ev / DİL / ÇOK DİLLİ BİR TİCARET MİLLETİ YAHUDİLER

ÇOK DİLLİ BİR TİCARET MİLLETİ YAHUDİLER

Yahudiler Akdeniz ticareti tarihinin ticaret insanlarıdır.
Akdeniz tarihi dünyadaki çok hareketli tarihlerin başında gelir, Akdeniz’de sürekli yeni devletler hakimiyeti görülmüştür.
Akdeniz tarihinin önemli ticaret tarihi Yahudi toplumu tarafından yapılmıştır, hatta Akdeniz koloni devri çok uzun Yahudi ticaret kolonilerinin olduğu uzun yılların tarihidir.
Birçok farklı milletin olduğu geniş coğrafyalarda ticaret yapmak öncelikle dil bilmek ile mümkündür, bu sebepten Yahudi ticaret toplumu çok dil bilen toplumdur.
Zaman zaman Koine diller oluşturulmuş ise de bölgesel dillerin hakimiyeti hiç bir zaman gücünü kaybetmemiştir.
Yahudiler dünyada en çok dile sahip toplumdur.
Günümüzde dünyanın birçok yerinde farklı dili konuşan Yahudi toplumları vardır.

Harita günümüzde dünyada konuşulan Yahudi dillerini göstermektedir.

Dünyanın en son Koine ticaret dili İngilizce’dir, İngilizce 450 yıllarında Roma’nın çökmesi ile Roma medeniyetinden İngiltere adasına yerleşmiş yabancılar(özellikle ticaret yapan Yahudiler) ın etkisi ile oluşmuş bir dildir.
.
.

Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya(Mö. 350); Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

Büyük İskender’in oluşturduğu sosyal coğrafya(Mö. 350); Akdeniz ortak dili KOİNE; Musevi ve Hıristiyanlığın ortaklığı (Mö. 350).

.

Osmanlı devleti ülkelerarası ilişkilerdeki dil çevirmenlik tarihi ve Yahudi dil çevirmenler..

Osmanlı devleti ülkelerarası ilişkilerdeki dil çevirmenlik tarihi ve Yahudi dil çevirmenler..

.

Osmanlı padişahları’nın kadınları için, dış dünya ilişkileri hizmetlileri; Yahudi “Kira” kadınlar.

Osmanlı padişahları’nın kadınları için, dış dünya ilişkileri hizmetlileri; Yahudi “Kira” kadınlar.

.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi