DEVLET YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİNDEKİ KONSESNUS NEDİR ?

Herkesin işine gelen ortak yönetici kişi seçimi.. KONSENSÜS…
Devletler arası yönetimlerde devletlerin tümünü veya güçlü olan yönetimleri temsil eden kişiler konsensüs-ortak karar ile yönetime getirilirler.
Konsensüs kararı, dile getirilen tüm endişeleri dikkate alır. İdeal durumda bu, hiçbir itiraz olmadan gerçekleşir, ancak çoğu zaman ulaşılabildiği kadar geniş bir anlaşmaya varmak zorunda kalınır. Geniş bir anlaşma olmadığında, fikir birliği oluşturulur.

Konsensüs demokrasisi, bir demokraside konsensüsle karar alma ve üstün çoğunluğun yasama sürecine uygulanmasıdır. Azınlık görüşlerinin oy kazanan çoğunluk tarafından potansiyel olarak göz ardı edilebildiği çoğunlukçu demokrasi sistemlerinin aksine, mümkün olduğu kadar geniş görüş yelpazesini içeren ve dikkate alan bir karar alma yapısıyla karakterize edilir.

Bir çok devletteki halk tarafından bu fark edilmez, çünkü konsensüs ile gelen kişiler yönetilen halkı temsil etmezler..
Konsensüs ile gelen kişiler milli olmazlar, fakat milliyeti olan devlette yönetime getirilmiş ise, yönettiği devleti korumaya alır bu durum onu getirenler tarafından istenmediği için yönetimden alınır, alınamıyor ise bertaraf edilir, çoğunlukla gizemli şekilde öldürülür..
konsensüs yöneticileri onu yönetime getiren güçlerin ona verdiği talimatları uygulama görevi vardır, bunlar genellikle sıra dışı uygulamalardır, yani uygulanan toplumun sosyal kurallarına ve isteklerine çoğunlukla uymaz.. zaten toplumun yönetimine getirilmesinin sebebi “toplumu istedikleri doğrultuda yönetmek” tir…

Aslında konsensüs bir tedavül hareketidir, yani kullanımdan kaldırma hareketi, tedavül sadece kullanımdan kalkan para, mal veya eşya değildir, yönetimler ve yöneticiler de de tedavülden kalkar…
.
.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi