Eski Türklerde “güçlü” tanımı; ÇOR – ÇAR – ÇERİ ve T tamgası.

Bu yazıt çok önemli bir tamgayı barındırıyor, burada bir av sahnesi ve bir güçlü yönetici bulunmaktadır, bu yazıt birçok benzer kaya resimlerine ışık tutmaktadır.

ÇOR Türk dilinde güçlü yönetici
ÇAR Rus kültüründe güçlü yönetici
ÇERİ Osmanlı devletinde asker- güçlü er


Kırgızistan Ala tau-dağ’daki kaya resmindeki KUTÇOR yazısı ve kaya resmindeki GÜÇLÜ YÖNETİCİ eski Türklerde kullanılan ünvandır, buradaki resimler Türkiye- Anadolu Latmos dağında benzer resimlerin varlığı iki coğrafya ve iki kültürün akrabalık varlığını göstermektedir.
Özellikle Anadolu’ya Türkler ne zaman geldi tartışmaları için önemli bir örnektir..

Eski Türkler “Tağ” diye tanımlarlar, Anadolu eski tanımı ise Tau (Tauru s), Türkçe’de A la Tağ olarak tanımlandığında La Tmo s olarak geçmektedir.
.
.

Sarı nehir’de Xian-Han bölgesinde Türk- Çin tarihi ve “Karı Çor Tigin” kaya yazıtı.

Sarı nehir’de Xian-Han bölgesinde Türk- Çin tarihi ve “Karı Çor Tigin” kaya yazıtı.

Orhun R tamgası tarihi ve gizemi

Orhun R tamgası tarihi ve gizemi

.

Coğrafyalarda bir inanç göstergesi, Tau- T tamgası

Coğrafyalarda bir inanç göstergesi, Tau- T tamgası

.
.
.
.
.

Hakkında Türk Bilimi