Dağistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Japon milletleri kültür bağı

 

Resimdeki sol iki bayrak Kazakistan ve Dağistan bayraklarıdır.

Bu bayraklarda önemli bağlar bulunmaktadır.

En önemli bağ güneş inancı dönemi bağıdır, her iki bayrakta güneş kutsaldır, Dağistan bayrağında kartal güneşe  kanatlarını açıp dua ederken, Kazakistan bayrağında kartal kutsal güneşi taşımaktadır.

Her iki güneşte Buta- Hayat tamgaları bulunmaktadır.

Üçüncü ve dördüncü bayraklarda da güneş tamgası vardır, Kırgızistan bayrağında Buta tamgaları bitişik yapılmıştır, Japon bayrağı ise  sadece güneş tamgalıdır.

.

Kırgızistan kaya resimlerinde güneş ve günümüz kültüründe devam eden “Güneş bala” sanat eserleri.

Güneş inancı eski Türklerde kutsal olan bir inanç kültürüdür.

.

 

Hakkında Türk Bilimi