Çandarlı, Candaroğulları ve Osmanlı İmparatorluğuna 4 sadrazam veren candar köyü 1364-1499

.
Çandarlılar (Çandarlı ailesi), yetiştirdikleri dört büyük sadrazam ile Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde gerek askeri ve gerek idari ve siyasi alanda teşkilatlandırılmasında birinci derecede rol oynayarak büyük emekleri geçmiş, İstanbul’un fethi öncesindeki yaklaşık yüz yılın isimleriyle birlikte anılmasına yol açmış bir ailedir. 15. yüzyıl sonlarında ailenin bir diğer ferdi de kısa bir süre için sadrazamlık yapmıştır.
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa 1364–1387 I. Murat
Çandarlı Ali Paşa 1387–1406 I. Murat – I. Bayezid – (Fetret Devri)
Çandarlı Birinci İbrahim Paşa 1421–1429 II. Murat
Çandarlı Halil Paşa 1439–1453 II. Murat – II. Mehmet
Çandarlı İkinci İbrahim Paşa 1498–1499 II. Bayezid
.
Ailenin kökeni Ankara’nın Nallıhan ilçesinin Cendere köyüne uzanmaktadır.
Candarlı beyliği ile bağı olup olmadığı bilinmez.
Osmanlıya 4 sadrazam yetiştiren bu köy bugün terk edilmiş bir görünümdedir, köyün ilkokulu dahi kapatılmıştır.


.
Candaroğulları
15. Yüzyılın ortalarında Sinop, Candaroğullarının ve Karadeniz’in en müstahkem kalelerinden biri olup, bir rivayete göre 400 topu vardı; kalede 10.000 muhafız ve 2.000 topçu bulunuyordu; Limanında Candaroğullarına ait 900 tonluk bir gemi vardı, Osmanlılarda henüz bu büyüklükte gemi yoktu ve İsmâil Bey’e ait olan bu gemi Osmanlı denizciliğinde benzeri yapılmak üzere bir örnek olmuştu.

Candaroğulları Beyliği, Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışından sonra Kastamonu ve çevresinde kurulan bir Türkmen beyliğidir.
Denizci özellikleri, Sinop’ta kurdukları tersanenin Osmanlı Devleti’ne katılması ve geliştirilmesi, Osmanlı Donanması’na güç kattı. Kastamonu’nun Küre ilçesindeki bakır ocakları, Beylik daha Osmanlı Devleti’ne ilhak olmadan önce, Osmanlı Devleti’nin top üretimi için kullanılmıştır.
Yıldırım Bayezid, Anadolu’daki birliği sağlama yolundaki çalışmaları sırasında Candaroğulları topraklarına sahip olmuş, fakat Sinop’ta Candaroğulları Beyliğini devam ettirmiştir. İsfendiyar Bey Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra Timur’un hakimiyetini tanıdı. Bunun karşılığında da eski Candaroğulları toprakları kendisine verildi, böylece Kastamonu’ya yeniden hakim oldu.
İsmail Bey tahta geçtiğinde Kızıl Ahmed Beyin isyan etmesi sonucu beylik sona doğru sürüklendi. Nihayet 1461 yılında II. Mehmed’in Trabzon seferi öncesinde Candaroğulları, Osmanlı İmparatorluğu topraklarına tamamen katıldı.

.
.

Hakkında Türk Bilimi