Evliya Ata şehri Taraz- kumlar altında kalan şehir

.
Taraz, Tarâz veya Tıraz, Talas, Jambıl, Cambul ve Evliya Ata Kazakistan’ın Jambıl Eyaletinin merkezi olan bir şehirdir.
Güney Kazakistan’da, Kırgızistan sınırına yakın olup Talas Nehri (Taraz) üzerindedir.

Tarih; Türkler ayrıca Evliya Ata- Talas şehrine Altun Argu uluş (Altun Aryu ulus) adını vermişlerdir.
.
Xuanzang- Erken Tang devrinden tanınmış bir Çinli Budist rahip, bilgin, gezgin ve dilmaç, 629 yılında Talas’ı gezmiş ve daha sonra şöyle yazmıştır:
“Yolda batıya doğru bin kaynak’tan (Eski Türkçe: Bin-üy, Çince: Tsyan-tsüan) 140 veya 150 li uzaklıktaki Daluosi şehrine geldik. Şehir 8 veya 9 li çapında ve Hu ( “Barbarlar”) ve diğer ülkelerden gelen tüccarlar otururlardı.
İklimi ve ürünleri hemen hemen Suyab’a benzerdi.”
.


Kaşgarlı Mahmud, Divân-ı Lügati’t-Türk’te;
“Taraz diye tanınmış olan bir şehir. Talas, ikidir; birine Uluğ Talas denir; ikincisi İslâm sınırında bulunur, Kiçi Talas denir.”
Samanîlerin gelişleri ile Taraz önce Zerdüştlük (Mecusilik), Hristiyanlık, Budism, ve Tengricilik dini yerini İslâm almıştır.
.
.


Talas alfabesi; Orhun Yazıtları’ndaki Göktürklerin ilk alfabesi’nin bir başka çeşidi olup, ismini bu şehirden almıştır.
.
Talas 751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları civarında Abbasiler ve müttefiki olan Karluklar ile Çin Tang Hanedanı arasında yapılan savaş, Talas Savaşı olarak tarihe geçmiştir.
.
Eski Taraz, 11. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar Karahanlılar zamanında en parlak devrini yaşamıştır.
.

Kazakistan ve Anadolu kültürlerinde antik toprak kaplarda tamgalar

Kazakistan ve Anadolu kültürlerinde antik toprak kaplarda tamgalar

.

Zeki Velidi Togan – On Yedi Kumaltı Şehri ve Sadri Maksudi

https://issuu.com/toluhan/docs/zeki_velidi_togan_-_on_yedi_kumalt_

.

Tebes(Mısır) MÖ 800 ve Turan(Kazakistan) MS 850-1200 yılları arasında tarih kültür bağı

Tebes(Mısır) MÖ 800 ve Turan(Kazakistan) MS 850-1200 yılları arasında tarih kültür bağı

.

Ayşe Bibi; sevgiye adanmış bir kadın ve bilge bir kadın Babaj Hatun

http://www.turkbilimi.com/ayse-bibi-sevgiye-adanmis-bir-kadin-ve-bilge-bir-kadin-babaj-hatun/

. .
.

Hakkında Türk Bilimi