DİLLER ORTAKLIĞI

.
Millet dilleri
İnanç dilleri
Ticaret dilleri


.
Millet dilleri: Milletleri temsil eder, milletleri ayırır, özel kılar
Milletlerin ortak iletişimi, milletleri temsil eder, birçok yerde hakim milletlerin oluşturduğu devlet dili konumundadır, milletlerin özelliğine göre milletlerin oluşturduğu dildir.
İlk insan toplumundan başlayarak gelişen, toplumla büyüyen, günümüze kadar gelen coğrafya-millet etkili dilidir.

İnanç dilleri: Toplumların millet ilişkilerini temsil eder, milletleri karıştırır ortadan kaldırır.
Milletlerin büyük güç oluşturmadığı coğrafyada, milletleri ortadan kaldırır, kitlesel ortaklık oluşturur, güçsüz yönetim insanlarının oluşturduğu milletler arası dildir
İnsanlık tarihinin çaresizlik hallerinde oluşmuş toplumları birleştirmiş, birlikte yönetimler felsefesinin dil oluşumudur.

Ticaret dilleri: Toplumların ticaret ilişkilerini temsil eder, milletlerin özelliklerini karıştırır.
Ticaret yapılan ayrı dillerdeki toplumlarda birleşik iletişim kurmak için oluşturulur, ticaret insanlarının oluşturduğu milletler arası dillerdir.
Gelişmiş ve gelişmemiş toplumların arasında üretim değişimi sağlayan sosyal hareket için oluşmuş meslek insanlarının işini kolaylaştırmak için güçlü tüccarlar tarafından oluşturulan milletler arası dillerdir
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi