ÇİFT BAŞLI KARTAL TAMGASI TARİHİ

MÖ. 4000-3000 ÇİFT BAŞLI KARTALIN İLK GÖRÜLDÜĞÜ SUMER ŞEHRİ LAGAŞ


Sumerler, kartal tamgasının ilk görüldüğü Türk medeniyetidir.
Çivi yazıların oluştuğu çif başlı kartal tamgalı tarihi Lagaş Sumer şehrinin antik belgelerindeki yazıların çivi yazısı öncülleri olduğu görülmektedir, bu yazılar hiyeroğlif yazıların çizgiye dönüştüğü ve çizgilerin çivi yazısına dönüştüğü yazılardır.
Lagaş çift başlı kartal tamgasının ilk görüldüğü Sümer yerleşim yeridir.
Bir tahmine göre, Lagaş MÖ. 2075 den MÖ. 2030 a kadar dünyanın en büyük şehriydi.

MÖ. 1600 HİTİT-ETİ ÇİFT BAŞLI KARTALI


Hititler hem çivi yazısı hem de çift başlı kartal tamgasını kullanan ikinci Türk medeniyetidir.

.

1037 BÜYÜK SELÇUKLU TAMGASI ÇİFT BAŞLI KARTAL


Büyük Selçuklu Türk devletinin iki öneli tamgası vardır, biri üzerinde ok ve yay bulunan sekiz çift başlı kartal tamgası diğeri sekiz köşeli tamga.

.

1077 ANADOLU SELÇUKLU ÇİFT BAŞLI KARTALI


Türk Anadolu Selçuklularının iki tamgası sekiz köşeli tamga ve çift başlı kartal tamgasıdır.

.

1200 CENGİZ HAN ÇİFT BAŞLI KARTALI


Bu tamga Hıristiyan Nasturi Türkler tarafından kullanıldığı bilinmektedir.

.

1260-1453 BİZANS ÇİFT BAŞLI KARTAL TAMGASI


1204 Yılınıda yıkılan Bizans, Türk Anadolu Selçuklularının yadımı ile 1260 yılında tekrar kurulmuştur, bu ikinci kuruluşunda çift başlı kartal tamgası kullanılmaya başlanmıştır.

1433 KUTSAL ROMA GERMEN DEVLETİ ÇİFT BAŞLI KARTAL TAMGASI


Büyük Romanın bölünmesi ile oluşan Batı Roma devleti Konstantinolopis-İstanbul alındıktan sonra Batı roman çift başlı kartal tamgasını kullanmaya başlamıştır, yeni yönetimin adı Kutsal Roma-Germen devleti olmuştur.

1472-1917 RUSYA ÇİFT BAŞLI KARTAL TAMGASI


Rusya III. İvan, 1472’de son Bizans İmparatoru XI. Konstantinos Paleologos’un yiğeni Sophia Palaiologina ile evlenince Moskova Bizans terimlerini, ritüellerini, unvanlarını ve hala Rusya arması olarak kullanılan çift başlı kartal amblemini kabul etti, bu tarihten sonra Rusya kendini Ortodoks Hıristiyalığının merkezi gücü olarak tanımlamıştır.

YAKIN DÖNEM AVRUPA ÇİFT BAŞLI KARTAL TAMGALARI


Avrupa ülkelerinde yakın dönemde birçok küçük yönetimler çift başlı kartalı kullanmışlardır.

Çift başlı kartalın Sumerlerle başlayan tamgası dünyanın yeni medeniyetlerine tamga olmaya devam etmektedir.
.
.

 

 

Amerikan İnuit yerli halkı çift başlı kartalı.

Günümüz İnuit kültüründe hala kullanılmaktadır.
.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi