””
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Osmanlı_İmparatorluğundaki_Yahudilerin_tarihi
.
1453 İstanbul fethedildiğinde Haliç’in iki yakasında da Yahudiler ikamet ediyordu. Fatih Sultan Mehmet, Yahudilere güven duyduğundan şehirdeki Yahudi nüfusunu artırmak için Anadolu’daki Yahudi cemaatlerine mektup gönderip onları İstanbul’a davet etti. Bu topluluk İstanbul-Bizans fethedildiğinde İstanbuldaki “Bankalar caddesinde” ticari faaliyetlerine başlamıştır.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Osmanlı_İmparatorluğu’ndaki_Yahudilerin_tarihi


.
Mayer Amschel Rothschild (23 Şubat 1744 – 19 Eylül 1812), Almanya doğumlu Yahudi girişimci ve iş adamıdır. Modern bankacılığın ve küresel ekonominin kurucularından kabul edilir. Dünyanın en zengin ailelerinden birini kurmuştur.
Almanya’da ufak tefek bankerlik işleriyle başlamıştır.
Daha sonra İngiltere’ye göç eden Mayer Amschel Rothschild beş oğlunu beş ayrı ülkedeki şehirlere göndermiştir;
– Londra – İngiltere
– Paris – Fransa
– Frankfurt – Almanya
– Napoli – İtalya
– Viyana – Avusturya
Bankerlikle temeli atılan hanedanlığın bu sayede inanılmaz bir bilgi ağı oluşmuştur.
https://tr.wikipedi0.org/wiki/Mayer_Amschel_Rothschild
.
Edmond James de Rothschild (1845-1934)
James de Rothschild ve Betty’nin (née von Rothschild) en küçük oğlu Baron Edmond de Rothschild , İbranice Benjamin adını taşıyordu. 19 Ağustos 1845’te Hauts-de-Seine, Paris’in Boulogne-Billancourt banliyösünde doğdu.
İkinci Fransız Cumhuriyeti ve İkinci Fransız İmparatorluğu dünyasında büyüdü.
ilk Franco-Prusya Savaşı.

Edmond, Paris’teki evine 1868’de Est demiryolu şirketinin ve diğer aile kaygılarının yöneticisi oldu.
Bölgedeki petrol sahalarının potansiyelini incelemek için Bukharu’ya yolculuklar yaptı.
1877’de kuzeni Wilhelm Carl von Rothschild’in kızı olan Napoli’deki Adelheid von Rothschild (1853-1935) ile evlendi.
Üç çocuğu vardı:
James Armand Edmond (‘Jimmy’) (1878-1957),
Maurice Edmond Charles (1881-1957)
Miriam Caroline Alexandrine (1884-1965).
https://family.rothschildarchive.org/people/50-edmond-james-de-rothschild-1845-1934
.
1924 Büyük İstanbul gazetesi haberi; BARON ROTHSCHİLD BURSA DA
“”””Meşhur milyarder Baron Rothschild ve efradı ailesi Alibon ismindeki yatlarıyla eylülün ikinci gecesi Mudanya ya muvasalat etmiş ve Bursa dan gelen iki Ford otomobille Bursa ya ziyaret ederek aynı gece avdet eylemiştir .
107 ve 108 numarada mukayyed olan bu iki otomobil sahipleri zengin misafirden 150 lira ücret almak insafsızlığında bulunmuşlardır.””””
.

.
Dünyanın en zengin adamı henüz kurulalı 1 sene olmuş bir ülkeye neden gelir? .
Avrupa da Sterlin basan Amerika da Dolar basan rejim değiştiren bu adam neden Türkiye ye gelir ?
Büyük İstanbul gazetesi bu kadar önemli bir ziyareti neden sigara pakedi kadar bir haberde yer verir ?
Bu ziyarette neler yaşandı ?
Bu konuyu araştıran akademisyen oldumu ?
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi