EN BÜYÜK ÖĞRETMEN HAYATTIR

.
İnsanlar yaşadıkça yaşamı içerisindeki şahit oldukları ona hayatı öğretir.


.
Her insanın kendine özel hayatı vardır… ayni ANA dan ikiz doğsalar dahi yaşamlarında farklı şahit oldukları AN lardan dolayı ayni yaşamı sürdüremezler..
.
Annesi ilk öğretmenidir
Aile yapısı ikinci öğretmenidir
Üçüncü öğretmeni kültür toplumudur, toplum veya toplumsal hareketler toplumdaki insanların asgari ortaklığıdır.
.

.
Okullarda öğretmenlerimizin verdiği hayat dersleri raydaki tiren gibidir, herkese eşit ve kitaptaki derslerin sınırları ile belirtilen bir öğretim sistemidir…
.
Günümüz eğitim sistemi bireylerin fikir ve davranışlarına kapalı kaldığı takdirde ÖĞRETİM KURUMU olmaz,…. EĞİTİM KURUMU olur…
.
EĞMEK bir varlığı yöneltmektir.. ÖĞMEK varlığı yüceltmektir.
.

.

Hakkında Türk Bilimi