Çolpan Ata; Ata topraklarında antik bir tarihi alan

.


Türkçe bir kelime olan Çupan Ata ya da Çolpan Ata bu antik bölgenin ismidir.
Türklerde Çolpan Sabah yıldızı anlamındadır.
Çoban Sürünün yöneticisidir.


Ata Türklerde gen taşıyıcısı bilge olarak bilinir.


.
Bölgede taşlara resimler işlenmiş bir inanç merkezi bulunmaktadır, 1200 lü yıllara ait olduğu düşünülmektedir.


.
Issık köl- sıcak göl buz tutmayan bir göldür, burada antik dönem insan yaşamının olduğu bilinmektedir.

Ayni isim ile İran’ın kuzeyinde Türkmensahra bölgesinde bir yer bulunmaktadır ve bu yer kutsal bir alan olan Halit nebi mezarlığıdır.
.
Ata Kültürü Türklerin geçmişi ile ilgilidir, Türklerde Ata tanımlı birçok yer bulunmaktadır.

.

Yasak kutsal meyva; Alma- Elma’nın Ata şehri – Alma Ata ve tarihi kültürü.

Yasak kutsal meyva; Alma- Elma’nın Ata şehri – Alma Ata ve tarihi kültürü.

Tanrı Dağlarında tanrıya yakın olmak – “Nuh Nebi’den kalma” Halit Nebi kutsal kabri ve inananların antik mezarları- Tangri Dagi Cupan Ata Turkmensahra-Kalaleh-İran.

Tanrı Dağlarında tanrıya yakın olmak – “Nuh Nebi’den kalma” Halit Nebi kutsal kabri ve inananların antik mezarları- Tangri Dagi Cupan Ata Turkmensahra-Kalaleh-İran, Yığın-Kopet dağ.

.

Hakkında Türk Bilimi