DERSANE, TERSANE, TERZİHANE, TERSİNE MÜHENDİSLİK TANIMLARINDAKİ BAĞLAR

Bu tanımlar her kelimede sadece tek harfin farklı olduğunu gösteriyor, bu fark kültürlerdeki zamanın işleyişidir, diller canlıdır ve işte böyle evrim oluştururlar.
Diller coğrafya ve kültürler arasında canlı hareket eden özelliktedir.

Tar; Türkçe, işlem
Tarım; Türkçe, işleme
Ter; Türkçe, işleyiş
Ters; aksi yönde
Tersine mühendislik; çözüm mühendisliği, Bir yapının çözülmesi, yapısının, işlevinin veya çalışmasının, akıl yürütme analiziyle keşfedilmesi işlemidir.
Tersane; Türkçe, işleyiş hanesi, bu tanım “Tersine mühendislik” tanımının benzer tanımıdır.
Tersanà, Tersane kelimesinin İtalyanca’da okunuşudur… İtalyanca; Türk dilinin Avrupa’da’ ki en yakın dilidir.
Terzihane; Türkçe, kesip biçme yeri, bu tanımda da “Tersine mühendislik” mantığı vardır, kumaşlar kesilip parçalara ayrılır ve daha sonra istenilen yeni yapı oluşturulur.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tersine_mühendislik

Dar; Arapça işlem
Dār sinā; دار صناعة; ortaçağ Arapçasında “üretim evi”
Ders; bir sınıfta, belirli bir konuda ve sürede öğrencilere bilgi verme
Dersane; öğretim yeri
Bu tanımlardaki en önemli belirteç Türkçe’deki T harfi Arapça’da D olmuştur…
Osmanlı döneminin Arapça etkileri ile Tersane kelimesi okullarda Dersane olarak işlenmiştir, Türkçedeki “til” sözünün “dil” olarak değişimi gibi…

Arsenal; Tersane kelimesinden T harfi çıkarılmış ve al ilave edilmiştir…
12. yüzyılda İtalyan denizcilik cumhuriyetlerinde bu kelime, bir donanma tersanesini, gemi inşa etmek için bir yer ve gemiler için askeri silahlar ve silahlı gemileri tamir etmek için kabul edildi.
Geç ortaçağ yüzyıllarında, Avrupa’daki bu türden en büyük cephanelik Venedik Arsenal’iydi.
12. yüzyıl İtalyan-Latin, “darsena ve arsena” yazımlarına sahiptir.
14. yüzyıl İtalyanca ve İtalyanca-Latince yazımlar arasında “terzana, arzana, arsana, arcenatus, tersanaia, terzinaia, darsena” tanımları bulunur.
15. yüzyıl tarcenale yer alır, bunların tümü bir tersane anlamına gelir ve çoğu durumda donanma inşa etme faaliyetine sahiptir.
16. yüzyılda Fransızca ve İngilizce’de bir cephanelik, bir donanma tersanesi ya da bir cephanelik ya da her ikisiydi.
Bugünün Fransız cephaneliğinde, 16. yüzyılda olduğu gibi aynı ikili anlamlara sahip olmaya devam ediyor.

Arsenal: دار صناعة dār sināʿa, literally “house of manufacturing” but in practice in medieval Arabic it meant government-run manufacturing, usually for the military, most notably for the navy.
In the Italian maritime republics in the 12th century the word was adopted to designate a naval dockyard, a place for building ships and military armaments for ships, and repairing armed ships. In the later-medieval centuries the biggest such arsenal in Europe was the Arsenal of Venice. 12th century Italian-Latin has the spellings darsena and arsena. In 14th-century Italian and Italian-Latin the spellings included terzana, arzana, arsana, arcenatus, tersanaia, terzinaia, darsena, and 15th century tarcenale, all meaning a shipyard and in many cases having naval building activity. In 16th century French and English an arsenal was either a naval dockyard or an arsenal, or both. In today’s French arsenal continues to have the same dual meanings as in the 16th century.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_English_words_of_Arabic_origin_(A-B)

Venedik’in zenginliği ve gücü, Akdeniz’deki ticareti kontrol etme becerisinde yatıyordu.
Bu, son derece büyük bir donanma ve ticaret gücü olmadan mümkün olmazdı.
1450’ye gelindiğinde, hem Venedikli tüccarlar için ikmal gemisi hem de Venedik donanması için savaş gemisi olarak 3.000’den fazla Venedik ticaret gemisi faaliyet gösteriyordu.
Venedik, Ege Denizi, Epirus, Mora ve Candia Krallığı’ndaki (modern Girit ) tersaneler dahil olmak üzere Yunanistan’daki donanma istasyonları ve onarım amacına hizmet eden Venedik cephanelikleri ağının bir parçası olarak Korfu’da bir cephanelik inşa etti. Korfu dışında, Yunanistan’daki bu tür yerler arasında Methoni, Koroni, Chalkis, Preveze, Chania ve Heraklion vardı.
Korfu’daki Gouvia’daki cephaneliğin, adada konuşlanmış iki filo barış zamanında yıllık seferlerinden döndükten sonra kış aylarında gemi onarımları için kullanılması gerekiyordu. Cephanelik aynı zamanda Venedik gemilerinin deposu olarak da kullanılıyordu.
Bununla birlikte, Venedik Senatosu , Venedik’teki kendi cephaneliğinin operasyonlarını korumak için, Korfu cephaneliğinde gerçekleştirilen onarım faaliyetlerini sınırlamayı seçti. Sonuç olarak, Gouvia’daki tersane operasyonları temizlik ve kalafatlama gibi temel bakımlarla sınırlıydı, ve birçok kaptan hasarlı gemilerini cephanelikte tamir etmek yerine onları batırmayı seçti. Zaman geçtikçe, bölgede hizmet verilen gemilerin sayısı azaldı.

Tersane kelimesinin kökeni İtalyanca’da tersanà den gelir… (bu tanım Türkçedir, İtalyanca Türkçe kökenli dildir)
https://tr.wikipedia.org/wiki/Tersane

Ayrıca bu bağlantı da incelenebilir.
https://en.wikipedia.org/wiki/Arsenal_(disambiguation)

.
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi