Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
ev / Dil / Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya(Mö. 350); Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya(Mö. 350); Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

Ev / Dil / Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya; Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya

(Mö. 350) ; Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı.

.

.

mö.550 yılında Akdeniz “koloni devletleri”.

.

mö.500 Akmenit İmparatorluğu.

.
Tarihin sadece İmparator olarak tanıdığı Büyük İskender ve savaşları’nın sonucu aslında “bu günkü dünya siyesetine temel oluşturmuştur”…

mö.334-323 Büyük İskender haraketi.
.
Orta Doğu inançlar ve bilim kültürünün Akdeniz’e yayılması bu sayede oluşmuştur. Buradan’da Avrupaya yayılmış ve Avrupa’dan Amerika’ya giderek “dünya siyaseti”ni oluşturmuştur.
.
Büyük İskender’in devrinden önce dünyanın en bilinen bilim merkezi Ortadoğu’dur (Harran-Susa vs.)
.
Büyük İskender’in Orta Doğu Kültürleri’ni bütünüyle yok etmesi bölgede yaklaşık 500 yıl süren bir istikrarsızlığa sebep olmuştur. Yıktığı bu kültür Akdeniz’e(Roma) ve Mısır’a yayılmış oradanda Roma üzerinden Avrupaya geçmiştir.

Büyük İskender büyük bir coğrafya’da bütün kırallıkları yok etmiş ve birçok parça olan bu kültürler Akdeniz’de ortak bir dil(KOİNE-İskenderiye lehçesi) oluşturarak “Roma devletinin oluşmasına imkan doğmuştur”. Koine dili Ortadoğu’da yaygın olarak kullanılmıştır bir ara Yahudiler tarafından da kullanılır olmuştur, Hıristiyanlık öncesi Eski ahit bu dille yazılmıştır,  Zaman içinde İbranice’nin yerine geçmiş İbranice Tevrat’ı anlayamayan Yahudiler için 70 Haham tarafından Tevrat  Koine diyalektine çevrilmiştir.
Kaynak; http://tr.wikipedia.org/wiki/Koini
.

Koine ticaret dili “Akdeniz kolonileri”ni bir bütün haline getirmiştir.
Akdenizdeki İlk büyük İmparatorluk olan Roma’da Hıristiyanlık devlet dini olmuş ve sonra Avrupada’ki devletlerde Hıristiyanlığı seçmişlerdir. Romada’ki nirengi taşı dünyanın merkezi sayılmıştır.

Alıntı; http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_Yunanistanı
.
Musevilik bir ortadoğu dinidir.
Museviliğin dışında “Doğu Kiliseleri” oluşmuştur, bu Doğu Kiliseleri Hıristiyanlığın oluşmasını sağlamıştır.
Bu dönemlerde Hıristiyanlık yeni oluşturulmuştur. Hıristiyanlık Akdeniz’de yayılmış ve “Akdenizdeki Kıyı Kolonileri” Hıristiyan Koloniler olarak Akdeniz’i “Papazların kontrolunda bir deniz” haline getirmiştir. Hıristiyanlık bir avam dinidir, bu dönemde “başlarında kıralları olmayan koloni şehirler” bu “papazların inançları ile yönettiği birer şehir” olmuşlardır. Önce Tevrat sonra İncil’ler KOİNE dili ile yazılmışlar ve bu karışık topluluklar hem dilde, hem inançta birliktelik oluşturmuşladır.

.

Koine-İskenderiye lehçesi Büyük İskenderin lehçesidir, Büyük İskender Ege-Saros bölgesinden Trakyen bir topluluğun insanıdır, İskenderiye lehçesi;  Etrüsk, Pelask(Filistin), Frigya, lidya-  v.s. Akdeniz ve  Anadolu dillerinden oluşan ortak bir yazı ve alfabedir, bugün kullanılan Latin alfabesinin eski halidir.

.

Bu dilin oluşması şüphesiz Akdeniz dillerindeki toplulukların ayni dilin lehçelerini konuşmalarından oluşmuştuır, bu lehçeler bir yazıda toplanmış ve Akdeniz ortak dili Koine oluşmuştur.

.

.

<  Etrüsk kabında Etrüsk alfabesi.

“Akdeniz’de ticaret haraketi” haritası.

.
Roma’dan sonraki ikinci merkezi İstanbul olmuştur ve “dünyanın merkezi İstanbuldaki nirengi taşı(million taşı)” olmuştur.
.
“İslamiyetin doğuşu”na kadar bu durum önce Roma, sonra Bizans devleti ile bölgede yeni İmparatorlukların yönetiminde kalmıştır.
Bu dönemde Avrupa, Küçük Asya , Kuzey Afrika hasta birer devlet olarak hüküm sürmüş ve halklarına eziyet eden onları köle eden birer koloni devleti oluşumunu değiştirmemiştir.
İslamiyetin doğuşu ile dünya bilim merkezi Bağdat olmuştur.
Bu durum yeni bir din olan İslamiyet’in hızla yayılmasını sağlamıştır, halk “İslamiyetin sosyal kurallarını kendilerine yaşam şekli olarak seçmiş” ve Arap İmparatorluğu’nun oluşması ile’de bölgede yeni bir devir başlamıştır. Bu devir kısa zaman içersinde “Türklerin bütünüyle hakim olduğu”  bir devre dönüşmüştür.
Önce Ortadoğu ve sonra Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa Müslüman Türk devletleri ile yönetilmeye başlamıştır.
.
.
“İstanbulun Müslümanlar tarafından alınışı” ile merkez İngiltere Grinnich e götürülmüştür.
.
Tekrar İslamiyetin olmadığı dünya coğrafyalarında koloni devletler düzeni oluşturulmuş ve bu yeni koloni devletler bazı Avrupa Hıristiyan Devletleri tarafından “köle ülke” olarak yönetilmiştir.
.
BU AVRUPA KOLONİ YÖNETİCİLERİ BİRLEŞİP BİRLEŞİK DEVLETLER ADI İLE İSİMLENDİRİLMİŞLERDİR.
.
EN SONUNDA BU YÖNETİCİ DEVLETLER ARALARINDA BİRLİK KURUP BÜYÜK EKONOMİK GÜCÜ OLUŞTURMUŞLARDIR, BU BİRLEŞİME G8 ÜLKELERİ DEMİŞLERDİR.
.
.
BU ÜLKELER BUGÜN DÜNYADAKİ BÜTÜN EKONOMİK VE SİYASİ HARAKETLERİN YÖNETİCİSİDİR…
.

Kaynak; http://en.wikipedia.org/wiki/Koiné_language
.

Irak Koine lehçesi Irak Koine-Numune (Linda George tarafından ses). o Hakkari ve Urmian lehçelerin fonetik özelliklerini bir araya nasıl dikkat edin.

Ayrıca rafine Urmian ve Standart Asur olarak bilinen Irak Koine, Hakkari ve (yukarıda listelenen) Ninova Plains kalın kırsal aksan arasında bir uzlaşma ve Urmi’deki prestijli dilidir. Irak Koine gerçekten yeni bir lehçesi ama lehçelerin tamamlanmamış bir birleşme anlamına gelmez. Koine eklemlenme şekilde, artikülasyon yerinde ve ünsüz küme oluşumları açısından Urmian daha çok benzer.

Koine ortaya çıkması konuşulan lehçelerin kalanı kaybolduğu anlamına gelmiyordu. Bazı Süryaniler kırsal kesimde kalan ve kentsel alanlarda taşındı ilk nesil hala kendi ana lehçeleri muhafaza gerçeği nedeniyle Ashiret lehçeleri hala aktifti. Orijinal Ashiret lehçelerin Elemanları hala özellikle yaşlı konuşmacıların ki, Irak Koine görülebilir.

.

Yahudi-Roma Savaşları , Doğu Akdeniz Yahudilerinin Roman İmparatorluğu’na karşı 66 ve 136 CE arasında bir dizi büyük ayaklanma yapmıştı .

Wikipedi…


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


Güneş dil teorisi üzerine yazılmış kitap örnekleri

“Bunlar Güneş’in kelimeleri” Büyük kral, Müsilis ve ” Güneş Dili “

.   Diller kutsaldır, yazılar daha kutsaldır… Yazılar bir inanç kültürünü de göstermektedir, ayni dili …


Medinet_Habu_Ramses_III._Tempel_Nordostwand_Abzeichnung_01

Deniz insanları “Trakyenler” mi !!..

. Ramses III. Belgelerinde Mısır devleti ile Deniz insanları savaşı belgelenmiştir, tarih Mö.1200 lü yıllardır… …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


 


*


Hakkında antikor