Eyalet sistemi nedir??.. ve eyalet sistemi tarihi seyri.

Ev / Genel / Eyalet sistemi nedir??.. ve eyalet sistemi tarihi seyri.

Eyalet sistemi nedir??.. ve eyalet sistemi tarihi seyri.

Eyalet sistemi şehir devletler sisteminin birleşik ortaklığıdır.
1453 öncesi Orta çağ devlet kültüründe “beylikler düzeni” gibi şehirlerde oluşmuş bağımsız yönetimler insanların yönetim düzeni idi, Roma İmparatorluğu’nun çöküşü ile oluşan, çok büyük surlarla çevrilmiş büyük şehirler emniyetli ve kendi kanunlarını oluşturmuş yönetimlerdi.
İstanbul’un alınması ile şehir devletlerin kendini koruması devri kapandı, yeni bir çağ oluştu.
Bu dönemden sonra özellikle Avrupa halklarında kargaşa dönemi başladı.

Magna Carta antlaşması antlaşmayı imzalayan baronların tamgaları-Armaları
.

Yeni oluşan kargaşa dönemine son vermek için İngiltere’de ilk defa 1215 yılında oluşan bir antlaşmanın etkisi görülmeye başladı , bu belgede bir özgürlük ifadesi vardı (Avrupa’da adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren anlaşma”.) diye başlayan yeni devir insanlara “Özgürlük antlaşması” olarak tanıtıldı ve tarihlere böyle işlendi, gerçekte insanların ilgisinden uzak olmasına rağmen geleceğin kölelik devrini başlattı, çünkü sadece özgür olanların haklarını koruyor idi, köle olan insanlar yine köle olarak yaşamlarına devam edeceklerdi, öyle de oldu..
.
Avrupa halkı gemilerine bindi Afrika’nın güneyindeki Zenci- Siyah insanları esir alarak gemilere yükleyip Avrupa ve özellikle    Amerika’da yeni “kölelik devri”ni oluşturdu, bu sistem insan köle sanayisi idi.
Zaman içersinde insan gücü ile yapılan işçiliklerin pahalıya gelmesinden dolayı bu devri kapayıp makine otomasyonuna geçildi.
.
Amerika’ya dağınık halde gelen Avrupalılar önce yerli halkı katlettiler ardından kendi aralarında bölgesel hakimiyet savaşına başladılar
Bu savaşların bütün bölgesel yöneticilere zarar verdiğini gördükten sonra aralarında 1215 yılındaki antlaşmanın benzerini burada “Eyalet yönetimi” adında oluşturdular ve bu eyaletler birbirlerine karışmayacak fakat merkezi bir yönetim ile birleşik olacaklardı.

amerikan eyaletleri
.

Bu sistemde bir eyalette işlenen suçun  diğer eyalette yargısı yoktur, suç işleyenler diğer eyalete geçtiklerinde hayatlarını hiçbir sorun olmadan sürdürebilir, diğer eyaletteki suçlarından yargılanmazlar.
Sistemin Avrupadaki uygulaması 2. dünya savaşını kaybeden Almanya’da oluşturuldu, çünkü Almanya artık yenilmiş bir ülke idi.

doğu-batı almanya

.

İlk büyük bölünme 1949 yılında Doğu Almanya ve Batı Almanya oldu, bu bölünmeden 41 yıl sonra 1990 yılında birleşerek kurtuldu.

almanya eyaletleri
.

Almanya 2. dünya savaşında bütün dünyanın en büyük teknoloji devleti idi, bu parçalanma ile yıllarca birleşme mücadesi verdi, şu andaki eyalet sistemi bu durumdadır, az da olsa eyaletler arasında ayrılık vardır.

.
Günümüz Türkiyesinde uygulanmak için Türk halkına dayatılan, halkın bilgi almasına sınırlama getiren, halkın Bilinçlenmesini engelleyerek çeşitli yorumlarla bir kargaşa dönemi oluşturulan yeni oluşacak düzenin gerçeği budur.

Türk milleti bölünmenin nasıl kötü bir yönetim olduğu bilincinde değildir.

Ülke bölünecektir.

Türkiyenin-coğrafi-bölgeleri

“Bunun için yapılacak oylamada ülke önce ikiye bölünecek…

Sonra yedi parçalı bir yönetim bölünmesi daha oluşur ise 7 x 2 = 14 e bölünmüş bir ülke mantık oluşacak.. her türlü sükunet sağlanmış görünse de bu yara zamanla büyük hasar oluşturacaktır…”

Bölünmenin adı “Eyalet”tir.

Büyük olamayan ülke “Küçük parçalı ülke” ile daha da dirençsiz hale gelecektir.

Türkiyedeki Asya Türklüğü sevdası olan  “Asya Türkleri ile birleşme” bu sayede önlenmiş olacaktır.

Dünya Türk halkının “Turan” sevdasına’da böylece son verilmiş olunacaktır.

Bölünme Türk dünyasının acı bir kaybıdır..

Avrupada adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren anlaşma”.

Dünyada yeni yönetimler ve geri gelen “Şehir Devletler Çağı”

Milletlerde bölümne; “parça devletler tarihi” ve bölenler…

Kanımız bir, canımız bir, hey Allahsızlar..niye bölmek istiyorsunuz…Muhsin Yazıcıoğlu..

https://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta

Milletlerde bölümne; “parça devletler tarihi” ve bölenler…

Dünyada yeni yönetimler ve geri gelen “Şehir Devletler Çağı”

Avrupada adaletin tarihi belgesi; “Özgür hiç kimse”…diye başlar..Magna Carta “özgürlere özgürlük veren anlaşma”.

.

Türkiye’yi Sekiz Eyalete Bölelim ! İşte O Yazı …

https://ensonneleroldu.org/turkiyeyi-sekiz-eyalete-bolelim-iste-o-yazi/

.


Hakkında admin

İlginize teşekkürler


1

Göçebe Türklerde el ölçü birimleri

Türkler tarihe daima göçebe millet olarak geçmiştir.. Asya Türkleri, Kazak, Kırgız, Moğol gibi göçebe Türkler …


türk yurdu

Güneş uygarlıkları Takvim ve Taman

Türklerin “Güneş kültürü” yaşamının bir çok tarihi örnekleri vardır. Bunlardan en önemlileri göçebe yurtlarıdır Tarih …

Hakkında antikor