Ege Denizinde Bizans’ı destekleyen Anadolu Selçuklu denizcilik tarihi 1081-1426

.


.

İslamiyetin yayılımı ile başlayan Bizans İslamiyet ilişkileri çok dalgalı bir tarih izler.. aralarında zaman zaman savaş bazen de işbirliği görülür.
Bizans’ın İslamiyet ile ilişkilerinden rahatsız olan Batı Roma kalıntıları seferler düzenleyerek doğu Akdeniz’de hakimiyet kurmak için savaşmışlardır, bu savaşlara Haçlı Savaşları denir.
Bizans’ın Haçlı Seferleri ile yıpranıp, 4 Haçlı Seferi ile Haçlı Orduları ve Bulgar şişman Türkü tarafından yıkılmasından sonra Ege bölgesinde Selçuklu beyleri hakimiyet dönemi başlamıştır..
Tarihin ilginç kayıtlarında bu beylikler Bizans ortaklığı beyliklerdir ve Ege denizindeki Selçuklu beyliklerini Bizanslılar yine Selçuklu  beyliklerini kışkırtarak Selçuklu beyliklerini ortadan kaldırtmışlardır, son ve en güçlü Selçuklu beyliği Osmanlı beyliği Bizans’ı ortadan kaldırarak imparatorluk olmuştur.
.


1081-1097 Çaka beyliği
1261-1424 Menteşe beyliği
1297-1360 Karesi beyliği
1299-1922 Osmanlı beyliği
1306-1350 Ece beyliği
1308-1426 Aydın beyliği
1313-1412 Saruhan beyliği
.
.
1081 Çaka bey
1071 yılı sonrasında Anadolu’ya yapılan Selçuklu akınlarına katılan ve 1078 civarında Bizans İmparatorluğu’na esir düşen Çaka Bey, İmparator III. Nikiforos’in dikkatini çekerek protonobilissimus unvanıyla saraya alındı. 1081’de imparatorluğa I. Aleksios geçince kendisine verilen unvan ve ayrıcalıkların geri alınması sebebiyle saraydan ayrıldı. Aynı yıl, İzmir tarihindeki ilk Müslüman Türk hâkimiyetini sağladı

Çaka Bey, Bizans ile Peçenekler arasındaki mücadeleden de faydalanarak 1081 yılında Bizans’ın elindeki Smyrna’yı (İzmir), yaklaşık 8.000 askeriyle ele geçirdi.
Buradaki Rum ustaları kullanarak 40 parçalık bir donanma oluşturdu.
Donanmanın oluşturulduğu 1081 yılı, aynı zamanda Türk Deniz Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilmektedir.

1092 yılında I. Aleksios, Konstantinos Dalassenos yönetimindeki donanma ile İoannis Dukas komutasındaki kara ordusunu Çaka Bey’in üzerine gönderdi.
Bizans kuvvetleri Çaka Bey’in kardeşi Yalvaç’ın yönetimindeki Lesbos’u kuşatırken; Çaka Bey ise donanmasıyla birlikte ada açıklarında mevzilenmişti.
Üç ay kadar süren mücadeleler sonrasında Çaka Bey, Smyrna’ya serbest dönebilme şartıyla adayı terk etti.
Hemen ardından Bizans donanması Samos’u da geri alarak Konstantinopolis’e döndü.
Bir müddet sonra, Bizans donanmasının Girit ve Kıbrıs’taki isyanlarla uğraşmasını fırsat bilen Çaka Bey, Ege adaları üzerinde yeniden hakimiyet kurdu ve Çanakkale Boğazı’da kadar Batı Anadolu’yu kontrolü altına aldı.
Aynı yıl içerisinde Adramytteion’u (günümüzde Edremit) ele geçirmesinin ardından, Abidos’u (günümüzde Nara Burnu, Çanakkale) kuşattı.
Bunun üzerine I. Aleksios, Çaka Bey’in hem Bizans hem de Selçuklular için bir tehlike olduğunu savunarak I. Kılıç Arslan ile Çaka Bey’e karşı bir ittifak kurdu.
Abidos kuşatması esnasında Bizans donanması denizden, Selçuklu ordusu ise karadan Çaka Bey’e karşı harekete geçti. İki devlet arasındaki ittifaktan haberi olmayan Çaka Bey, I. Kılıç Arslan ile bir görüşme talep etti. Kendisini merasimle karşılayan I. Kılıç Arslan, verilen ziyafet sırasında kılıcını çekerek Çaka Bey’i öldürdü.

1. Çakabey’in öldürülmesi dönemi Anadolu Selçuklu devleti (1097)

2. Büyüyen Bizans devleti ve küçülen Anadolu Selçuklu devleti (1101)

.

Ege, Çanakkale boğazı ve Marmara bölgesinde Türk tarihinin ilk donanması-Bir Türk denizcisi; ÇAKA BEY-Tzachas; ö. 1092


1300 Karesi Bey
Karasi Bey (d. ? – ö. 1330 Karesi), 13 ile 14. yüzyılda yaşamış, Karesi Beyliği’nin ilk beyi ve Kalem Bey’in oğludur. Gerçek adı İsa olduğu için herkes ona “Kara İsa Bey” demişlerdir. Beyliğin yönetimini 1328’de kardeşi Demirhan Bey’e (1328-1345) bırakmıştır.
Mudebbir (Düzenleyici) bir hükümet reisi olan Karesi bey Marmara ve Adalar denizi sahillerini elde ettikten sonra bir deniz kuvvetleri tedarikine de önem vermiş ve donanma meydana getirmiştir[1][2]. Karesi Bey 1330 (Hicri 751)’de ölmüştür.
Karesi Beyliği, deniz gücü bakımından komşusu olan Osmanoğulları Beyliği’nden daha güçlüdür. Demirhan Bey halkına kötü davranmıştır. Bu durumdan şikayetçi olan halk ve beyliğin ileri gelenleri; Bursa’daki Dursun Bey’i davet etmiştirler. 1345 yılında Orhan Gazi ile birlikte gelen Dursun Bey, Bergama kalesine sığınan abisi Demirhan Bey tarafından öldürülmüştür. Bu duruma çok üzülen Orhan Gazi, halkın ve ileri gelenlerin de isteği üzerine 1361 yılında Karesi Beyliği topraklarını Osmanlı topraklarına katmıştır.

Çanakkale boğazında yeterince bilinmeyen denizci bir Selçuk tarihi, Karesi Beyliği, 1302-1361


.
1306 Ece bey
Ece Bey İslâm’a davet için Hıristiyan topraklarına yolladığı müridlerinin ilki olan Sarı Saltuk’un yanında yetiştiği sanılmaktadır. Saltuknâme’ye göre Sarı Saltuk’un halefi Ece Bey’dir.
Sarı Saltuk gördüğü bir rüya üzerine Ece Bey’i halefi olarak vasiyet etmiştir. Bu rüyada Ece Bey yeşil kanatları ile gökyüzünden Rumeli ve Anadolu’ya ışıklar saçarak uçmakta ve Sarı Saltuk’tan sonra Türkmenler’in başına geçmektedir.
ECE BEY – Zerrin Günal-cilt: 10; sayfa: 380

Bizans kaynaklarına göre Ece Halil, Katalanlar’ın Trakya’da Bizans aleyhine sürdürdükleri faaliyetleri önlemek için İmparator II. Andronikos tarafından bu bölgeye gönderilen Türkopoller’in (Bizans hizmetindeki hıristiyanlaşmış Türkler) reisi idi.

Sarı Saltuk’un halefi Ece Bey ve Ece Beyliği – ..1300…


.
1308 Aydın bey
1308’de Aydın ve çevresinde kuruldu. Devletin kurucusu Aydınoğlu Mehmed Bey, Germiyanoğlu Yakub Bey’in ordusunda subaşıydı (ordu komutanı) ve Germiyanoğulları Beyliği’nin Batı Anadolu’daki sınırlarını genişletmekle görevlendirilmişti. Bizans’tan Birgi’yi aldıktan sonra bağımsızlığını ilan etti; Birgi’yi babasının adıyla anılan beyliğinin başkent yaptı (1308). Kente, kendi adıyla anılan bir ulu cami ve külliye inşa ettirdi. Birgi’nin ardından Ödemiş, Sultanhisar ve İzmir’i de topraklarına kattı. Ayasuluk’ta (bugünkü Selçuk) Aydınoğullarının ilk donanmasını kurdu. Topraklarını beş oğlu aarasında paylaştırdı. İzmir valiliğine oğullarından Umur Bey’i getirdi. Ayasuluk’taki donanma, Umur Bey’in komutasında Ege adalarına ve Rumeli kıyılarına akınlar yaptı.
http://www.turkbilimi.com/egede-bir-selcuklu-tarihi-aydinogullari-1308-1426/
.
1350 Süleyman Paşa
Gazi Süleyman Paşa veya Süleyman Gazi (1316 (?) – 1357/1360 arası), Osmanlı Padişahı Orhan Gazi’nin büyük oğlu olup, annesi (Holifera / Olivera)(Nilüfer Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye, başka bir deyişle Avrupa’ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan şahsiyettir ve Rumeli Fatihi olarak bilinir.
Ölümü ve tarihi konusunda farklı görüşler mevcuttur.
Bir görüşe göre 1360’ta, Bolayır ile Seydikavağı arasında doğanla avlanırken atından düşerek vefat etmiş, cenazesi vasiyeti doğrultusunda Bolayır’da imareti civarında yaptırmış olduğu türbeye defnedilmiştir.

Gelibolu fatihi Gazi Süleyman Paşa ve Osmanlı İmparatorluğu yükseliş döneminde karanlık bir dönem


.
.

BU TARİH ANADOLU SELÇUKLU TÜRKLERİNİN TÜRKLERLE, YANİ KENDİ BOYLARI İLE  SAVAŞIDIR..

Türkler yine Türkler tarafından yok edilerek Anadolu’da var olma savaşı vermişlerdir.

Türklerin Hristiyan devletlerde savaşçı asker olmasına TÜRKOPOL denmiştir, Bizans – Selçuklu savaşlarında Türkler her iki tarafta savaşmışlardır
.

Hakkında Türk Bilimi